--Quảng cáo---
  • ô nhiễm không khí tại Hằ Nội

Nồng độ bụi ở các nhà máy nhiệt điện của EVN đạt chuẩn QCVN 22:20009
Môi trường - Sông Thương - 13:11 22/12/2019
(TN&MT) - Trong điều kiện lặng gió, hướng gió quẩn, nhiệt độ cao, sương mù bao phù thì gần như không thể xuất hiện sự đóng góp ô nhiễm bụi (ngoại xâm) của các NMNĐ từ phía Đông ở khoảng cách 60-200km vào thủ đô Hà Nội.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO