--Quảng cáo---

Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân về công tác tổ chức, cán bộ

Thời sự - Việt Hùng - Khương Trung - 11:56 07/11/2019

(TN&MT) - Tiếp tục phiên làm việc sáng nay, QH đang chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân về nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực nội vụ: Việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; sắp xếp cán bộ, công chức sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, bồi dưỡng, đào tạo, thi nâng ngạch, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và viên chức. Công tác đánh giá, xử lý vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao chất lượng đội

Báo cáo với QH trước khi trả lời chất vấn trực tiếp, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cảm ơn các ĐBQH, đồng bào cử tri cả nước luôn quan tâm theo dõi các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành Nội vụ nói chung và của Bộ Nội vụ nói riêng.

Nội dung chất vấn gồm: Tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước thuộc lĩnh vực tổ chức Nhà nước, việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7, Khóa XII và Nghị quyết của QH về sắp xếp tổ chức bộ máy trong các cơ quan hành chính nhà nước.

Bộ trưởng Bộ nội vụ Lê Vĩnh Tân

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân khẳng định, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã kết hợp với việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để xây dựng bộ máy hành chính nhà nước hoạt động hiệu lực hiệu quả là mục tiêu mà các Nghị quyết của Đảng trong nhiều nhiệm kỳ đặt ra, nhất là Nghị quyết Trung ương 6 Khoá XII đã đề ra quan điểm, chủ trương về định hướng,  lộ trình, bước đi tổ chức thực hiện rất cụ thể. 

Sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, nhiều bộ, ngành và địa phương đã tinh gọn và hạn chế sự chồng chéo, giao thoa. Tinh giản biên chế đạt được kết quả khả quan. Khối hành chính nhà nước, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức cũng được nâng lên.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng cho rằng, sau 2 năm triển khai thực hiện, mới đạt được kết quả bước đầu, chưa đạt được các mục tiêu đề ra với nhiều lý do khác nhau. Công tác cán bộ rất quan trọng vì cán bộ là người xây dựng thể chế, chính sách, là người tổ chức thực hiện và vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận giữa Nhà nước và nhân dân.

Trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều nghị quyết, các văn bản quy phạm pháp luật về công tác cán bộ  từ tuyển dụng bổ nhiệm, luân chuyển, đào tạovà thực hiện các chính sách cán bộ; từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế xử lý nghiêm các sai phạm về công tác cán bộ; kỷ luật, kỷ cương hành chính ngày càng được nâng cao. 

Thừa nhận việc thể chế hoá các chủ trương nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước còn chậm, thiếu đồng bộ, chậm đưa các chủ trương nghị quyết vào cuộc sống, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng nêu rõ, Bộ Nội vụ lắng nghe và tiếp thu tối đa ý kiến của các ĐBQH. 

Điều hành phiên chất vấn, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, đã có 79 ĐBQH đăng ký chất vấn Bộ trưởng. Trong phiên chất vấn, khi cần thiết Chủ tịch Đoàn sẽ mời các Bộ trưởng Tư pháp, Tài chính, Giáo Dục - Đào Tạo, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Công an tham gia giải trình những vấn đề liên quan. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình sẽ báo cáo giải trình làm rõ thêm những vấn đề liên quan trách nhiệm chung của Chính phủ.

Báo Tài nguyên và Môi trường sẽ thông tin về Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khoá XIV trong các bản tin tiếp theo.

  • Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội
    Thời sự - 00:00 17/11/2016
    (TN&MT) - Tiếp sau phần trả lời của 3 Bộ trưởng: Trần Tuấn Anh, Trần Hồng Hà và Phùng Xuân Nhạ, vào chiều 16 và đầu giờ sáng 17/11, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã trả lời 37 câu hỏi chất vấn của các đại biểu Quốc hội về vấn đề tinh giản biên chế, việc thực hiện đề án vị trí việc làm, công tác bổ nhiệm cán bộ, chất lượng cán bộ, công chức…

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO