--Quảng cáo---
 • quy hoach su dung dat thoi ky 2021 2030

Thông tin Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030: Cần đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất
Đất đai - Trường Giang - 14:00 02/06/2022
(TN&MT) - Trong quý II/2022, Tổng cục Quản lý đất đai sẽ hoàn thiện và trình Bộ TN&MT ký ban hành Kế hoạch hành động của Bộ thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39/2021/NQ15 của Quốc hội về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025; Tổ chức thẩm định kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 cấp tỉnh trong năm 2022.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
 • Điện Biên: Triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030
  Đất đai - Trần Sơn - 16:01 22/09/2020
  (TN&MT) - Để có cơ sở tổng hợp tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên vừa có Văn bản số 94/STNMT-QLĐĐ ngày 9/9/2020 triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất các cấp trên địa bàn tỉnh.
 • Nghệ An: Chuẩn bị lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030
  Đất đai - Đình Tiệp - 11:49 11/02/2020
  (TN&MT) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Văn bản số 531/UBND.NN, ngày 06/02/2020 về việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu kỳ quy hoạch cấp huyện.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO