--Quảng cáo---

Phiên họp lần thứ 12 và Lễ chuyển giao chức vụ Chủ tịch Ủy ban BVMT sông Đồng Nai

Trong nước - 15:50 10/12/2018

(TN&MT) - Ngày 10/12, tại Đồng Nai, Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai (Ủy ban BVMT sông Đồng Nai) đã phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức Phiên họp lần thứ 12 và Lễ chuyển giao chức vụ Chủ tịch Ủy ban BVMT sông Đồng Nai. Tham dự Phiên họp có đại diện lãnh đạo Bộ TN&MT, các Bộ ngành có liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trên lưu vực sông Đồng Nai.

p1
Ông Võ Tuấn Nhân - Thứ trưởng Bộ TN&MT - Phó Chủ tịch Ủy ban BVMT sông Đồng Nai phát biểu kết luận Phiên họp

Khai mạc Phiên họp, ông Đinh Quốc Thái - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - Chủ tịch Ủy ban BVMT sông Đồng Nai cho biết: Hôm nay, tại Phiên họp lần thứ 12 này, chúng ta sẽ cùng đánh giá các nội dung đã được nêu tại Thông báo số 02/TB-UBSĐN ngày 27/12/2017 của Ủy ban BVMT sông Đồng Nai và cùng thảo luận các vấn đề trọng điểm mà các tỉnh, thành trong lưu vực sông Đồng Nai sẽ tiếp tục triển khai trong năm 2019 để thực hiện thành công Đề án BVMT lưu vực hệ thống sông Đồng Nai theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Báo cáo triển khai Đề án BVMT lưu vực hệ thống (LVHT) sông Đồng Nai năm 2017 - 2018, đại diện Cục Bảo vệ Môi trường miền Nam - Tổng cục Môi trường cho biết: Theo Thông báo số 02/TB-UBSĐN ngày 27/12/2017 về kết luận Phiên họp lần thứ 11, Ủy ban BVMT sông Đồng Nai đã đề nghị các tỉnh, thành phố trên LVHT sông Đồng Nai xây dựng kế hoạch triển khai Đề án tại địa phương giai đoạn đến năm 2020. Ủy ban BVMT sông Đồng Nai và Ban Chỉ đạo tại địa phương căn cứ vào các nhiệm vụ, dự án để đánh giá tình hình triển khai Đề án.

Bộ TN&MT và Ủy ban BVMT sông Đồng Nai cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trên LVHT sông Đồng Nai tiếp tục tăng cường các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác BVMT nói chung, bao gồm: công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về BVMT; tập trung xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020.

UBND các tỉnh, thành phố trên LVHT sông Đồng Nai cũng đã tiếp tục tăng cường các công tác kiểm soát ô nhiễm, thẩm định và cấp phép; đa dạng hoá công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về BVMT; tổ chức triển khai “Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và BVMT ở các vùng giáp ranh địa giới hành chính giữa thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Long An, tỉnh Tiền Giang, tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Bình Phước.

Các Bộ, ngành và địa phương trên lưu vực sông Đồng Nai đã chỉ đạo tập trung quyết liệt triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về BVMT. Cụ thể, tập trung thanh - kiểm tra các đối tượng có lưu lượng nước thải từ 200 m3/ngày đêm trở lên; thực hiện tổng điều tra, đánh giá, phân loại các nguồn thải; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về nguồn thải; rà soát, điều chỉnh các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường phù hợp với điều kiện trong nước và yêu cầu hội nhập quốc tế...

p2
Ông Đinh Quốc Thái - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - Chủ tịch Ủy ban BVMT sông Đồng Nai phát biểu tại Phiên họp

Về kế hoạch triển khai năm 2019, đại diện Cục BVMT miền Nam cho hay: Căn cứ mục tiêu của Đề án BVMT lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đến năm 2020 tại Quyết định số 187/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; các tỉnh, thành phố tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai Đề án cho giai đoạn đến năm 2020 và từng năm, trước mắt cho năm 2019 trên cơ sở mục tiêu thực hiền Đề án đặt ra. Đồng thời, tiếp tục rà soát, ban hành mới hoặc bổ sung kế hoạch triển khai Đề án trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, dự án. thuộc kế hoạch.  

Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trên lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đẩy mạnh việc xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về BVMT lưu vực sông Đồng Nai; tháo gỡ các vướng mắc về mặt tài chính thúc đẩy việc thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ thuộc Đề án BVMT sông Đồng Nai; đồng thời, triển khai, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của hệ thống pháp luật về quản lý tài nguyên và môi trường và phát triển bền vững liên quan đến LVHT sông Đồng Nai.

Bộ TN&MT cũng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và UBND 11 tỉnh, thành phố đẩy nhanh tiến độ xử lý triệt để các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020. Các địa phương trên lưu vực sông Đồng Nai rà soát, lập danh sách, công bố và lên kế hoạch xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ô nhiễm môi trường mới phát sinh theo hướng dẫn của Bộ TN&MT…

Hiện tại, Bộ TN&MT đã và đang phối hợp với Ủy ban BVMT sông Đồng Nai thực hiện chức năng chỉ đạo, điều phối thông qua việc thảo luận và thống nhất tại các phiên họp toàn thể; đề xuất một số kiến nghị với Chính phủ, như: Đề án thành lập Ủy ban lưu vực sông trên cả nước, trong đó có Ủy ban BVMT lưu vực sông Đồng Nai; Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016 - 2020 tại Quyết định số 807/QĐ-TTg; Điều tra, đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải tại Quyết định số 140/QĐ-TTg.

p3
Lễ chuyển giao chức vụ Chủ tịch Ủy ban BVMT sông Đồng Nai nhiệm kỳ 2019 - 2020 cho đại diện UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bế mạc Phiên họp, ông Đinh Quốc Thái cho hay: Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, Phiên họp lần thứ 12 của Ủy ban BVMT sông Đồng Nai đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Các địa phương trên lưu vực hệ thống Đồng Nai đã thể hiện tinh thần trách nhiệm trong việc quản lý, BVMT và chia sẻ nguồn nước mặt sông Đồng Nai. Tất cả các vấn đề được nêu ra, thảo luận tại phiên họp này sẽ được Thư ký tổng hợp, đưa vào Thông báo của Phiên họp lần này để các tỉnh, thành căn cứ triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Cũng tại Phiên họp này, đã diễn ra Lễ chuyển giao chức vụ Chủ tịch Ủy ban BVMT lưu vực hệ thống sông Đồng Nai nhiệm kỳ thứ 4 từ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Đinh Quốc Thái sang cho ông Lê Tuấn Quốc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - nhận thay cho Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Phát biểu nhận chức vụ, thay mặt UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Lê Tuấn Quốc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cam kết sẽ nỗ lực hết mình để thực hiện tốt trọng trách mà Ủy ban BVMT sông Đồng Nai giao trong nhiệm kỳ 2019 - 2020.

Kết luận Phiên họp, ông Võ Tuấn Nhân - Thứ trưởng Bộ TN&MT - Phó Chủ tịch Ủy ban BVMT sông Đồng Nai cho biết: Hôm nay, chúng ta đánh giá lại những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 3, năm 2017 - 2018, phân tích những khó khăn, hạn chế và đề xuất giải pháp tháo gỡ và xây dựng kế hoạch triển khai Đề án BVMT lưu vực hệ thống sông Đồng Nai giai đoạn 2019 - 2020, giai đoạn tổng kết thực hiện Đề án. Trong nhiệm kỳ 3 vừa qua, 11 tỉnh, thành phố trên lưu vực sông Đồng Nai đã có rất nhiều nỗ lực, cố gắng, tích cực triển khai các hoạt động đạt hiệu quả.

Cụ thể, đã đầu tư hệ thống quan trắc, giám sát môi trường và cơ sở thông tin dữ liệu; thực hiện hiệu quả công tác điều tra, thống kê nguồn thải; xây dựng, bổ sung hệ thống cơ chế, chính sách về BVMT; đầu tư mới hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị; kiểm soát ô nhiễm do nước thải công nghiệp; giải quyết các vấn đề môi trường lưu vực sông. Đến nay, nhiều tỉnh, thành phố đã lắp đặt hệ thống quan trắc tự động nước thải và truyền về Sở TN&MT để theo dõi và kiểm tra, góp phần đáng kể vào việc kiểm soát chất lượng nước và môi trường trên lưu vực sông.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân cũng tin tưởng: “Với sự quyết tâm cao của chính quyền tại 11 tỉnh, thành phố trên lưu vực cùng sự quyết tâm của các Bộ, ngành và của Ủy ban BVMT sông Đồng Nai, đặc biệt là sự quan tâm sát sao của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - tân Chủ tịch Ủy ban BVMT sông Đồng Nai nhiệm năm 2019 - 2020 thì các mục tiêu của Đề án tổng thể BVMT lưu vực sông Đồng Nai đến năm 2020 sẽ sớm trở thành hiện thực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu về kinh tế - xã hội, phát triển bền vững của các địa phương trên lưu vực sông Đồng Nai”.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO