--Quảng cáo---

Phù Yên (Sơn La): Rà soát, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất công ích

Đất đai - Nguyễn Nga - 12:50 06/09/2022

(TN&MT) - Đây là một trong những nội dung chỉ đạo tại Công văn số 1556/UBND của UBND huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện.

Theo đó, để chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế trong quản lý nhà nước về đất đai, tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND huyện giao Phòng TN&MT chủ trì, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về đất đai; bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục, hồ sơ.

Hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức rà soát, công bố công khai quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; danh mục Dự án nhà nước thu hồi đất đã được HĐND tỉnh thông qua để nhân dân được biết.

a1.jpg

Phù Yên tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo thẩm quyền, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác.

Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức rà soát, thống kê quỹ đất công ích đang quản lý trên địa bàn, đất nhà văn hóa do sáp nhập bản, tiểu khu, đất các lớp học ở các bản trước đây hiện nay không còn sử dụng để dạy học; xác lập hồ sơ địa chính, cập nhật đầy đủ thông tin từng thửa đất công ích để quản lý chặt chẽ và có phương án sử dụng đất theo quy định, không để bị lấn, chiếm, bỏ hoang hóa gây lãng phí quỹ đất. Kịp thời cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính khi có biến động, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc quản lý, sử dụng đất công ích trên địa bàn các xã, thị trấn.

Xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể để tổ chức thực hiện và hoàn thành việc cấp GCNQSDĐ lần đầu cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong năm 2022. Tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại, hạn chế, vướng mắc kéo dài liên quan đến quản lý và sử dụng đất; giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu nại, tố cáo có liên quan đến đất đai; không để tình trạng chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại của người dân; ngăn ngừa các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng đất dẫn tới tranh chấp, khiếu nại, tố cáo. Xây dựng kế hoạch và lập danh sách cán bộ địa chính cấp xã, thị trấn để cử đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, hoàn thành trong quý IV năm 2022.

Giao Thanh tra huyện chủ trì, xây dựng kế hoạch thanh tra để tiến hành thanh tra, rà soát, đánh giá lại tình hình quản lý, sử dụng đất công ích (đất 5%) của các xã, thị trấn. Kịp thời thanh tra, kiểm tra, phát hiện và kiên quyết xử lý những trường hợp cho thuê, cho mượn trái phép, sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, không lập hồ sơ cho thuê đất công ích hoặc hồ sơ không đủ, không rõ ràng, không thực hiện đăng ký đất đai theo quy định.

Giao UBND các xã, thị trấn phối hợp với phòng TN&MT, Thanh tra huyện để thực hiện và chỉ đạo cán bộ địa chính xã, các ban ngành của xã, thị trấn phối hợp thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao, báo cáo về UBND huyện qua phòng TN&MT định kỳ 3 tháng/lần, trước ngày 20 của tháng cuối quý. Phòng TN&MT tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện trước ngày 25 của tháng cuối quý.

  • TP Sơn La: Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đất đai, xây dựng
    Đất đai - Nguyễn Nga - 20:19 04/09/2022
    (TN&MT) - Là địa phương có nhiều dự án trọng điểm đã và đang được triển khai, những năm qua, UBND thành phố Sơn La đã tăng cường thực hiện quản lý nhà nước về đất đai, trọng tâm là chỉ đạo kiểm tra, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật về đất đai và quản lý đất công ích.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO