--Quảng cáo---

Nghiên cứu, xây dựng hệ thống giám sát tài nguyên đất trong điều kiện biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Môi trường - 00:00 24/12/2013

(TN&MT) - Dự thảo quy định về tổ chức thực hiện, trình tự, nội dung, phương pháp giám sát tài nguyên đất đối với những khu vực chịu ảnh hưởng của BĐKH.

(TN&MT) - Đây là đề tài nghiên cứu khoa học nằm trong danh mục thực hiện vào năm 2014 của Chương trình khoa học công nghệ phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó BĐKH  mà Bộ TN&MT vừa phê duyệt cho Tổng cục Quản lý đai, Bộ TN&MT thực hiện.
   
  Với việc thực hiện triển khai nghiên cứu thí điểm tại 3 tỉnh ven biển: Thái Bình, Quảng Trị và Bạc Liêu, đề tài yêu cầu phải đánh giá được tác động của biến đổi khí hậu đối với việc quản lý, sử dụng đất đai, xác định các yếu tố, chỉ tiêu đánh giá mức độ ảnh hưởng. Qua đó đề xuất bộ tiêu chí giám sát về tài nguyên đất đối với những khu vực chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu; Đề xuất khung giám sát tác động của biến đổi khí hậu đến nguyên đất đất.
   
  Đề tài cũng xác định, đơn vị nghiên cứu phải xây dựng được Bộ tiêu chí giám sát về tài nguyên đất đối với những khu vực chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (cơ sở khoa học, các biểu mẫu thống kê, kiểm kê về số lượng, chất lượng đất, bản đồ, ảnh hàng không, ảnh viễn thám); Đề xuất khung giám sát tác động của biến đổi khí hậu đến nguyên đất và Dự thảo quy định về tổ chức thực hiện, trình tự, nội dung, phương pháp giám sát tài nguyên đất đối với những khu vực chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.
   
Kim Vũ
  

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO