--Quảng cáo---
Quản lý chất thải nông thôn - tiếp cận từ cộng đồng cơ sở
Quản lý chất thải rắn - Tuyết Chinh - 22:17 21/02/2020
(TN&MT) - Để nâng cao hiệu quả công tác thu gom, xử lý chất thải, nước thải sinh hoạt nông thôn, cần thực hiện đồng bộ các biện pháp từ tổ chức quản lý, chính sách hỗ trợ và giải pháp công nghệ phù hợp. Đồng thời, xây dựng các mô hình thí điểm để rút kinh nghiệm và phổ biến nhân rộng.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO