--Quảng cáo---

Phú Lương (Thái Nguyên): Xã Động Đạt rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày hội lớn

Xã hội - Nguyễn Kiều - 21:48 20/05/2021

(TN&MT) - Chỉ còn ít hôm nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân, và toàn dân, nên những ngày này công tác chuẩn bị bầu cử được xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên được quan tâm hàng đầu và chuẩn bị những việc cần thiết để ngày hội bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

Ngay khi có văn bản chỉ đạo số 51/UBBC ngày 10/5/2021 của Uỷ ban bầu cử huyện Phú Lương, về việc kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cấp ủy, chính quyền xã Động Đạt đã bắt tay triển khai công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử của xã.

Để đảm bảo công tác bầu của của xã thực hiện đúng quy trình Luật định, Đảng ủy xã Động Đạt ban hành Quyết định số: 41/QĐ - ĐU về việc thành lập Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; kế hoạch số 10/KH-ĐU về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; quy chế số 01/QC -BCĐBC về ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ đạo bầu cử.

Trụ sở Uỷ ban bầu cử xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 30/3/2021 Ủy ban nhân dân đã ban hành quyết định thành lập 8 tổ bầu cử, 01 tổ bầu cử của đơn vị bộ đội do Sư đoàn 346 ra quyết định và bỏ phiếu tại Trung đoàn 677. Như vậy xã Động Đạt có 9 tổ bầu cử, 9 khu vực bỏ phiếu. Ủy ban nhân dân xã kiện toàn thành viên các tổ bầu cử, mỗi tổ đảm bảo từ 16 thành viên trở lên.

 Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu của Quốc Hội, Tỉnh và Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND xã đã được niêm yết đúng quy định.

Đối với danh sách cử tri, Ủy ban bầu cử xã đã phân công thành viên UBBC và thành viên tổ giúp việc phụ trách các ban bầu cử phối hợp với các xóm trong việc lập danh sách cử tri Theo công văn số 69/UBND – VP về việc hướng dẫn lập danh sách cử tri. Đến ngày 9/4/2021, UBND xã đã niêm yết danh sách cử tri tại địa điểm bỏ phiếu, nhà văn hóa các xóm, và tại trụ sở UBND xã. Tổng số cử tri của xã là 7.067 cử tri.

Để tuyên truyền cho người dân nắm rõ về công tác bầu cử, Ủy ban bầu cử xã đã lập và công bố Nghị quyết số 12/NQ-UBBC, ngày 23/4/2021 về việc Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử với tổng số là 43 người ứng cử. Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu của Quốc Hội, Tỉnh và Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND xã đã được niêm yết đúng quy định.

Danh sách những người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp được niêm yết công khai.

Khu vực bỏ phiếu số 03, xã Động Đạt, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên đã được chuẩn bị đầy đủ, cẩn thận cho ngày hội lớn của đất nước.

Nhận và phân phối tài liệu, phiếu bầu cho các Ban bầu cử, Tổ bầu cử: UBBC đã nhận Tài liệu, thẻ cử tri, phiếu bầu và tiểu sử người ứng cử các cấp cấp phát đầy đủ cho các Ban bầu cử, Tổ bầu cử đảm bảo theo kế hoạch

Cùng với đó, Đảng ủy, Chính quyền xã Động Đạt đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo các mốc thời gian và trình tự thực hiện công tác bầu cử. Các văn bản quy đinh, hướng dẫn về công tác bầu cử được triển khai kịp thời, đúng luật. Công tác triển khai và tổ chức thực hiện các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử được tiến hành thuận lợi và đúng luật. Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử, tiểu sử người ứng cử được thực hiện đúng theo luật định. UB MTTQ xã đã thực hiện tốt công tác hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử, đảm bảo đúng thời gian luật định, đúng thành phần, cơ cấu và tiêu chuẩn đại biểu, phát huy quyền dân chủ trong việc giới thiệu đề cử, ứng cử. Công tác tuyên truyền bầu cử trên địa bàn xã được triển khai rộng rãi, với hình thức tuyên truyền phong phú. An ninh trật tự, an toàn xã hội, công tác y tế luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc./.

  • Chủ tịch Hồ Chí Minh với các cuộc bầu cử Quốc hội
    Trong nước - PGS.TS Nguyễn Thanh Tú - 06:16 19/05/2021
    (TN&MT) - Cuộc Hội thảo khoa học Quốc tế về Hồ Chí Minh diễn ra đầu tháng 10/2019 có tên Global Ho Chi Minh (Hồ Chí Minh toàn cầu) được tổ chức tại thành phố New York (Mỹ) đã khẳng định tầm vóc vĩ đại vượt thời đại của Người. Nhiều học giả tham gia Hội thảo nhấn mạnh: Hồ Chí Minh là vị anh hùng giải phóng dân tộc sớm có ý thức nhất đi tìm quyền tự do dân chủ cho đồng bào mình.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO