Ninh Bình: Từng bước tăng cường, đổi mới quản lý nhà nước về đất đai

Tuyết Chinh| 03/01/2023 15:53

(TN&MT) - Năm 2022, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình từng bước được tăng cường; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được triển khai kịp thời; công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng triển khai chặt chẽ, công khai... Tuy nhiên, còn nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án đầu tư thực hiện nhận chuyển nhượng QSD đất nông nghiệp chưa đủ điều kiện theo quy định.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình, trong năm 2022, công tác lập, thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030; Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện đã được thực hiện đúng kế hoạch, làm cơ sở tiến hành công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Sở TN&MT đã chủ động hướng dẫn các chủ đầu tư dự án trong việc hoàn thiện hồ sơ, thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

22222.jpg
Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm giống lợn quốc tế (tại xã Kỳ Phú tại xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan, Ninh Bình) của Công ty Cổ phần giống chăn nuôi miền Bắc được giao đất từ năm 2010 với tổng diện tích trên 65ha. 

Cụ thể, Sở đã tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh Ninh Bình thu hồi đất, giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện 52 dự án với tổng diện tích 429,8 ha. Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, góp ý 144 dự án đầu tư trên địa bàn. Đồng thời, trình UBND tỉnh cho chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất đối với 9 khu đất trên địa bàn tỉnh; xem xét chấp thuận chủ trương nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện 5 dự án.

Bên cạnh đó, tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích đất trồng lúa đối với dự án có diện tích lớn hơn 10 ha để thực hiện 3 dự án; xem xét, quyết định hủy bỏ 211 công trình, dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt trong kế hoạch sử dụng đất của các huyện, thành phố nhưng sau 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất với tổng diện tích 537,2 ha.

Sở TN&MT Ninh Bình đã hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cấp 197 Giấy chứng nhận cho tổ chức với tổng diện tích 398,75 ha. Giải quyết 29.158 hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân.

Mặt khác, kịp thời báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư thực hiện nhận chuyển nhượng QSD đất nông nghiệp chưa đủ điều kiện theo quy định và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư liên quan đến Luật Đất đai và Luật Đầu tư.

Mặc dù vậy, thực tế cho thấy, trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, một số địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vẫn còn tình trạng lấn chiếm, xây dựng các công trình trái phép, tình trạng sử dụng đất không đúng mục đích ở một số xã chưa được phát hiện kịp thời và xử lý dứt điểm theo quy định của pháp luật. Tiến độ thực hiện một số dự án Hiện đại hóa hệ thống hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính chưa đảm bảo kế hoạch.

Trong khi đó, việc rà soát, hoàn thiện Phương án dồn điền đổi thửa chi tiết của các xã đang thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận QSD đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh còn chậm do tính chất phức tạp của công tác quản lý đất nông nghiệp trải qua nhiều năm.

ninh-binh-vnfinance.jpg
Sở TN&MT Ninh Bình đã chủ động hướng dẫn các chủ đầu tư dự án trong việc hoàn thiện hồ sơ, thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất... Ảnh minh hoạ

Thời gian tới, căn cứ nội dung thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở TN&MT Ninh Bình tiếp tục chỉnh sửa, hoàn chỉnh Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) cấp tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2023 theo quy định.

Cùng với đó, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh chấp thuận thông qua danh mục công trình dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023; danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn trong năm 2023.

Tổ chức triển khai thực hiện “Đề án tổng thể đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, hoàn thiện hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính tỉnh Ninh Bình” theo nội dung được UBND tỉnh phê duyệt. Hoàn thiện Dự thảo quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, đề nghị Sở Tư pháp thẩm định, trình UBND tỉnh ban hành.

Xây dựng dự thảo “Quy định về hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình” và dự thảo “Điều chỉnh bộ đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình”, trình UBND tỉnh ban hành.

Ngoài ra, xác định giá đất cụ thể để làm căn cứ tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng. Thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; ký hợp đồng thuê đất; tổ chức thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo thẩm quyền. Hướng dẫn, kiểm tra việc đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình: Từng bước tăng cường, đổi mới quản lý nhà nước về đất đai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO