--Quảng cáo---
  • Nghị quyết phát triển KTXH 2020

Phương châm hành động của Chính phủ năm 2020: "Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả"
Thời sự - Hải Ngọc - 06:17 02/01/2020
(TN&MT) – Ngày đầu tiên của năm mới 01/01/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Trọng đó, Chính phủ xác định phương châm hành động của năm 2020 là "Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả"
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO