--Quảng cáo---
Phù Yên (Sơn La): Nâng cao tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải
Quản lý chất thải rắn - Nguyễn Nga - 16:27 31/07/2021
(TN&MT) - Hiện nay, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La có 10 xã, thị trấn đã triển khai thu gom rác thải sinh hoạt, vận chuyển đến bãi chôn lấp rác thải tập trung của huyện để xử lý. Tỷ lệ rác thải được thu gom đạt 96%; tỷ lệ rác thải được xử lý đạt 86%.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO