Phát động Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

Xã hội - 00:00 10/03/2017

(TN&MT) – Ngày 10/3, Công an tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ phát động cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng hưởng ứng thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Ông Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, dự Lễ phát động.

Ông Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, phát biểu tại Lễ phát động.
Ông Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, phát biểu tại Lễ phát động.

Tổ chức cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” nhằm đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của BCH Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn xự đẩy lùi suy thoái  về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05/CT-TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 07/CT-BCA, về “Tăng cường lãnh đạo, nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân tronbg tình hình mới”.

Triển khai Cuộc vận động, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đề ra 7 nội dung, biện pháp thực hiện. Đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả; nội dung, hình thức và biện pháp đề ra phải cụ thể, thiết thực, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm, tình hình và điều kiện của từng đơn vị.

Tổ chức ký cam kết thực hiện cuộc vận động
Tổ chức ký cam kết thực hiện cuộc vận động

Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, thông qua các nội dung trọng tâm hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động: Cấp ủy, lãnh đạo, các đơn vị chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai tới cán bộ chiến sĩ thực hiện nghiêm túc Cuộc vận động. gắn với quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, của lực lượng Công an nhân dân.

Công an các huyện, thị xã, thành phố báo cáo với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an và kế hoạch của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên  về cuộc vận động, để cấp ủy. chính quyền và nhân dân biết, ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Công an nhân dân thực hiện tốt Cuộc vận động.

Công an các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc của nhân dân tiếp tục ttổ chức tốt việc tiếp thu ý kiến của nhân dân, làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vũng mạnh.

Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị , phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ chiến sĩ. Củng cố kiện toàn lực lượng, tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện điều lệnh công an nhân dân, nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ.

Chấp hành nghiêm đường lối của Dảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Điều lệnh Công an nhân dân, luôn phấn đấu, rèn luyện theo 5 lời thề, 10 điều kỷ luật, 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; chuẩn mực đạo đức của cán bộ chiến sỹ. Thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức. phong cách Hồ Chí Minh.

Kết thúc Lễ phát động, lực lượng cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Điện Biên, ký giao ước thực hiện Cuộc vận động.

Hà Thuận

 


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO