Doanh nghiệp - doanh nhân

Phát triển Petrovietnam trở thành Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng hàng đầu đất nước

Mai Anh 14/03/2024 - 11:02

Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) vừa ban hành Nghị quyết điều chỉnh bổ sung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, mục tiêu tổng quát cả nhiệm kỳ là xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, phát triển Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thành Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng hàng đầu đất nước, khu vực, giữ vai trò nòng cốt, chủ lực, đầu tàu, có tiềm lực mạnh về tài chính và trình độ khoa học tiên tiến; có sức cạnh tranh cao, thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển ngành dầu khí.

gian-cong-nghe-trung-tam-so-2-mo-bach-ho20240314070034.jpg
Phát triển Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trở thành Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng hàng đầu đất nước

Cùng với đó, tập trung phát triển các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính: Tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí, công nghiệp khí, chế biến dầu khí, công nghiệp điện và năng lượng tái tạo, dịch vụ kỹ thuật dầu khí chất lượng cao. Bảo toàn và phát triển nguồn vốn; gắn hoạt động sản xuất kinh doanh với bảo vệ môi trường và an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển, phù hợp với xu thế phát triển mới, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng mới.

kan-051420240223144819.jpg
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn kỳ họp chuyên đề ngày 22/2/2024 đã thảo luận và quyết định điều chỉnh bổ sung mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn

Một số chỉ tiêu chủ yếu, phấn đấu trong nhiệm kỳ cũng được điều chỉnh. Về nhiệm vụ chính trị, gia tăng trữ lượng dầu khí trong nhiệm kỳ với hệ số bù trữ lượng (H) trung bình cho cả giai đoạn đạt mức ≥ 0,8 lần. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn phấn đấu tăng bình quân từ 3% - 6,5%/năm. Nộp ngân sách Nhà nước tăng bình quân khoảng 10%/năm. Về các chỉ tiêu công tác xây dựng đảng, tổ chức đảng các cấp đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, hằng năm phấn đấu đạt trên 90%. Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt trên 90%. Số lượng đảng viên mới kết nạp hằng năm đạt tỷ lệ ≥ 3% tổng số đảng viên (thời điểm tính 31/12 hằng năm).

Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn giao Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo quán triệt và tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn, Nghị quyết điều chỉnh chỉ tiêu Đại hội. Rà soát, cần thiết thì bổ sung, điều chỉnh chương trình hành động, các kế hoạch Đảng ủy Tập đoàn cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết, đồng thời đưa các nội dung vào Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ công tác năm để lãnh đạo triển khai thực hiện.

Hằng năm lựa chọn chỉ tiêu, nhiệm vụ cần ưu tiên tập trung lãnh đạo ban hành Nghị quyết của Ban Thường vụ giao nhiệm vụ cho cấp ủy, Người đứng đầu cấp ủy/doanh nghiệp/đơn vị/đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc Tập đoàn. Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể triển khai thực hiện. Phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn đôn đốc, giám sát việc tổ chức thực hiện, phấn đấu Đảng bộ Tập đoàn hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ Đại hội đã đề ra.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành giao nhiệm vụ cho các Ban xây dựng Đảng, Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn, các Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Đảng ủy thực hiện theo chức năng nhiệm vụ, chỉ đạo tổ chức thực hiện, thường xuyên giám sát và đôn đốc việc tổ chức thực hiện Nghị quyết, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát triển Petrovietnam trở thành Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng hàng đầu đất nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO