--Quảng cáo---

Nhiệt điện Nghi Sơn hoàn thành các chỉ tiêu giai đoạn 2016 – 2020

Doanh nghiệp - doanh nhân - Trung Dũng - 16:09 31/12/2020

(TN&MT) - Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn tiền thân là Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1 trực thuộc Tập đoàn Điện Lực Việt Nam, được chuyển giao cho Tổng Công ty Phát điện 1 từ ngày 01/01/2018. Với sự nỗ lực không ngừng, đoàn kết nhất trí, chung tay vì mục tiêu chung của tập thể Lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong giai đoạn 5 năm (2016 - 2020) với kết quả đáng tự hào, góp phần đảm bảo cung ứng điện cho hệ thống điện Quốc gia.

Toàn cảnh Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1

Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2016 - 2020 với mục tiêu trọng tâm là tăng cường công tác quản lý tổ chức, đào tạo nâng cao trình độ, áp dụng công nghệ tiên tiến để đảm bảo vận hành các tổ máy ổn định, hiệu quả và tăng năng suất lao động.

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 theo kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2016 - 2020 đã đạt 16.82 tỷ kWh và vượt kế hoạch đề ra (15,71 Tỷ kWh) với 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1, từ năm 2016 - 2017 khi đơn vị đang trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Sản lượng điện phát 5,83 tỷ kWh, đạt 100% kế hoạch.

Giai đoạn 2, từ năm 2018 - 2020 thực hiện theo kế hoạch tại Quyết định 353/QĐ-EVNGENCO1 ngày 11/09/2018: Sản lượng điện phát là 10,97 tỷ kWh, đạt 111,1% so kế hoạch giao (9,88 tỷ kWh).

Đặc biệt năm 2019, khi các tổ máy Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 tham gia thị trường phát điện, sản lượng điện phát 3,89 tỷ kWh đạt 104% (3,74 tỷ kWh) kế hoạch năm Tổng công ty giao (đạt 127% kế hoạch sản lượng giao tại kế hoạch 5 năm); Các chỉ tiêu hệ số khả dụng, tỷ lệ dừng máy bảo dưỡng, tỷ lệ dừng máy sự cố đều đạt theo kế hoạch giao; Đảm bảo 100% sản lượng hợp đồng.

Nhiệt điện Nghi Sơn hoàn thành các chỉ tiêu giai đoạn 2016 - 2020

Ngoài ra, các chỉ tiêu về nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu chi phí O&M, năng suất lao động đều đảm bảo và đạt theo kế hoạch được giao.

Đặc biệt, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn cũng là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong 5 năm, Công ty đã có 43 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được công nhận đưa vào ứng dụng, góp phần đảm bảo các tổ máy Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 vận hành an toàn, tin cậy.

Bên cạnh những thành quả đạt được trong giai đoạn 2016 - 2020, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã đề ra những mục tiêu tổng quát trong kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021 - 2025. Trong đó,việc đảm bảo hệ thống thiết bị các tổ máy phát điện vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả, hoàn thành kế hoạch lợi nhuận và gia tăng giá trị công ty là những mục tiêu then chốt ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động của Công ty trong giai đoạn tiếp theo.

Để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn tập trung chú trọng, lập các giải pháp như: Chú trọng nâng cao chất lượng công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị và các tổ máy phát điện, đảm bảo sẵn sàng cung cấp điện theo yêu cầu vận hành của thị trường phát điện; Thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết kiệm chi phí trong sản xuất, kinh doanh và đầu tư; Nghiên cứu, phát triển và áp dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý và sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn phát triển vốn và Phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, thực hiện chính sách thu hút nhân tài.

Với những kết quả đã đạt được, không thể bỏ qua công tác quản lý và bảo vệ môi trường. Đặc biệt, công tác giám sát môi trường: Lập kế hoạch giám sát môi trường đầy đủ theo các giấy phép môi trường đã được phê duyệt; Với tro, xỉ, thạch cao của Nhà máy đã được cấp chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy làm vật liệu xây dựng trong 03 năm. Năm 2020 đã hoàn thành công tác đánh giá và duy trì chứng nhận cho năm thứ 2; Về chất thải rắn: Công ty đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại với đơn vị đủ chức năng; Đối với nước thải: Vận hành hệ thống xử lý nước thải đúng quy trình. Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống định kỳ hoặc đột xuất, đảm bảo không ảnh hưởng đến hiệu suất của hệ thống; Đối với khí thải: Vận hành thường xuyên hệ thống lọc bụi tĩnh điện, hệ thống khử lưu huỳnh. Bảo dưỡng định kỳ hệ thống quan trắc tự động, liên tục nhằm giám sát chặt chẽ nồng độ khí thải đầu ra đảm bảo luôn đáp ứng QCVN22:2009/BTNMT. Do đó trong thời gian qua, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn không để xảy ra bất kỳ sự cố môi trường, sự cố cháy nổ nào.

Trong 5 năm tới, với mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra, Công Nhiệt điện Nghi Sơn phấn đấu sản xuất khoảng 3.900 triệu kWh/năm. Đồng thời, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ số vào sản xuất kinh doanh nhằm giảm chi phí và nâng cao năng suất lao động.

Trước bối cảnh tình hình đại dịch Covid-19 kéo dài, nhu cầu phụ tải thấp, tuy nhiên với thành tựu mà Công ty đã đạt được trong giai đoạn 2016 - 2020, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn quyết tâm phấn đấu, phát huy truyền thống ngành điện, vượt qua mọi khó khăn thách thức, tiếp tục đưa Công ty phát triển vững mạnh toàn diện, giữ vững vai trò đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO