Quy hoạch tài nguyên nước mang tính chất xương sống là chỗ dựa cho các quy hoạch khác

Thúy Hằng| 12/05/2020 11:57

(TN&MT) - Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành nhấn mạnh điều này khi ông chủ trì cuộc họp trực tuyến với các đơn vị lĩnh vực tài nguyên nước về các quy hoạch tài nguyên nước.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành chủ trì cuộc họp trực tuyến với các đơn vị lĩnh vực tài nguyên nước về quy hoạch tài nguyên nước

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Cục Quản lý Tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Viện Khoa học tài nguyên nước, Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch và Tài chính, Văn phòng thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam.

Khẩn trương hoàn thiện các quy hoạch theo đúng tiến độ

Ông Châu Trần Vĩnh, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý tài nguyên nước cho biết: Đến nay, Cục Quản lý tài nguyên nước được giao chủ trì thực hiện việc lập quy hoạch tài nguyên nước quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2021; Xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tổng hợp 03 lưu vực sông gồm (Đồng Nai, Vũ Gia - Thu Bồn và sông Ba), trình Bộ trưởng phê duyệt nhiệm vụ trong tháng 8-10/2020.

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia chủ trì thực hiện: Lập quy hoạch tổng hợp 05 lưu vực sông gồm (Bằng Giang - Kỳ Cùng, Hồng - Thái Bình, Sê san, Srepok và LVS Cửu Long). Trong đó, 3 Quy hoạch Bằng Giang - Kỳ Cùng, Sê san và Srepok sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 12/2020 và 02 Quy hoạch còn lại trình trong năm 2021; Xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch 03 LVS gồm (Mã, Cả, Côn - Hà Thanh), trình Bộ trưởng phê duyệt trong tháng 10/2020.

Ông Tống Ngọc Thanh, Tổng Giám đốc Trung tâm quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia tích cực triển khai và thực hiện theo đúng kế hoạch.

Hiện có 3 quy hoạch lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng đã hoàn thiện hồ sơ trình Bộ phê duyệt, đảm bảo tiến độ, bổ sung đánh giá môi trường chiến lược và hoàn thiện hồ sơn.

Đối với quy hoạch lưu vực sông Sê San và Serepok, đến nay, cũng đã hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật và dự kiến trình Bộ phê duyệt trong tháng 5/2020.

Đối với quy hoạch LVS sông Hồng, Thái Bình và LVS Cửu Long, hiện đang chờ phê duyệt lập nhiệm vụ, sau đó sẽ trình Bộ để làm căn cứ thực hiện.

Đối với 3 nhiệm vụ sông Mã, Cả và Hà Thanh, trong tháng 5/2020, Trung tâm sẽ hoàn thành hồ sơ để nghiệm thu, tháng 6/2020 sẽ xin ý kiến cơ quan trực thuộc Bộ và hoàn thiện trong tháng 7. Dự kiến, tháng 8 xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan. Dự kiến trình Bộ trưởng phê duyệt vào tháng 10.

Viện Khoa học tài nguyên nước chủ trì thực hiện: xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tổng hợp 02 LVS gồm sông Hương và Trà Khúc, trình Bộ trưởng xem xét, phê duyệt cuối tháng 10/2020. Báo cáo tiến độ, ông Dương Hồng Sơn Viện trưởng Viện Khoa học tài nguyên nước cho biết, cuối tháng 5/2020, Viện sẽ hoàn thiện dự thảo sông Hương và sông Trà Khúc.

Gỡ vướng việc triển khai Thông tư liên quan đến công tác lập quy hoạch

Về tình hình xây dựng Thông tư liên quan đến công tác lập quy hoạch, ông Nguyễn Minh Khuyến – Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước cho biết: Đối với Thông tư quy định kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp LVS liên tỉnh nguồn nước liên tỉnh, sau khi có ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục Quản lý tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã phối hợp với 2 Vụ đã hoàn thành Dự thảo.  

Đối với Định mức KT-KT lập quy hoạch tổng hợp LVS liên tỉnh nguồn nước liên tỉnh, dự kiến, tổ chức họp tổ soạn thảo ngày 26/6/2020 và gửi Cổng Thông tin điện tử Chính phủ để lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân liên quan.

Đại diện Vụ Pháp chế thông tin: Về Thông tư quy định kỹ thuật, hiện đã đạt 95%, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã họp với Cục QLTNN để thống nhất Kế hoạch xây dựng. Theo đó, phấn đấu ban hành trong tháng 7/2020.

Cần phải thực hiện quyết liệt, bài bản để quy hoạch tài nguyên nước thực sự trở thành quy hoạch mang tính chất xương sống là chỗ dựa cho các quy hoạch khác có thể được xây dựng

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành đề nghị Cục Quản lý tài nguyên nước, thống nhất đây là quy hoạch mở, bàn giao cả bộ mô hình để khi mùa lũ, khô cần tính toán lại các yếu tố xác định thì sẽ bổ sung. Như vậy, quy hoạch mới có giá trị. Thứ trưởng Lê Công Thành đề nghị Trung tâm phối hợp với Cục Quản lý tài nguyên nước để hoàn thiện dự thảo Định mức KT-KT vào trung tuần tháng 5/2020 để đăng trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Thứ trưởng nhất trí với Vụ Pháp chế cần sử dụng ngôn từ mang tính quy phạm. Các sản phẩm là bộ công cụ quy hoạch động trong các năm tiếp theo. Các đơn vị lĩnh vực tài nguyên nước cần phối hợp trao đổi.

Về Thông tư quy định kỹ thuật, Thứ trưởng đề nghị hoàn thiện trình ban hành sớm. Đề nghị Cục Quản lý tài nguyên nước rà soát lại, bởi lẽ, theo Thứ trưởng, ở đây chính là sự thay đổi để tạo nên sức mạnh tổng hợp của các đơn vị trong lĩnh vực tài nguyên nước trong vấn đề quy hoạch.

"Cần phải thực hiện quyết liệt, bài bản để quy hoạch tài nguyên nước thực sự trở thành quy hoạch mang tính chất xương sống là chỗ dựa cho các quy hoạch khác có thể được xây dựng" - Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh.

Thứ trưởng cũng đề nghị Cục Quản lý tài nguyên nước tiếp tục làm rõ lại với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thời hạn các quy hoạch.

Thứ trưởng Lê Công Thành nhắc lại sự cần thiết phải sớm ban hành các quy hoạch. Theo Thứ trưởng, đầu năm 2021, sẽ diễn ra đại hội Đảng toàn quốc, sau đó là triển khai các Nghị quyết của Đại hội. Một trong những công cụ quản lý để triển khai Nghị quyết là các quy hoạch.

Thứ trưởng cũng cho rằng, Cục Quản lý tài nguyên nước cần khẩn trương triển khai quy hoạch tài nguyên nước quốc gia. Cụ thể, đề nghị Cục xây dựng kế hoạch chi tiết trong đó có thời gian biểu cụ thể của các đơn vị tham gia làm quy hoạch.

Nhân cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành chúc mừng Ủy ban sông Mê Công Việt Nam vừa được Thủ tướng Chính phủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam.

Quyết định nêu rõ, Ủy ban sông Mê Công Việt Nam là tổ chức phối hợp liên ngành, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, quản lý các hoạt động liên ngành, liên tỉnh, liên quốc gia nhằm quản lý và sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên nước và các tài nguyên liên quan trên Lưu vực sông Mê Công, bao gồm cả các Lưu vực sông Cửu Long và sông Sê San - Srêpốk của Việt Nam, theo quy định của Hiệp định Hợp tác Phát triển Bền vững Lưu vực sông Mê Công, Luật Tài nguyên nước,  Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật có liên quan.

Thứ trưởng Lê Công Thành đề nghị Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam nhanh chóng xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai nhiệm vụ của Ủy ban.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quy hoạch tài nguyên nước mang tính chất xương sống là chỗ dựa cho các quy hoạch khác
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO