--Quảng cáo---

Ông Lê Thanh Khuyến làm Phó Tổng cục trưởng Phụ trách Tổng cục Quản lí Đất đai

Tài nguyên - 00:00 15/01/2015

(TN&MT) - Ngày 14/1/2015, Bộ TN&MT đã công bố Quyết định giao nhiệm vụ Phó Tổng cục trưởng Phụ trách Tổng cục Quản lí đất đai cho ông Lê Thanh Khuyến.

(TN&MT) - Ngày 14/1/2015, Tổng cục Quản lí Đất đai đã họp hội nghị triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2015 và công bố Quyết định của Bộ TN&MT  giao nhiệm vụ phụ trách Tổng cục cho Phó Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến.
   
Thứ trưởng Trần Hồng Hà chỉ đạo tại Hội nghị
   
  Tới dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, lãnh đạo Tổng cục Quản lí Đất đai, đại diện các Cục, Vụ, Văn phòng Bộ và Trung tâm.
   
  Ông Tạ Đình Thi, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ (Bộ TN&MT) thay mặt lãnh đạo Bộ đọc Công bố Quyết định giao nhiệm vụ phụ trách Tổng cục cho Phó Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến. Thứ trưởng Trần Hồng Hà đã thay mặt Bộ trưởng trao Quyết định cho ông Lê Thanh Khuyến.
   
  Kế hoạch nhiệm vụ năm 2015 của Tổng cục Quản lí Đất đai sẽ tập trung vào 11 nhiệm vụ trọng tâm; các dự án, đề án, nhiệm vụ chuyên môn; kế hoạch dự toán ngân sách và biện pháp thực hiện.
   
  Về công tác xây dựng và tổ chức triển khai thi hành pháp luật đất đai, Tổng cục tiếp tục xây dựng và hoàn chỉnh các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; trình Chính phủ 2 Nghị định: Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai và quy định bổ sung một số nội dung về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất; trình Bộ trưởng ban hành 6 thông tư, thông tư liên tịch để hướng dẫn một số nội dung mới được quy định tại Luật và các Nghị định hướng dẫn thi hành. Đẩy mạnh việc tuyên truyền Luật Đất đai, tổ chức tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra địa phương thực hiện Luật đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả.
   
  Trong lĩnh vực quy hoạch, sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất, Tổng cục sẽ tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kiểm tra tình hình quản lí, sử dụng đất tại các dự án có sử dụng đất để làm rõ tình trạng dự án chậm triển khai thực hiện, để hoang hóa. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kì cuối giai đoạn 2016 – 2020 cấp quốc gia, trình Quốc hội thông qua tại kì họp cuối năm 2015.
   
  Công tác đăng kí, cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đòi hỏi phải đôn đốc địa phương thực hiện Chỉ thị 1474/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/8/2011 về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai… Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1975/QĐ-TTg ngày 30/10/2013. Trong đó tập trung  triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu hiện trạng đất trồng lúa nhằm hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu về đất trồng lúa trước ngày 31/12/2015.
   
  Việc định giá đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Tổng cục tổ chức khảo sát, nắm bắt tình hình và tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất tại các địa phương. Hướng dẫn các địa phương thực hiện xây dựng bảng giá đất năm 2015 theo quy định, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác định giá, đôn đốc địa phương kiện toàn tổ chức phát triển quỹ đất theo quy định của Luật Đất đai và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
   
  Tổ chức tiếp nhận, xử lí thông tin phản ánh về tình trạng vi phạm Luật đất đai, dự kiến thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với các dự án phát triển nhà ở trên toàn quốc… Tập trung xây dựng các dự án mở mới năm 2015 theo danh mục dự án, nhiệm vụ chuyên môn đã được Bộ phê duyệt tại Quyết định số 1582/QĐ-BTNMT. Sau khi nghe Tổng cục báo cáo, nhiều Cục, Vụ… đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến quý báu về kế hoạch nhiệm vụ năm 2015 cho Tổng cục.
   
  Thứ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị: Tổng cục nên rà soát lại kế hoạch nhiệm vụ năm 2015 để làm tốt hơn. Đồng thời các Cục, Vụ… thuộc Tổng cục cần chủ động đề xuất trong nhiệm vụ chuyên môn, cơ chế chính sách phù hợp, kịp thời để vận hành các hoạt động. Trung tâm lưu trữ thông tin đất đai phải cập nhật kịp thời, đầy đủ, tiến tới hoàn thiện để vận hành công việc cho thông suốt. Công tác thanh tra phải tập trung vào các địa bàn, địa phương trọng điểm để đất hoang hóa, lãng phí. Cần làm có hiệu quả để mang tính lan tỏa cao, để nhiều địa phương rút kinh nghiệm trong việc quản lí, sử dụng đất hiệu quả cao nhất.
   
  Ông Lê Thanh Khuyến, Phó Tổng cục trưởng Phụ trách Tổng cục Quản lí Đất đai cảm ơn sự đóng góp ý kiến của các Cục, Vụ… nhất là những nội dung chỉ đạo sát sao của Thứ trưởng, Tổng cục sẽ ghi nhận và triển khai tốt nhiệm vụ, kế hoạch năm 2015 đã đề ra.
   
Doãn Xuân – Giang Trường
  

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO