Xã hội

Phù Yên (Sơn La): Nỗ lực hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững

Nguyễn Nga (thực hiện) 27/05/2024 - 19:07

(TN&MT) – Đã từng là một trong những huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, đến năm 2018, huyện Phù Yên chính thức được công nhận thoát nghèo giai đoạn 2018-2020. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo, những năm qua, Phù Yên đã xây dựng kế hoạch, đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm và nhóm giải pháp cụ thể để thực hiện.

Để làm rõ câu chuyện giảm nghèo ở địa phương này, Phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Cầm Văn Đông – Phó Chủ tịch UBND huyện.

2-pho-chu-tich-ubnd-phu-yen-cam-van-dong.jpg
Ông Cầm Văn Đông - Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Yên.

PV: Xin ông cho biết công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện trong năm 2023?

Ông Cầm Văn Đông:

Phù Yên có 27 xã, thị trấn, trong đó có 16 xã khu vực 3; tổng diện tích tự nhiên trên 123.272 ha, dân số trên 130.000 người, với 5 dân tộc anh em cùng sinh sống.

Những năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, UBND huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo chương trình, phân công rõ nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo phụ trách, theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ các xã, thị trấn trong việc triển khai thực hiện. Tại cấp xã, đã thành lập Ban chỉ đạo cấp xã, phân công rõ nhiệm vụ cho các thành viên; thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo.

Cùng với đó, đã ban hành Quyết định về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 và nhiều văn bản chỉ đạo điều hành liên quan đến lĩnh vực giảm nghèo, trong đó, đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác giảm nghèo để các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn căn cứ tổ chức triển khai thực hiện.

Đồng thời, giao các cơ quan chuyên môn kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn để tổ chức triển khai Chương trình; lập kế hoạch giai đoạn và hàng năm, truyền thông, tăng cường năng lực quản lý chương trình, thực hiện phân bổ, giao dự toán kinh phí theo quy định.

z5479897232725_a90060613f83e29c6cffb1cd419c85e8.jpg
Ngày hội việc làm, tư vấn hướng nghiệp năm 2024 huyện Phù Yên đã thu hút hơn 2.000 người lao động, đoàn viên thanh niên, học sinh các trường THPT, THCS trên địa bàn huyện.

PV: Ông có thể thông tin chi tiết một số kết quả nổi bật trong công tác gỉảm nghèo mà Phù Yên đã đạt được thời gian qua, thưa ông?

Ông Cầm Văn Đông:

Năm 2023, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng của sau dịch bệnh Covid 19 và suy thoái kinh tế, UBND huyện Phù Yên đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của huyện. Các chính sách giảm nghèo đã góp phần rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Trong 2 năm 2022 - 2023, Phù Yên được phân bổ gần 200 tỷ đồng để triển khai 9 dự án thành phần của Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719. Trên cơ sở các nguồn vốn được phân bổ, Phù Yên đã triển khai đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp;

Mở các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã, bản. Hoàn thành hỗ trợ xóa 564 nhà tạm cho các hộ nghèo, sớm hơn 2 năm so với kế hoạch đề ra; trong đó, 474 nhà được xây mới, hỗ trợ sửa chữa 90 nhà đảm bảo tiêu chí “3 cứng”.

Mở 5 lớp đào tạo nghề nông nghiệp; hỗ trợ việc làm bền vững… Toàn huyện có trên 26.000 lao động làm việc tại các khu, cụm công nghiệp, doanh nghiệp trong và ngoài huyện; hơn 3.200 lao động được đào tạo nghề; 46 lao động xuất khẩu lao động tại thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan.... Hỗ trợ tiền điện cho trên 45.000 lượt hộ nghèo, hộ chính sách…

Có thể nói, người nghèo, người cận nghèo đã tiếp cận thuận tiện hơn các chính sách trợ giúp của nhà nước, đời sống của người nghèo từng bước cải thiện; kết quả giảm nghèo được đánh giá phản ánh đúng thực chất đời sống của người dân. Đến hết năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 15,26%, giảm 2,02% so với năm 2022; tỷ lệ hộ cận nghèo còn 9,19%.

z5479897245556_f25a75173075fd6f16c6c6b2629b0852.jpg
Hội LHPN huyện Phù Yên chuyển trao 50 triệu đồng từ nguồn kinh phí của Trung ương Hội LHPN Việt Nam hỗ trợ xây dựng Nhà Đại Đoàn kết cho hộ nghèo xã Huy Tường.

PV: Giảm nghèo bền vững luôn là bài toán đầy thách thức. Vậy, theo ông, Phù Yên đang gặp những khó khăn, vướng mắc nào khi thực hiện nhiệm vụ này?

Ông Cầm Văn Đông:

Để triển khai chương trình hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, ngay từ những ngày đầu của năm, UBND huyện đã yêu cầu các phòng ban chức năng, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai đảm bảo đúng quy trình, song quá trình triển khai còn chậm.

Công tác xây dựng kế hoạch hỗ trợ sản xuất của cấp xã, bản còn hạn chế, chưa kịp thời, công tác chỉ đạo điều hành còn lúng túng từ khâu rà soát các đối tượng thụ hưởng, việc nghiên cứu văn bản hướng dẫn của cấp trên chưa sâu dẫn đến bị động, không đạt được kết quả cao trong triển khai thực hiện.

Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhưng chưa đạt chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra; chưa thực hiện hỗ trợ thí điểm, phát triển mô hình giảm nghèo nào về chăn nuôi, trồng trọt, tiểu thủ công nghiệp, du lịch cộng đồng, mô hình khởi nghiệp/khởi sự kinh doanh tạo sinh kế, việc làm bền vững, thu nhập tốt, thích ứng biến đổi khí hậu cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

Đời sống của đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc và miền núi còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất kỹ thuật còn thiếu thốn, khó huy động nguồn lực đóng góp của Nhân dân. Một số ít đồng bào còn trông chờ ỷ lại vào Nhà nước, chưa chịu khó tự vươn lên để thoát nghèo, tự ty, phó mặc.

z5479897240403_02b4ee919a3d07f4eb768cfbd52758e7.jpg
Huyện Phù Yên ra mắt Mô hình “Tổ liên kết chăn nuôi dê sinh sản” tại xã Sập Xa, với 5 thành viên là hội viên phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

PV: Xác định rõ mục tiêu, lộ trình cũng như những tồn tại hạn chế, thời gian tới, Phù Yên sẽ tiếp tục triển khai những nhiệm vụ, giải pháp gì để hoàn thành mục tiêu giảm nghèo mà huyện đã đề ra, thưa ông?

Ông Cầm Văn Đông:

Hướng tới mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3%/năm, góp phần xây dựng Phù Yên trở thành một trong những địa phương phát triển khá của tỉnh, năm 2024 và những năm tiếp theo, huyện Phù Yên sẽ tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội về thực hiện các chính sách giảm nghèo; chỉ đạo kiên quyết, sát sao việc điều tra hộ nghèo hàng năm; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đảm bảo chất lượng, nội dung, thời gian quy định.

Đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền về các chính sách giảm nghèo đến từng người dân, xác định rõ trách nhiệm của người dân trong việc tham gia đóng góp, tổ chức thực hiện và giám sát chương trình; không trông chờ, ỷ lại từ nguồn vốn ngân sách; tích cực, chủ động tham gia vào các chương trình giảm nghèo.

Sử dụng hiệu quả, kịp thời nguồn vốn để triển khai thực hiện các dự án giảm nghèo; tập trung nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, bền vững, trọng tâm là các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao. Phân cấp trao quyền cho địa phương, cơ sở để tạo sự chủ động và nâng cao trách nhiệm trong thực hiện Chương trình.

Tăng cường sự tham gia của người dân từ khâu xác định đối tượng thụ hưởng đến khâu lập kế hoạch, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện, đảm bảo tính công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm trong quá trình thực hiện.

Huy động nguồn lực xã hội cho công tác giảm nghèo nhằm phát huy sức mạnh của toàn dân hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Khuyến khích các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ các xã còn nhiều hộ nghèo, vận động các hộ khá giả giúp đỡ hộ nghèo.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phù Yên (Sơn La): Nỗ lực hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO