--Quảng cáo---

Phù Yên (Sơn La): Lập Tổ thẩm định, kiểm tra cấp Giấy phép môi trường các dự án đầu tư

Môi trường - Nguyễn Nga - 21:05 27/08/2022

(TN&MT) - UBND huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định thành lập Tổ thẩm định, Tổ kiểm tra cấp Giấy phép môi trường đối với các dự án đầu tư trên địa bàn huyện.

Theo đó, Tổ trưởng Tổ thẩm định, Tổ kiểm tra là đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực tài nguyên, môi trường; Tổ phó là đồng chí Trưởng phòng TN&MT huyện.

a1.jpg

Ảnh minh họa.

Thành viên Tổ gồm đại diện Văn phòng HĐND, UBND huyện; Phòng Tài chính – Kế hoạch; Phòng NN&PTNT; Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Phòng Văn hóa và Thông tin; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Tư pháp; đại diện các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp; đại diện UBND xã, thị trấn tại địa điểm thực hiện dự án; các chuyên gia có chuyên môn về lĩnh vực môi trường hoặc lĩnh vực có liên quan đến dự án đầu tư. Tùy theo từng dự án cụ thể, phòng TN&MT đề xuất danh sách thành viên của Tổ, trình Tổ trưởng xem xét, phê duyệt.

Tổ thẩm định, kiểm tra có nhiệm vụ thẩm định, kiểm tra việc cấp Giấy phép môi trường đối với các dự án đầu tư trên địa bàn huyện theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ TN&MT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Thành viên Tổ thẩm định, kiểm tra có trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường, viết bản nhận xét, đánh giá về các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường 2020 để làm cơ sở cho cơ quan thẩm định xem xét, quyết định về việc cấp Giấy phép môi trường và chịu trách nhiệm về ý kiến đánh giá của mình. Ý kiến tham gia của thành viên là ý kiến chính thức của cơ quan, tổ chức nơi công tác.

Tổ thẩm định, kiểm tra là tổ chức phối hợp liên ngành, hoạt động theo quy định tại Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 5/6/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành. Phòng TN&MT là cơ quan Thường trực thực hiện thông báo cho chủ dự án chương trình khảo sát thực địa và các nhiệm vụ khác theo quy định. Tổ trưởng Tổ thẩm định, kiểm tra có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Tổ thẩm định, kiểm tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO