Petrovietnam: Công tác tuyên giáo, truyền thông đồng hành trong thực hiện “mục tiêu kép”

PV| 02/08/2021 15:45

(TN&MT) - Năm 2020 vừa qua được coi là năm khó khăn nhất trong lịch sử ngành Dầu khí Việt Nam. Tuy nhiên, tập thể người lao động Dầu khí không chỉ nỗ lực vượt qua “khủng hoảng kép” mà còn đạt mục tiêu kép: vừa chống dịch hiệu quả vừa duy trì tăng trưởng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thông tin chính xác, kịp thời, trọng tâm, trọng điểm

Đồng hành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển của Tập đoàn, công tác chính trị, tư tưởng, tuyên giáo, truyền thông luôn được coi trọng. Kho tư liệu lịch sử truyền thống đồ sộ, những thước phim, những hình ảnh, những bài ca, những áng văn thơ hào sảng, nhân văn được lưu lại ngày nay là minh chứng, là tinh hoa văn hóa nuôi dưỡng tâm hồn, cổ vũ khích lệ lòng yêu nước, yêu nghề, nhiệt huyết dấn thân cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ kỹ sư, công nhân viên ngành Dầu khí.

Thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW ngày 13/2/2017 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối và hướng dẫn của Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn rất chủ động hình thành nghị quyết để triển khai Hội đồng thành viên của ban Điều hành chính thức thành lập các ban xây dựng đảng hợp nhất với ban chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng.

Từ chủ trương này, nhằm chuyên môn hóa và nâng cao hiệu lực của công tác tuyên giáo, truyền thông trong tiến trình tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp, Đảng uỷ Tập đoàn đã chủ động xây dựng và triển khai Nghị quyết để Hội đồng thành viên và Ban điều hành Tập đoàn tiến hành thành lập Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp (TT&VHDN) và bắt đầu hoạt động từ ngày 01/10/2018 trên cơ sở hợp nhất Ban Tuyên giáo Đảng ủy và một số bộ phận, lĩnh vực chuyên môn.

Người lao động Vietsovpetro

Đây là bước đi kịp thời trong việc tổ chức, thực hiện các hoạt động tuyên giáo, truyền thông một cách thiết thực, tiết kiệm, đồng bộ, hiệu quả. Song song với việc hoạch định chiến lược, phương pháp, lộ trình..., thì các thiết chế, công cụ, phương tiện, kế hoạch thực hiện công tác tuyên giáo, truyền thông của Tập đoàn cũng được đề ra cụ thể, sát sao với tình hình thực tế trong toàn hệ thống, đối với từng đơn vị, với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội.

Trong gần 3 năm qua, Ban TT&VHDN Tập đoàn đã tập trung tuyên truyền phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, các chủ trương của doanh nghiệp đến với người lao động, đến với cán bộ đảng viên trong toàn Tập đoàn. Đồng thời, động viên, khích lệ, cổ vũ để người lao động hưởng ứng những chủ trương đó, cùng tham gia triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, các chủ trương lớn của Tập đoàn trong toàn hệ thống. Công tác truyền thông đã góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, không chỉ trong nội bộ doanh nghiệp mà với dư luận, với toàn xã hội để từ đó xã hội cùng chia sẻ với những khó khăn của ngành Dầu khí, đồng cảm với sự vất vả của những người lao động Dầu khí.

Bên cạnh đó, công tác tuyên giáo, truyền thông, thông tin chính xác và kịp thời, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, tiếp tục góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức xã hội về vị trí, vai trò của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đối với sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước. Khích lệ người lao động Dầu khí phát huy truyền thống vinh quang và thành tựu của các thế hệ người Dầu khí đã đạt được, khơi dậy nhiệt huyết và lan tỏa niềm tự hào của những "người đi tìm lửa".

Ban TT&VHDN Tập đoàn đã tập trung tuyên truyền phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, các chủ trương của doanh nghiệp đến với người lao động, đến với cán bộ đảng viên trong toàn Tập đoàn.

Nuôi dưỡng khát vọng, củng cố niềm tin, lan tỏa văn hóa Petrovietnam

Kể từ đầu năm 2019, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và ban lãnh đạo Petrovietnam đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp theo hướng thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu, gắn với việc thực hiện phương châm hành động và những chuẩn mực, quy tắc đạo đức nghề nghiệp thông qua thực hiện “Cẩm nang văn hóa dầu khí”. Lần đầu tiên, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ lãnh đạo, quản lý Petrovietnam được quy định một cách cụ thể, chuyên nghiệp. Người lao động Dầu khí mang trong mình sứ mệnh của “người đi tìm lửa”, việc đối diện, vượt qua gian nan, thách thức đã thành một yếu tố làm nên văn hóa đặc trưng.

Đến nay, mỗi đơn vị trong ngành Dầu khí đều đã xây dựng cho riêng mình những triết lý kinh doanh riêng, song tất cả đều dựa trên nền tảng giá trị cốt lõi của văn hóa dầu khí: “Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình”. Ngọn lửa dầu khí được truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác, tạo nên bản sắc của Văn hóa dầu khí, là giá trị mà mỗi người lao động Dầu khí luôn trân trọng, giữ gìn và phát triển. Cũng chính những giá trị này đã cổ vũ, là động lực giúp tập thể người lao động vững tin hơn trong thời điểm 2020 nhiều khó khăn, nỗ lực vượt qua “khủng hoảng kép”, hoàn thành vượt mức mọi chỉ tiêu nhiệm vụ quan trọng, đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế đất nước.

Bước sang năm 2021, Petrovietnam tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn, thách thức hơn khi dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và nguy hiểm hơn trước. Trước tình hình đó, Ban TT&VHDN Tập đoàn chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch công tác, chú trọng truyền thông hình ảnh người lao động Dầu khí nỗ lực vượt “khủng hoảng kép”.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi đắp truyền thống để người lao động Dầu khí nuôi dưỡng khát vọng, củng cố niềm tin, lan tỏa văn hóa Petrovietnam; qua đó khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức không ngừng lao động sáng tạo, xây dựng Tập đoàn phát triển bền vững; củng cố thương hiệu Petrovietnam và hình ảnh người lao động Dầu khí luôn gắn bó, trách nhiệm với nhân dân, với đất nước. Thông qua tổ chức các hoạt động, hướng tới hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021; với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả” nhằm đạt mục tiêu “Quản trị biến động, tối đa giá trị, mở rộng thị trường, tận dụng cơ hội, liên kết đầu tư, phục hồi tăng trưởng”.

Công tác Tuyên giáo, Dân vận, triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của Tập đoàn được cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp thích ứng trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19. Cùng với việc triển khai sáng tạo Đề án Tái tạo văn hoá Petrovietnam từ Tập đoàn đến các đơn vị, gắn vai trò, vị trí của văn hoá doanh nghiệp với các mục tiêu kế hoạch SXKD và Chiến lược phát triển của Tập đoàn.

Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền kết quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị 6 tháng đầu năm 2021 và sự nỗ lực của Tập đoàn và các đơn vị trong việc thực hiện hiệu quả mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì nhịp độ sản xuất kinh doanh”. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/2961 – 27/11/2021) cũng như những sự kiện quan trọng của ngành Dầu khí và đơn vị như 40 năm khai thác dòng khí đầu tiên tại mỏ Tiền Hải C; 40 năm thành lập Vietsovpetro và 35 năm khai thác tấn dầu đầu tiên mỏ Bạch Hổ.

Xây dựng chuyên mục, chủ đề “Tự hào 60 năm Ngành Dầu khí Việt Nam phát triển cùng đất nước” cung cấp các nội dung chỉ đạo từ Đảng ủy, Lãnh đạo Tập đoàn, đề cương, bộ mẫu ấn phẩm tuyên truyền… trên website Tập đoàn. Ngoài ra, công tác dân vận cũng được triển khai kịp thời, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động để tạo tâm lý ổn định giúp người yên tâm công tác trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp. Đặc biệt Tập đoàn đã khẳng định rõ nét vai trò, vị trí của doanh nghiệp nhà nước thông qua việc đóng góp kinh phí xây dựng Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 của Chính phủ.

CBCNV Cơ quan Tập đoàn tham gia tiêm vắc xin phòng Covid-19

Có thể nhận thấy, công tác tuyên giáo, truyền thông dầu khí được triển khai đồng bộ, sâu rộng, xuyên suốt và đạt kết quả tích cực, dư luận xã hội đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của người lao động Dầu khí không chỉ vượt qua “khủng hoảng kép” mà còn đạt mục tiêu kép: vừa chống dịch hiệu quả vừa duy trì tăng trưởng hoạt động SXKD. Nhờ đó, thương hiệu, uy tín của Tập đoàn được nâng cao, hình ảnh Petrovietnam đã tạo ấn tượng tốt đẹp trong dư luận xã hội, qua đó tạo niềm tin, khí thế mới trong cán bộ, công nhân viên, người lao động Dầu khí quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao của Tập đoàn trong năm 2021.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Petrovietnam: Công tác tuyên giáo, truyền thông đồng hành trong thực hiện “mục tiêu kép”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO