Quảng Ngãi: Triển khai Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy

13/04/2018 00:05

​(TN&MT) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có công văn giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì rà soát, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, đề xuất UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí phù hợp để triển khai thực hiện các nội dung được phê duyệt trong Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy
Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy

​Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố rà soát, tổng hợp kết quả thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn từ năm 2013-2017 theo ​đề cương yêu cầu (các đơn vị, địa phương chủ động rà soát, báo cáo, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25/4/2018 để tổng hợp chung); báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh trước ngày 30/4/2018.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi: Triển khai Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO