--Quảng cáo---

Quảng Nam: Xử lý dứt điểm các trường hợp quản lý, sử dụng quỹ đất công ích chưa đúng quy định

Đất đai - 10:56 29/01/2019

(TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Nam sẽ tiến hành tổng kiểm tra, rà soát, thanh lý, xử lý tất cả những trường hợp thuê đất đã hết thời hạn, những trường hợp thuê đất không đúng thẩm quyền, mục đích… nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng lấn, chiếm, chuyển nhượng, tự chuyển mục đích sử dụng đất trái phép trên địa bàn tỉnh.

Năm 2019, tỉnh Quảng Nam sẽ xử lý dứt điểm các trường hợp quản lý, sử dụng quỹ đất công ích chưa đúng quy định
Năm 2019, tỉnh Quảng Nam sẽ xử lý dứt điểm các trường hợp quản lý, sử dụng quỹ đất công ích chưa đúng quy định


Theo nội dung của Quyết định số 265/QĐ-UBND mà UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Nam về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp vào mục đích công ích, tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục thực hiện chủ trương ưu tiên nguồn lực xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai.

Năm 2019, Quảng Nam sẽ tiến hành rà soát tổng thể quỹ đất công ích trên địa bàn tỉnh, thiết lập danh mục về vị trí, diện tích, loại đất, tình trạng sử dụng đất; xử lý diện tích đất công ích xấu, bạc màu không thích hợp cho sản xuất nông nghiệp; xử lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân nhưng có diện tích đất công ích theo hình thức cho mượn; xử lý đối với diện tích thuộc quỹ đất công ích nhỏ lẻ, rải rác trong các khu dân cư.  

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam giao UBND cấp huyện, thành phố, thị xã thực hiện việc kiểm tra quỹ đất công ích trên thực địa và hồ sơ địa chính: xác định rõ diện tích đang được quản lý thực tế, diện tích có trong hồ sơ nhưng không được quản lý từ trước đến nay, cập nhật bổ sung quỹ đất công ích đối với diện ích đất khai hoang, đất nông nghiệp còn lại sau khi thu hồi đúng quy định, kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp quản lý, sử dụng quỹ đất công ích chưa đúng quy định.

Cùng với đó, tăng cường giám sát chuyên đề về chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất (trong đó có quỹ đất công ích). HĐND cấp xã đưa vào chương trình giám sát hằng năm của HĐND hoặc giao Thường trực HĐND. Ban của HĐND cấp xã giám sát việc quản lý, sử dụng quỹ đất công ích của xã, chấn chỉnh các vi phạm trong sử dụng quỹ đất công ích. Đồng thời, xem xét giao chỉ tiêu thu, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ việc cho thuê quỹ đất công ích đúng quy định.  

Thực hiện dồn điền đổi thửa, tập trung quỹ đất công ích ở khu vực nhất định, tạo thuận lợi trong công tác quản lý đất đai
Thực hiện dồn điền đổi thửa, tập trung quỹ đất công ích ở khu vực nhất định, tạo thuận lợi trong công tác quản lý đất đai

Chủ tịch UBND cấp xã xây dựng phương án sử dụng đất, có biện pháp cụ thể xác lập quyền quản lý của chính quyền đối với diện tích đất thuộc quỹ đất công ích nhưng trước đây chưa thực hiện quản lý trên thực tế. Kịp thời cập nhật bổ sung quỹ đất công ích đối với diện tích đất khai hoang, đất nông nghiệp còn lại sau khi thu hồi theo đúng quy định.

Thực hiện ký hợp đồng cho thuê quỹ đất công ích theo đúng quy định về phương thức, thời hạn, đối tượng theo quy định tại Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kinh phí thu được từ việc cho thuê đất công ích phải nộp vào ngân sách Nhà nước và chỉ được sử dụng cho nhu cầu công ích của địa phương.

Trường hợp đất xấu không thể thu tiền thuê đất thì lập hợp đồng thuê đất theo đơn giá tượng trưng để xác lập mối quan hệ pháp lý rõ ràng giữa cơ quan quản lý và người sử dụng quỹ đất công ích đảm bảo tính công khai, minh bạch, tránh phát sinh khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp về sau.

Đối với địa phương có quỹ đất công ích phân tán, manh mún, xen lẫn với đất đã giao hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài, tiến hành rà soát thực hiện dồn điền đổi thửa, tập trung quỹ đất công ích ở khu vực nhất định, tạo thuận lợi trong công tác quản lý đất đai lâu dài.  

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO