Nghệ An: Thực hiện bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản

Đình Tiệp| 23/07/2021 19:37

(TN&MT) - UBND tỉnh Nghệ An mới ban hành Công văn 5007/UBND-NN, ngày 21/7/2021 yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh liên quan; UBND các huyện, thành, thị tập trung làm tốt công tác việc bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Để chủ động triển khai có hiệu quả công tác bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các Sở, ngành cấp tỉnh có liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã, tập trung thực hiện tốt một số nội dung.

Cụ thể, UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện hiệu quả Luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trong lĩnh vực bảo tồn biển, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, chấm dứt tình trạng khai thác bất hợp pháp, khai thác trong vùng biển cấm có thời hạn. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, phổ biến các quy định liên quan đến bảo tồn, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh;

Điều tra, đánh giá nguồn lợi hải sản vùng ven bờ và vùng lộng biển Nghệ An, đề xuất các giải pháp bảo vệ và khai thác bền vững; điều tra bổ sung khu vực biển tiềm năng (các hệ sinh thái biển) để thành lập khu bảo tồn biển, khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đề xuất Bộ NN&PTNT bổ sung quy hoạch bảo vệ và khai thác thủy sản, tổ chức quản lý hiệu quả khu bảo tồn biển, khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hệ sinh thái.

Nghệ An chỉ đạo tập trung làm tốt công tác việc bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản

Thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong bảo tồn, bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản; phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp theo lĩnh vực được phân công, nhằm đạt mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học biển, bảo tồn biển.

UBND tỉnh Nghệ An cũng giao ngành ông an kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, bảo tồn biển, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Đặc biệt là các hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản; kiểm tra, kiểm soát việc xuất nhập bến, đẩy mạnh công tác phối hợp với các cấp, các ngành, địa phương, các lực lượng chức năng có liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào cửa lạch…

UBND các huyện, thành, thị tổ chức thực hiện công tác bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động phối hợp với Sở NN&PTNT trong việc triển khai tại địa phương. Đồng thời chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức quán triệt cho các tàu cá không vi phạm khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác thủy sản.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Thực hiện bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO