Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre

Bạch Thanh| 15/10/2020 11:53

(TN&MT) - Với phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”,  sáng 14/10, Đảng bộ tỉnh Bến Tre tiến hành khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo Đại hội. 

Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Cùng tham dự Đại hội có đồng chí đồng chí Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; quý Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương, cán bộ lãnh đạo tỉnh Bến Tre qua các thời kỳ. Đại hội với sự có mặt của 349 đại biểu chính thức đại diện cho gần 57.000 đảng viên từ 13 Đảng bộ trực thuộc tỉnh Bến Tre. 

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Phan Văn Mãi - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre cho biết: Quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội ở 638 tổ chức cơ sở Đảng và 13 Đảng bộ trực thuộc tỉnh; các đại hội đã diễn ra dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, đúng nguyên tắc, Điều lệ và đã thành công tốt đẹp.

Song song đó, cùng với quá trình tổ chức đại hội; cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cấp, các ngành đã chỉ đạo, phát động tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” toàn diện trên các lĩnh vực được Nhân dân tích cực hưởng ứng, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra. Kết quả của Đại hội Đảng bộ các cấp và các phong trào thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân đã tạo tiền đề quan trọng, khí thế sôi nổi để bước vào Đại hội hôm nay.

Đồng chí Trương Hòa Bình thay mặt Bộ Chính trị trao tặng  bức tranh Bác Hồ cho Đại hội 

Theo đồng chí Phan Văn Mãi, nhìn lại chặng đường 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp, các ngành đã đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu, tích cực phát động các phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Đồng Khởi mới” thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội X đề ra.

Trước yêu cầu phát triển của giai đoạn cách mạng mới, đồng chí Phan Văn Mãi kêu gọi các đại biểu tham dự Đại hội hãy đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, chủ động tham gia thảo luận, đóng góp những ý kiến tâm huyết, chất lượng vào nội dung các dự thảo Văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; cần tập trung vào những nội dung mới, các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá để phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2015-2020, do đồng chí Trần Ngọc Tạm – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre trình bày tại Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và Nhân dân Bến Tre triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X trong bối cảnh đất nước có nhiều thuận lợi và thách thức đan xen. Những thành tựu của 35 năm đổi mới đất nước đã tạo nên thế và lực mới, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường, sự ổn định chính trị,... đã tạo động lực mới cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre phát biểu khai mạc Đại hội

Riêng đối với tỉnh Bến Tre, tinh thần đoàn kết, quyết tâm hành động phát triển trong hệ thống chính trị và Nhân dân cao, sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương và đầu tư xã hội tăng,... là những yếu tố thuận lợi. Bên cạnh đó, Bến Tre phải đối mặt với những tác động bất lợi do biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, dịch bệnh, hạ tầng kết nối, thuỷ lợi, cấp nước thiếu đồng bộ,... đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả thực hiện Nghị quyết.

Trong bối cảnh đó, với tinh thần thi đua “Đồng Khởi mới” và phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Năng động - Đổi mới”, Đảng bộ và Nhân dân Bến Tre tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Định hướng cho nhiệm kỳ tới, đồng chí Trần Ngọc Tạm cho rằng Bến Tre đề ra 3 nhiệm vụ đột phá, gồm: Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, phát triển các cơ chế, chính sách phù hợp. Phấn đầu đưa chỉ số Cải cách hành chính vào nhóm 20 cả nước.

Bên cạnh đó, huy động mọi nguồn lực, đầu tư phát triển hạ tầng thủy lợi, cấp nước, giao thông, logistics, đô thị; phấn đấu hình thành giai đoạn 1 tuyến động lực ven biển. Đồng thời, phát triển nguồn nhân lực phù hợp Tầm nhìn chiến lược đến năm 2030 và năm 2045; tập trung xây dựng nhân lực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Ngoài ra, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cũng đưa ra mục tiêu phấn đấu xây dựng Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá (top 6) của vùng đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và của cả nước (top 30) vào năm 2030.

Đồng chí Trần Ngọc Tam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân Bến Tre đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Từ kết quả đạt được, đồng chí Trương Hòa Bình khẳng định rằng, Đảng bộ và Nhân dân Bến Tre đã tạo được những tiền đề rất căn cơ và quan trọng để Bến Tre phát triển nhanh hơn trong thời gian tới, đồng thời đóng góp tích cực vào phát triển chung của cả nước; góp phần làm giàu cho quê hương và đất nước có được những thành tựu to lớn như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”.

Theo đồng chí Trương Hòa Bình, Bến Tre là vùng đất giàu truyền thống văn hoá và cách mạng. Nơi đây đã sinh ra những nhân vật lịch sử như Trương Vĩnh Ký, nữ tướng Nguyễn Thị Định và đội quân tóc dài bất hủ. Là nơi lưu giữ hồn cốt của nhà giáo tài hoa Võ Trường Toản; nhà văn hoá, nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu. 

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Đảng bộ và Nhân dân Bến Tre đã phát huy truyền thống yêu nước, kiên cường bất khuất, làm nên cuộc Đồng khởi vang dội, mở màn cho cao trào cách mạng miền Nam, đưa cách mạng miền Nam đến thắng lợi hoàn toàn. 

Sau ngày giải phóng, Đảng bộ và Nhân dân Bến Tre tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, phát động mạnh mẽ cuộc “Đồng khởi mới” trong xây dựng và phát triển quê hương, đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức khai mạc

Nhiệm kỳ tới, đồng chí Trương Hòa Bình đề nghị tỉnh Bến Tre cần xác định tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược về xây dựng kết cấu hạ tầng, cải cách thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xác định các trụ cột phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như kinh tế biển, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản, xây dựng hạ tầng giao thông; tăng tỷ trọng dịch vụ với việc đẩy mạnh phát triển các loại hình dịch vụ du lịch, phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân.

Đồng chí Trương Hòa Bình cũng cho rằng, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre đặt ra trong nhiệm kỳ 2020-2025 là rất nặng nề, nhưng cũng rất vẻ vang. Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Bến Tre tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, phát động mạnh mẽ cuộc “Đồng khởi mới” trong xây dựng quê hương, tăng tốc bứt phá thực hiện các đột phá chiến lược và những nhiệm vụ trọng tâm, Bến Tre nhất định sẽ hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.  

Nhân dịp về dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, đồng chí Trương Hòa Bình thay mặt Bộ Chính trị trao tặng Đại hội, tặng Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Bến Tre bức tranh Bác Hồ kính yêu và lẵng hoa tươi thắm. “Đây cũng là tình cảm và niềm tin của Bộ Chính trị, của Trung ương đối với Đại hội, với Đảng bộ và toàn thể Nhân dân tỉnh Bến Tre” - đồng chí Trương Hòa Bình bày tỏ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO