Quảng Nam: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2018

02/02/2018 22:06

(TN&MT) - UBND tỉnh  Quảng Nam có công văn yêu cầu các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2017 trên địa bàn tỉnh với chủ đề “Đất ngập nước giúp đô thị phát triển bền vững trong tương lai” nhằm nâng cao nhận thức và nhấn mạnh vai trò cốt lõi của các vùng đất ngập nước trong việc giảm thiểu tác động lũ lụt, cải thiện chất lượng môi trường không khí đô thị, chất lượng nước, cung cấp nước uống và đất ngập nước là nơi cung cấp lương thực và sinh kế cho người dân.
 

Nhằm nâng cao nhận thức và nhấn mạnh vai trò cốt lõi của các vùng đất ngập nước trong việc giảm thiểu tác động lũ lụt, cải thiện chất lượng môi trường UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị tổ chức chu đáo các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2018 trên địa bàn tỉnh
Nhằm nâng cao nhận thức và nhấn mạnh vai trò cốt lõi của các vùng đất ngập nước trong việc giảm thiểu tác động lũ lụt, cải thiện chất lượng môi trường UBND tỉnh  Quảng Nam yêu cầu các đơn vị tổ chức chu đáo các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2018 trên địa bàn tỉnh

Phối hợp với các cơ quan truyền thông ở Trung ương và địa phương để phổ biến, tuyên truyền về tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước trong giảm nhẹ tác hại của lũ lụt và kêu gọi cộng đồng cùng cam kết bảo tồn, phát triển bền vững các vùng đất ngập nước; Tổ chức phát động các phong trào: Bảo vệ các vùng đất ngập nước, bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên đất ngập nước, làm sạch môi trường trên các vùng đất ngập nước; Lồng ghép nội dung về bảo tồn và sử dụng bền vững đất ngập nước vào các chương trình, công tác của ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương; Tùy theo điều kiện cụ thể, tiến hành các hoạt động truyền thông thích hợp, tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2018; tổ chức các cuộc thi, triển lãm, xây dựng phim phóng sự về chủ đề đất ngập nước.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đề nghị các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2018 trên địa bàn tỉnh trong đơn vị, địa phương mình và tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt; đồng thời báo cáo kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh theo quy định.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2018
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO