--Quảng cáo---

Quốc hội thông qua Luật Thanh niên (sửa đổi) và Luật Hòa giải, đối thoại tòa án

Trong nước - Tuyết Chinh - 22:01 16/06/2020

(TN&MT) - Với hơn 90% đại biểu Quốc hội tại hội trưởng biểu quyết tán thành, chiều nay (16/6), Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Thanh niên (sửa đổi); thông qua Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Trước khi biểu quyết từng dự án Luật, các cơ quan thẩm tra báo cáo về việc tiếp thu, bổ sung ý kiến của các đại biểu quốc hội.

Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá - Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình báo cáo Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi). Kết quả biểu quyết thông qua Luật Thanh niên (sửa đổi) có 441/449 đại biểu tham gia (chiếm tổng số 91,3% đại biểu Quốc hội).

Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thanh niên (sửa đổi). Ảnh: Quốc Khánh

Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) đã thể chế hóa trách nhiệm của thanh niên thành các quy định pháp luật để nhấn mạnh vai trò, sứ mệnh của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới;

Quy định về chính sách của Nhà nước, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình nhằm tạo điều kiện cho thanh niên phát triển, để thanh niên xứng đáng là “…rường cột nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu, có vai trò quan trọng góp phần quyết định sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội…”;

Để thanh niên Việt Nam nhận thức rõ và đầy đủ về trách nhiệm của mình, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm”; “Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì. Mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích lợi nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu chừng nào?”.

Cách quy định như dự thảo Luật bảo đảm thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng, không chồng chéo với các luật chuyên ngành, đồng thời tạo hành lang pháp lý tạo điều kiện cho thanh niên khẳng định, phát huy và cống hiến.

Quốc hội thông qua Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án. Ảnh: Quốc Khánh

Tiếp đó, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga đã có báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án.

Kết quả biểu quyết có 436/455 đại biểu tán thành (chiếm 90,27% tổng số đại biểu Quốc hội) thông qua Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án.

Dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án gồm 4 chương, 42 điều, quy định nguyên tắc, chính sách của Nhà nước về hòa giải, đối thoại tại Tòa án; quyền, nghĩa vụ của Hòa giải viên tại Tòa án, các bên tham gia hòa giải, đối thoại tại Tòa án; trách nhiệm của Tòa án đối với công tác hòa giải, đối thoại; trình tự, thủ tục hòa giải, đối thoại; công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành tại Tòa án.

Tại Luật này, Nhà nước khuyến khích các bên giải quyết vụ việc dân sự, khiếu kiện hành chính bằng hình thức hòa giải, đối thoại tại Tòa án; khuyến khích những người đủ điều kiện theo quy định của Luật này làm Hòa giải viên và tạo điều kiện, hỗ trợ cho công tác hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Nhà nước bảo đảm kinh phí cho công tác hòa giải, đối thoại tại Tòa án từ ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Kinh phí cho công tác hòa giải, đối thoại tại Tòa án do Chính phủ trình Quốc hội quyết định sau khi thống nhất với Tòa án nhân dân tối cao. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác hòa giải, đối thoại tại Tòa án.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO