Quảng Bình thúc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Thanh Tùng| 16/03/2023 12:47

(TN&MT) - Ngày 14/3, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng đã ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh. Trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước dự báo tiếp tục có những biến động phức tạp, khó lường; dự báo khó khăn, thách thức nhiều hơn, do đó, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công có ý nghĩa quan trọng, giúp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư còn một số hạn chế dẫn đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt mục tiêu đề ra. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và cơ quan, đơn vị liên quan (gọi tắt là các cơ quan, đơn vị) thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Mục tiêu của Quảng Bình là phấn đấu giải ngân nhanh, giải ngân sớm, giải ngân hiệu quả các nguồn vốn ngay từ đầu năm 2023; phấn đấu đến ngày 31/1/2024 giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2023 được Thủ tướng Chính phủ giao (trừ các nguồn vốn được Trung ương giao bổ sung trong năm và nguồn vốn ngân sách cấp huyện, xã giao bổ sung ngoài kế hoạch HĐND tỉnh giao). Cụ thể: Phấn đấu đến 30/6/2023 tỷ lệ giải ngân đạt 50% kế hoạch giao; đến 30/9 giải ngân được 70% kế hoạch giao và đến 31/1/2024 giải ngân đạt 100% kế hoạch giao.

img_9866.jpg
Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công có ý nghĩa quan trọng, giúp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Thanh Tùng

Yêu cầu về tiến độ thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đối với các dự án bố trí vốn trong năm để thu hồi vốn ứng trước hoặc bố trí cho công trình đã hoàn thành năm 2022 trở về trước cần thực hiện các thủ tục để thu hồi số vốn ứng trước và giải ngân dự án trước ngày 31/3/2023. Đối với các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 cần tranh thủ thời tiết thuận lợi đầu năm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, để hoàn thành nghiệm thu công trình, đưa vào sử dụng. Đối với các dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2023 cần tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, rà soát các khó khăn vướng mắc để kịp thời xử lý/báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý.

Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đến 30/4/2023 phải hoàn thiện công tác lựa chọn nhà thầu để triển khai thi công công trình đối với các dự án khởi công mới năm 2023 (ngân sách tỉnh, huyện, xã). Hoàn thiện các thủ tục đầu tư, chuẩn bị sẵn các điều kiện để triển khai ngay sau khi Trung ương giao kế hoạch vốn cho Chương trình đối với các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đối với các dự án sử dụng vốn năm 2022 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023, thì sau khi được Thủ tướng Chính phủ/HĐND tỉnh cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, đến hết ngày 31/12/2023 phải giải ngân hết 100% số vốn được kéo dài.

Chỉ thị cũng phân công nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan. Trong đó, các chủ đầu tư phải xác định công tác giải ngân đầu tiên và trực tiếp thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; phân công lãnh đạo đơn vị phụ trách từng dự án và chịu trách nhiệm giải trình về kết quả giải ngân cũng như hiệu quả đầu tư dự án. Quyết liệt, chủ động, tích cực, sát sao, cụ thể, thực sự vào cuộc thực chất hơn và theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao hướng dẫn xử lý, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn một cách kịp thời, hiệu quả.

Thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực kỹ thuật, tài chính, kinh nghiệm nhằm triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng thực hiện công trình. Lập kế hoạch tiến độ thực hiện và giải ngân chi tiết cho từng dự án được giao kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 theo tuần, tháng, quý. Phân công cụ thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về từng dự án. Đẩy mạnh công tác nghiệm thu từng giai đoạn dự án để giải ngân vốn kịp thời khi có khối lượng hoàn thành, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 4 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục ngay để thanh toán với Kho bạc nhà nước.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên theo dõi, tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công theo đề xuất của các chủ đầu tư, trường hợp cần thiết báo cáo các Tổ Công tác họp để có hướng dẫn, xử lý; vấn đề gì vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời. Chủ động rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét, điều chuyển kế hoạch vốn đối với dự án có tỷ lệ giải ngân vốn thấp để bổ sung sang các dự án đủ điều kiện, có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, ưu tiên điều chuyển cho các dự án trọng điểm, cấp bách, các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2023.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thành phố trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư; tổng hợp, tham mưu giải quyết các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị về công tác giải phóng mặt bằng…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình thúc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO