--Quảng cáo---

Nhà máy lọc Dầu Nghi Sơn cần kiểm soát chặt chẽ trong quá trình vận hành thử nghiệm tránh gây sự cố môi trường

Ngành TN&MT - 10:01 13/01/2018

(TN&MT) - Chiều ngày 12/01, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cùng với Phó chủ tịch thường trực, UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Đức Quyền đã tham gia đoàn kiểm tra và chủ trì...

(TN&MT) - Chiều ngày 12/01, Thứ trưởng  Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân cùng với Phó chủ tịch thường trực, UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Đức Quyền đã tham gia đoàn kiểm tra và chủ trì buổi làm việc về công tác bảo vệ môi trường đối với nhà máy lọc Dầu Nghi Sơn.
5 Thu truong Nhan
Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu trong cuộc họp với lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá và lãnh đạo Công ty TNHH Lọc hoá dầu Nghi Sơn
Tham gia cùng đoàn công tác có ông Nguyễn Thế Đồng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường; Ông Châu Trần Vĩnh, Phó Cục trưởng cục Quản lý Tài nguyên Nước; Ông Lưu Trọng Quang, Phó Giám đốc Sở TNMT Tỉnh Thanh Hoá, trưởng nhóm kỹ thuật thường trực; Ông Trần Chí Thanh, Phó trưởng ban, BQL KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hoá... cùng các cán bộ chuyên môn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tỉnh Thanh Hoá.

Báo cáo với Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân, Nguyễn Thế Đồng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho biết, thực hiện các Quyết định số 2146/QĐ-BTNMT và số 2576/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra, giám sát về bảo vệ môi trường đối với các dự án, khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn, từ tháng 9/2016 đến nay, Tổng cục Môi trường đã định kỳ phối hợp với các cơ quan của tỉnh Thanh Hóa, các chuyên gia môi trường tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn, trong đó có Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn theo quy định. 
1 Nguyen The Dong
Ông Nguyễn Thế Đồng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường báo cáo tại cuộc họp
Ông Đồng cho biết, trong quá trình giám sát, Tổng cục Môi trường đã yêu cầu Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn khẩn trương thực hiện các hạng mục cải thiện, bổ sung công trình bảo vệ môi trường theo yêu cầu tại Quyết định số 3027/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; đã trưng cầu Viện Công nghệ môi trường thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện lấy, phân tích mẫu nước thải của Công ty.

Kết quả cho thấy, công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã nghiêm túc thực hiện các nội dung, yêu cầu bảo vệ môi trường theo Kết luận kiểm tra số 734/KLKT-TCMT ngày 30/8/2016 của Tổng cục Môi trường; đã hoàn thành các công trình xử lý chất thải và lắp đặt thiết bị quan trắc tự động chất thải theo nội dung báo cáo ĐTM được phê duyệt; có đủ thiết bị quan trắc tự động để giám sát chặt chẽ quá trình vận hành thử nghiệm Dự án bằng dầu thô nhập khẩu trong thời gian tới.

Các công trình xử lý nước thải đã được đánh giá hiệu quả xử lý (không tải, có tải bằng chất thải nhân tạo) đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định. Công ty tích cực triển khai thực hiện các nội dung yêu cầu tại Quyết định số 3027/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt nguyên tắc kế hoạch xây lắp hạng mục cải thiện, bổ sung công trình bảo vệ môi trường và giám sát môi trường (gồm: Công trình xử lý nước thải, khí thải và quan trắc tự động nước thải, khí thải; về quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại và kế hoạch giám sát môi trường).

 
4 ngọc
Ông Đinh Văn Ngọc Phó Tổng giám đốc công ty TNHH Lọc hoá dầu Nghi Sơn báo cáo 

Sau buổi làm việc và kiểm tra lần này của Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân, Tổng cục Môi trường cũng đề nghị công ty Lọc hoá dầu Nghi Sơn tiếp tục khẩn trương thực hiện các hạng mục cải thiện, bổ sung công trình bảo vệ môi trường theo yêu cầu tại Quyết định số 3027/QĐ-BTNMT, đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ, đặc biệt là Hệ thống hồ sự cố kết hợp hồ sinh học.

Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và các quy định khác có liên quan đến đầu tư, xây dựng trong quá trình vận hành Dự án. Tăng cường đào tạo, nâng cao nhận thức, đạo đức của cán bộ quản lý, vận hành đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu về trình độ công nghệ của các công trình bảo vệ môi trường. 

Ngoài ra, phải luôn chủ động giám sát chặt chẽ hoạt động xử lý chất thải của các nhà thầu tiếp nhận xử lý chất thải của Công ty. Tăng cường thực hiện vấn đề truyền thông, công tác cộng đồng khu vực xung quanh Nhà máy; Chủ động phối hợp với chính quyền, tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của địa phương tổ chức các hình thức giám sát của người dân một cách bài bản, khoa học, có tổ chức và đạt hiệu quả cao.

 Ông Châu Trần Vĩnh, Phó Cục trưởng cục Quản lý Tài nguyên nước cũng có một số kiến nghị lên thứ trưởng Võ Tuấn Nhân về các hoạt động của công ty Lọc hoá dầu Nghi Sơn trong phạm vi Cục quản lý. Theo đó, ông Vĩnh cho biết, hiện nay công ty đang trong quá trình vận hành thử nghiệm, đề nghị kiểm soát chặt chẽ hoạt động xả nước thải trong giai đoạn vận hành thử nghiệm. Trong trường hợp chất lượng nước thải không đạt yêu cầu hoặc xả ra sự cố nước thải không được xử lý, Công ty phải thực hiện các biện pháp ứng phó, khắc phục kịp thời bảo đảm toàn bộ nước thải phải được xử lý đạt yêu cầu trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.
 
Sau thời gian vận hành thử nghiệm, nhà máy chỉ được phép chính thức đi vào hoạt động khi đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường. Khi Nhà máy bắt đầu đi vào vận hành chính thức, đề nghị tuân thủ nghiêm các nội dung quy định theo Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 3214/GP-BTNMT và chỉ được phép xả các loại nước thải được quy định trong Giấy phép này. 
1 Chau Tran Vinh
Ông Châu Trần Vĩnh, Phó Cục trưởng cục Quản lý Tài nguyên nước phát biểu
Ngoài ra, đối với hoạt động khai thác, sử dụng nước, Cục Quản lý Tài nguyên Nước cũng đề nghị Công ty vận hành công trình an toàn, không gây xói lở khu vực ven biển vịnh Nghi Sơn khu vực khai thác nước. Quá trình lấy nước phải theo dõi bảo đảm không gây ảnh hưởng lớn đến hệ sinh thái thủy sinh, nguồn lợi thủy sản, hoạt động giao thông thủy và các đối tượng khai thác, sử dụng nước khác trong khu vực.

Cũng trong cuộc họp, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá cũng đồng tình với những ý kiến mà Tổng cục Môi trường, Cục Quản lý Tài nguyên Nước đã nêu ra và yêu cầu công ty Lọc hoá dầu Nghi Sơn cần thực hiện. Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá cũng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ tỉnh Thanh Hoá đầu tư xây dựng Trạm quan trắc tự động khí thải, nước thải cho Khi tinh tế Nghi Sơn; đồng thời bổ sung vào mạng điểm quốc gia về quan trắc chất lượng nước biển ven bờ tại 6 huyện ven biển tỉnh Thanh Hoá.

Sở cũng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ Thanh Hoá kinh phí lấy mẫu, phân tích mẫu đối chứng trong quá trình thực hiện kiểm tra, giám sát của Nhóm kỹ thuật tại Công ty TNHH Lọc hoá dầu Nghi Sơn  trong quá trình vận hành thử nghiệm.

Sau khi kiểm tra thực tế tại hiện trường việc hoàn thành các hạng mục công trình bảo vệ môi trường phục vụ quá trình vận hành thử nghiệm của Dự án, kiểm tra khu vực dự kiến xây dựng hạng mục cải thiện, bổ sung Hồ sự cố kết hợp hồ sinh học để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, nghe Tổ giám sát báo cáo kết quả giám sát về bảo vệ môi trường tại Công ty từ năm 2016 đến nay, ý kiến phát biểu thống nhất của đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân ghi nhận sự nỗ lực của Công ty trong việc thực hiện các công trình bảo vệ môi trường của Dự án theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, gồm các công trình xử lý nước thải, khí thải, quan trắc tự động và quản lý chất thải rắn.
A9
Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân dẫn đầu đoàn kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn
Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho biết, với sự tham gia tích cực của các nhà khoa học, sự giám sát chặt chẽ của Tổ giám sát của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đến nay công tác bảo vệ môi trường của Nhà máy đã đạt được một số kết quả quan trọng. 

Đặc biệt, với việc UBND tỉnh Thanh Hóa thành lập Nhóm kỹ thuật thường trực để giám sát hàng ngày công tác bảo vệ môi trường tại Công ty trong quá trình vận hành thử nghiệm và phối hợp giám sát định kỳ với Tổ giám sát của Bộ Tài nguyên và Môi trường Thứ trưởng nhận thấy các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tới địa phương (Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa) đã quán triệt nghiêm quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian qua là không được để xảy ra ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phải coi trọng công tác bảo vệ môi trường, không chấp nhận hy sinh môi trường cho các hoạt động phát triển.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng đã chỉ ra một số một số nhiệm vụ, yêu cầu để Công ty TNHH Lọc hoá dầu Nghi Sơn triển khai và nghiêm túc thực hiện. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng và cấp bách nhất là để đảm bảo môi trường an toàn tuyệt đối, không để xảy ra sự cố môi trường thì trong quá trình vận hành thử nghiệm Dự án, việc đánh giá, vận hành các công trình xử lý chất thải cần phải được Công ty thực hiện nghiêm túc. Thứ trưởng yêu cầu Công ty ban hành các quy trình vận hành nội bộ cụ thể, tăng cường đào tạo, nâng cao nhận thức của các cán bộ quản lý, vận hành, đảm bảo các công trình bảo vệ môi trường, giám sát môi trường phải được hoạt động liên tục 24 giờ trong ngày. Đặc biệt phải rà soát, xem xét kỹ các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, đảm bảo đáp ứng yêu cầu ứng phó kịp thời, tuyệt đối không để sự cố xảy ra, gây ô nhiễm môi trường. 

Bên cạnh đó, để chuẩn bị cho quá trình vận hành thử nghiệm Dự án, Công ty cần củng cố thiết bị, nhân lực, tăng cường giám sát môi trường tự động cũng như giám sát môi trường định kỳ thông qua việc ban hành, kiểm soát các thông số về sử dụng hóa chất, tiêu thụ năng lượng, quy trình vận hành của các công trình bảo vệ môi trường và các thông số khác có liên quan.

Thứ trưởng yêu cầu Công ty cần đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện các hạng mục cải thiện, bổ sung công trình bảo vệ môi trường theo yêu cầu tại Quyết định số 3027/QĐ-BTNMT, đảm bảo hoàn thành chậm nhất là ngày 31/12/2018, riêng Hệ thống hồ sự cố kết hợp hồ sinh học phải hoàn thành và đưa vào vận hành chậm nhất là ngày 30/9/2018. Chủ động giám sát chặt chẽ hoạt động xử lý chất thải của các nhà thầu tiếp nhận xử lý chất thải của Công ty.
7 TT Nhan
Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho biết, nhà máy lọc Dầu Nghi Sơn cần kiểm soát chặt chẽ hoạt động trong quá trình vận hành thử nghiệm Dự án tránh gây sự cố môi trường
Liên quan đến hoạt động khai thác, sử dụng nước biển, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân yêu cầu Công ty phải vận hành công trình an toàn, không gây xói lở khu vực khu vực khai thác nước; quá trình lấy nước phải theo dõi chặt chẽ để bảo đảm không gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái thủy sinh, nguồn lợi thủy sản, hoạt động giao thông thủy và các đối tượng khai thác, sử dụng nước khác trong khu vực; tuân thủ nghiêm các nội dung quy định theo Giấy phép khai thác, sử dụng nước biển đã được cấp.

Ngoài ra, phải luôn quan tâm, tăng cường cung cấp thông tin cho cộng đồng; nghiên cứu thiết lập bảng tin truyền số liệu giám sát môi trường tại cổng Dự án để cung cấp một cách công khai, minh bạch các thông tin về môi trường của Dự án để người dân dễ dàng giám sát.

Tăng cường vấn đề truyền thông, công tác cộng đồng khu vực xung quanh Dự án; chủ động phối hợp với chính quyền, tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của địa phương tổ chức các hình thức giám sát của người dân một cách bài bản, khoa học, có tổ chức và đạt hiệu quả cao.

Giao Tổng cục Môi trường tiếp tục phối hợp với Cục Quản lý Tài nguyên nước, các cơ quan của tỉnh Thanh Hóa, các cơ quan khoa học tổ chức giám sát chặt chẽ quá trình vận hành thử nghiệm của Công ty trong thời gian tới. /.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
 • Hà Tĩnh: Bắn pháo hoa tại 3 điểm trong đêm giao thừa
  Thông tin cần biết - Ngô Huê - 14:45 20/01/2020
  (TN&MT) - TP. Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh và thị xã Kỳ Anh sẽ là 3 địa phương tổ chức bắn pháo hoa trong đêm Giao thừa Tết Canh Tý 2020.
 • “Cực phẩm” dừa, bưởi thư pháp chưng trong ngày Tết
  Xã hội - Diễn An Thi - 14:43 20/01/2020
  (TN&MT) - Mâm ngũ quả chưng trong mỗi dịp Tết là một nét văn hóa đặc trưng của người Việt từ xưa đến nay. Những ngày cận Tết, thị trường trái cây độc lạ trở nên nhộn nhịp hẳn. Một trong số đó có dừa, bưởi thư pháp với những họa tiết...
 • Đà Nẵng: Tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường dịp Tết
  Môi trường - Lan Anh - 14:07 20/01/2020
  (TN&MT) - Đà Nẵng đã triển khai nhiều phương án thu gom, xử lý rác thải nhằm đảm bảo vệ sinh nơi đô thị, công cộng trong và sau Tết Nguyên Đán 2020, trong đó, toàn ngành vệ sinh làm việc cả ngày lẫn đêm và các phương tiện chuyên dụng...
 • Chợ hoa phố cổ
  Văn hóa - Uông Triều - 14:06 20/01/2020
  (TN&MT) - Tết Nguyên đán mà không có rét thì thật kém khí thế, mất mùa hoa nữa thì càng mất xuân sắc. Năm nay, Tết dự  báo có rét, hoa lại được mùa. Tôi đi dạo trên phố Hàng Lược những ngày cuối năm, thấy cả rét và hoa, lòng rạo rực ...
 • Tháng chạp nghe đất trở mình!
  Văn hóa - Ngọc Lý - 14:06 20/01/2020
  (TN&MT) - Cuối năm, về quê! Tháng Chạp hun hút gió. Tôi men theo triền đê sông Hồng mà thấy ngai ngái trong lòng bao tâm tư trên mảnh đất được coi là “vựa lúa” của đất nước.
 • Tiêu dùng ngà voi ở Trung Quốc có xu hướng giảm
  Thế giới - Mai Đan - 14:02 20/01/2020
  (TN&MT) - Đó là phát hiện lớn nhất trong báo cáo do WWF, TRAFFIC và GlobeScan vừa công bố mang tên “Demand Under the Ban - China Ivory Consumption Research 2019” (Tạm dịch: Nhu cầu khi có lệnh cấm - Nghiên cứu tiêu dùng ngà voi Trung...
 • Nhớ mùi khói Tết
  Văn hóa - Phương Anh - 11:25 20/01/2020
  (TN&MT) - Khói Tết đối với tôi - đứa trẻ vùng thôn dã của mảnh đất Thành Nam vừa vô hình lại hữu hình, là sợi dây cảm xúc luôn hiện hữu mỗi dịp Xuân về.
 • Điện Biên: Chủ động phòng cháy, chữa cháy Tết nguyên đán Canh Tý 2020
  Xã hội - Trần Sơn - Hoàng Châu - 11:22 20/01/2020
  (TN&MT) - Dịp Tết cũng là thời gian cao điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến cháy nổ. Để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu...
 • Công bố danh mục sách giáo khoa tiếng Anh lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông
  Xã hội - Mai Đan - 11:21 20/01/2020
  (TN&MT) - Ngày 20/1, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ký Quyết định số 180/QĐ-BGDĐT phê duyệt Danh mục sách giáo khoa môn tiếng Anh lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Có...
 • Vững thế “chân kiềng”
  Đất đai - Phương Anh - 10:03 20/01/2020
  (TN&MT) - Cụm từ “nhanh và bền vững” thực sự là từ khóa quan trọng và hàng đầu, là lựa chọn chiến lược, hành động xuyên suốt, nhất quán của Chính phủ Việt Nam trong nhiều năm qua.
 • Thời tiết 20/1: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại
  Môi trường - Phạm Hoàng Hà - 07:25 20/01/2020
  (TN&MT) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tiếp tục tăng cường, hôm nay (20/01), khu vực Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 8 đến 11 độ.
 • Khai mạc Lễ hội hoa đào xứ Lạng lần thứ III
  Xã hội - Hoàng Nghĩa - 21:49 19/01/2020
  (TN&MT) - Tối 19/1, tại Công viên Chi Lăng, TP. Lạng Sơn, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Khai mạc Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng lần thứ III - Xuân Canh Tý năm 2020 với chủ đề “Hoa đào xứ Lạng - Tinh hoa hội tụ, lan tỏa sắc xuân”.
 • Đầm ấm, sum họp ‘Xuân Quê hương’
  Thời sự - Theo Chinhphu.vn - 10:29 19/01/2020
  Trong không khí sum họp, đầm ấm nhân dịp Xuân mới, chào đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, tối 18/1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Xuân Quê hương 2020”.
 • Phố Văn hóa – Nghệ thuật giữa lòng thành phố biển Quy Nhơn
  Du lịch - Mỹ Bình - 10:26 19/01/2020
  (TN&MT) - Tối 18/01, UBND thành phố Quy Nhơn (Bình Định) tổ chức khai trương Phố Văn hóa – Nghệ thuật và Chương trình hoạt náo, liên khúc các hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân và du khách trên tuyến đường Lê Đức Thọ, thành...
 • Khai mạc Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Canh Tý 2020
  Văn hóa - Tường Tú - 10:25 19/01/2020
  (TN&MT) - Tối 18/01 (24 tháng Chạp), Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng đã phối hợp cùng UBND Quận 7 tổ chức Lễ khai mạc Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Canh Tý 2020 tại khu vực Hồ Bán Nguyệt, P. Tân Phú, Quận 7, TP.HCM.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO