Phú Thọ: Triển khai gấp rút việc lấy ý kiến nhân dân về Luật Đất đai (sửa đổi)

Hoàng Hiền| 27/02/2023 20:30

(TN&MT) - Theo kế hoạch của UBND tỉnh, trước ngày 3/3/2023, Phú Thọ sẽ triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); và trước ngày 15/3/2023, tỉnh sẽ tổng hợp kết quả để báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân và thể hiện nguyện vọng của nhân dân phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Tạo sự thống nhất và đồng thuận của nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai. Nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân và trách nhiệm của Hội đồng nhân dân (HĐND), Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp, UBND các cấp, các tổ chức, cá nhân đối với việc sửa đổi Luật Đất đai.

3011_image001.jpg
Các đơn vị và địa phương trong tỉnh Phú Thọ đang gấp rút lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Do đó, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đang khẩn trương tổ chức lấy ý kiến người dân về Dự thảo Luật, trong đó, trọng tâm gồm một số vấn đề như: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; hộ gia đình sử dụng đất… Các ý kiến đóng góp cho Dự thảo Luật rất phong phú, sát thực. Nhiều ý kiến tâm huyết đã được ghi nhận và tổng hợp báo cáo.

331452621_509878261329389_4517519008809766219_n.jpg
Nhiều ý kiến tâm huyết đã được ghi nhận và tổng hợp báo cáo.

Hiện, các đơn vị và địa phương trong tỉnh đang gấp rút lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật này. Người dân trong tỉnh có thể góp ý bằng nhiều hình thức: Góp ý trực tiếp bằng văn bản (bản giấy, thư điện tử); góp ý qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm; góp ý trực tiếp thông qua Cổng Thông tin điện tử tỉnh (phutho.gov.vn), Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ (tnmtphutho.gov.vn); thông qua Cổng thông tin điện tử của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các phương tiện thông tin đại chúng, các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin và các hình thức phù hợp khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: Triển khai gấp rút việc lấy ý kiến nhân dân về Luật Đất đai (sửa đổi)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO