Môi trường

Phù Yên (Sơn La): Đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu môi trường

Nguyễn Nga 17/06/2024 - 08:43

(TN&MT) Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về môi trường theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của huyện, tỉnh, từ đầu năm đến nay, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo chuyển biến, thay đổi trong nhận thức, huy động sự chung tay của nhân dân vào công tác bảo vệ môi trường.

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu về môi trường trên địa bàn huyện, ngay từ đầu năm, huyện Phù Yên đã chỉ đạo các phòng ban cơ quan; UBND các xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung chỉ tiêu về môi trường theo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 đã đề ra.

434730206_394644639996406_2705658166633364968_n.jpg
Tuổi trẻ Phù Yên thường xuyên phát động ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường, trong đó, chú trọng công tác quản lý chất thải rắn theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chỉ đạo UBND các xã thường xuyên kiểm tra, giám sát việc xả thải của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình. Kiên quyết ngăn chặn việc vứt rác, xả rác bừa bãi không đúng nơi quy định, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành theo quy định.

Hướng dẫn các tổ, bản, khu dân cư bổ sung các quy định về bảo vệ môi trường trong khu dân cư, nơi công cộng vào các hương ước, quy ước của tổ, bản, tiểu khu. Duy trì, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Tổ công tác thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ chất thải rắn khu vực nông thôn được thu gom.

Phân công, xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu môi trường. Huy động sự tham gia tích cực, chủ động của các ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp và người dân trong công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Theo lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, hiện nay, rác thải trên địa bàn huyện được thu gom, xử lý tại bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt huyện nằm trên địa bàn xã Huy Hạ với tổng diện tích 18.900 m2. UBND huyện Phù Yên đã hợp đồng với Công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Sơn La - Chi nhánh Phù Yên để thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại thị trấn Phù Yên và 11 xã lân cận, với tổng khối lượng thu gom khoảng trên 26 tấn/ngày.

Đối với 15 xã còn lại, các hộ dân tự đào hố rác gần nhà, xử lý bằng phương pháp chôn lấp. Hiện, huyện Phù Yên đã giao phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan, đơn vị liên quan xác định vị trí xây dựng bãi tập kết rác thải tập trung của huyện (thay cho bãi tập kết rác thải tại xã Huy Hạ dự kiến chuẩn bị đóng cửa) tại bản Nà Lò, xã Huy Hạ, diện tích dự kiến khoảng 5ha.

Đồng thời, tập trung triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn trên địa bàn thị trấn Phù Yên. Tiếp tục nhân rộng mô hình Ngôi nhà xanh thu gom, phân loại rác thải trên toàn huyện. Thông qua đồng loạt các nhóm giải pháp, đến nay, tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom, xử lý trên địa bàn huyện đạt 94,5%; tỷ lệ chất thải rắn nông thôn được thu gom đạt 88,5%.

a1.jpg
Phù Yên tiếp tục nhân rộng mô hình Ngôi nhà xanh để thu gom, phân loại rác thải.

Thời gian tới, huyện Phù Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân trong chỉ đạo thực hiện các biện pháp, giải pháp đồng bộ, nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu về môi trường thuộc hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn, xây dựng lối sống thân thiện với môi trường. Đưa nội dung tuyên truyền về bảo vệ môi trường, thu gom, phân loại, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn sinh hoạt vào nội dung sinh hoạt tại các trường học, các cuộc họp, hội nghị do các cơ quan, đoàn thể tổ chức; tại các cuộc họp, sinh hoạt của bản, khu dân cư.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, kịp thời phát hiện hành vi vi phạm trong thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn. Giám sát hoạt động vận chuyển, xử lý chất thải, kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm đổ thải trái phép trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Cùng với đó, khuyến khích đối với các hoạt động tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải rắn và đối với sản phẩm tái chế từ chất thải. Mục tiêu đến hết năm 2024, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý tại đô thị đạt 95%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn được thu gom đạt 89%. Chú trọng thu gom, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại các khu vực công cộng, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhỏ, lẻ như chợ, cửa hành kinh doanh, dịch vụ ăn uống…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phù Yên (Sơn La): Đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO