Đất đai

Phù Yên (Sơn La): Tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc nông, lâm trường

Nguyễn Nga 07/11/2023 - 16:54

(TN&MT) - UBND huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La vừa ban hành Công văn số 1730/UBND-TNMT, về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng đối với đất có nguồn gốc nông, lâm trường trên địa bàn huyện.

Theo đó, UBND huyện giao Phòng TN&MT tiếp tục tham mưu UBND huyện đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quy hoạch, quản lý phát triển đô thị, quản lý sử dụng đất nhằm nâng cao ý thức, nhận thức của các tổ chức, cá nhân, hạn chế vi phạm về đất đai có nguồn gốc nông, lâm trường, nhất là quyền và nghĩa vụ khi thực hiện các hợp đồng giao khoán.

img_2079.jpg
Phù Yên tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc nông, lâm trường.

Chủ trì tổng hợp báo cáo kết quả rà soát, xác định rõ ràng về nguồn gốc, hiện trạng, ranh giới, hình thức sử dụng đất và tình hình sử dụng đất đã bàn giao về địa phương qua các thời kỳ sắp xếp đổi mới các nông, lâm trường giai đoạn từ 2003 đến nay. Báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20/11/2023.

Tham mưu UBND huyện lập phương án quản lý, sử dụng quỹ đất các nông, lâm trường bàn giao về địa phương trên cơ sở các quy hoạch (tổng thể phát triển kinh tế xã hội, xây dựng, đất đai, nông nghiệp, ...); công khai Phương án sử dụng đất để người dân được biết trước khi trình phê duyệt.

Thanh tra huyện tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật với đất có nguồn gốc nông, lâm trường đã bàn giao về địa phương, đảm bảo đất được quản lý, sử dụng hiệu quả.

Thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai của Công ty TNHH Nhà nước MTV lâm nghiệp Phù Yên, kịp thời phát hiện các vi phạm (nếu có), xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan cấp trên để xử lý.

Công ty TNHH Nhà nước MTV Lâm nghiệp Phù Yên phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát toàn bộ hiện trạng sử dụng đất về vị trí, ranh giới quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường thông qua công tác đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính để xác định rõ phần đất đã bàn giao về địa phương gồm: Đất của công ty giải thể; đất do thu hẹp nhiệm vụ không còn nhu cầu sử dụng; đất không sử dụng, đất công ty đang khoán trắng, sử dụng không đúng mục đích; diện tích đất đã chuyển nhượng; diện tích đất đã bán vườn cây; đất kết cấu hạ tầng không phục vụ sản xuất; đất ở theo quy hoạch của địa phương đã được phê duyệt và các loại đất khác phải thu hồi theo quy định...

UBND các xã Huy Bắc, Mường Cơi, Mường Do, Mường Lang, Quang Huy, Tân Lang, Thị trấn Phù Yên tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất; tập trung xử lý nghiêm các hộ gia đình, cá nhân lấn chiếm đất, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng các công trình trái phép trên đất nông, lâm nghiệp.

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trong việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn, kể cả đất có nguồn gốc nông, lâm trường theo quy định tại Điều 208 Luật Đất đai 2013.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phù Yên (Sơn La): Tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc nông, lâm trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO