--Quảng cáo---

Quảng Ninh: Di dời cơ sở tiểu thủ công nghiệp xa khu dân cư

Môi trường - 00:00 17/08/2017

(TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Chỉ thị về việc thực hiện di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường hoặc phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn ra khỏi khu dân cư.

Hiện nay, trong lĩnh vực kinh tế công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của tỉnh Quảng Ninh còn nhiều hạn chế như: quy mô sản xuất nhỏ lẻ hộ gia đình; chưa hình thành được các cụm công nghiệp, làng nghề dẫn tới thiếu sự liên kết, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất kinh doanh; máy móc trang thiết bị phục vụ sản xuất chưa có sự cải tiến phù hợp với năng lực sản xuất; vấn đề chất thải và công tác bảo vệ môi trường chưa được quan tâm xử lý triệt để, đặc biệt là tại các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp nằm xen kẽ trong khu dân cư, không còn phù hợp với quy hoạch đô thị, tiềm ẩn nguy cơ lớn gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân. Do đó, việc di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư hoặc phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị là việc làm cần thiết và cấp bách. 

Cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp trong khu dân cư
Cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp trong khu dân cư

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo rà soát tổng thể danh sách các cơ sở thuộc diện di dời đã được thống kê trên địa bàn, phân nhóm đối tượng di dời gồm: Cơ sở gây ô nhiễm môi trường, cơ sở không phù hợp quy hoạch để tính toán thứ tự ưu tiên, xây dựng kế hoạch, lộ trình di dời và giải pháp thực hiện, việc di dời hoàn thành trước ngày 30/8/2017. Trước ngày 30/9/2017, các địa phương xây dựng chính sách hỗ trợ di dời từ nguồn ngân sách đảm bảo đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tiễn, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sau khi di dời vẫn phải ổn định sản xuất.

Tuyên truyền, vận động các cơ sở tiểu thủ công nghiệp thuộc diện phải di dời thực hiện theo kế hoạch; thu hút đầu tư phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn theo quy hoạch được phê duyệt; công bố công khai quy hoạch chi tiết của các cụm công nghiệp và các chính sách có liên quan trên địa bàn để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân biết thực hiện nhanh tiến độ di dời. Quảng Ninh ưu tiên nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào cụm công nghiệp đã được thành lập phục vụ việc di dời. Các địa phương, các sở, ngành tăng cường công tác quản lý nhà nước và kiên quyết không để phát sinh mới các cơ sở tiểu thủ công nghiệp trong khu dân cư, khu đô thị...

Đăng Hùng


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO