Nghệ An: Thu hồi gần 10.000ha đất nông lâm trường

11/09/2018 21:08

(TN&MT)– Sở TN&MT Nghệ An đã hoàn thiện thủ tục, hồ sơ và tham mưu, trình UBND tỉnh Nghệ An ban hành các Quyết định thu hồi đất để giao cho UBND các huyện, thị xã quản lý, sử dụng của 10 Công ty nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng diện tích 9.957,36 ha.  

Thực hiện Nghị quyết số 30/NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị và Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014  của Chính phủ về nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất của các Công ty nông lâm nghiệp. Trong thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An đã chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và PT Nông thôn, UBND các huyện rà soát hiện trạng sử dụng đất của các Công ty nông lâm nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh để lập phương án sử dụng đất theo quy định. Theo phương án sử dụng đất được phê duyệt thì tổng diện tích đất của các Công ty nông lâm nghiệp dự kiến trả về cho địa phương quản lý, sử dụng khoảng 10.090,24 ha.
 

Ông Lương Văn Phương, ở Huổi Chấu, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu phản ánh về tình trạng thiếu đất sản xuất
Ông Lương Văn Phương, ở Huổi Chấu, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu phản ánh về tình trạng thiếu đất sản xuất


Tính đến ngày 15/8/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An đã hoàn thiện thủ tục, hồ sơ và tham mưu, trình UBND tỉnh Nghệ An ban hành các Quyết định thu hồi đất để giao cho UBND các huyện, thị xã quản lý, sử dụng của 10 Công ty nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng diện tích 9.957,36 ha: (gồm: Công ty lâm nghiệp Tương Dương tại huyện Tương Dương: 132,56 ha; Công ty lâm nghiệp Con Cuông tại huyện Con Cuông: 209,81 ha; Công ty lâm nghiệp Đô Lương tại huyện Đô Lương: 1.387,58 ha; Công ty nông nghiệp nghiệp 3/2 tại huyện Quỳ Hợp: 121,17 ha, Công ty TNHH 1 TV 1/5 Nghệ An tại huyện Nghĩa Đàn và TX Thái Hòa: diện tích là 215,14 ha; Công ty nông nghiệp An Ngãi tại huyện Tân Kỳ với diện tích 197,07 ha đất, Công ty TNHH Nông nghiệp Xuân Thành: diện tích 229,87 ha, Công ty TNHH MTV cà phê – cao su Nghệ An: diện tích 73,44 ha, Công ty TNHH 1TV ĐT và PT Chè Nghệ An diện tích 3.151,35 ha và Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sông Hiếu 3.552,5 ha; Công ty TNHH MTV Nông nghiệp An Ngãi: 27,12 ha; Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Sông Con: 659,75 ha).
 

Đối với phần diện tích đất còn lại (chủ yếu của Công ty TNHH MTV Nông lâm nghiệp Sông Hiếu chưa đến kỳ thu hoạch cây trồng trên đất tại các huyện: Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quế Phong), Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành các thủ tục hồ sơ (đo đạc bản đồ xác định diện tích đất cụ thể, thống nhất ranh giới, mốc giới,…) để tham mưu UBND tỉnh Nghệ An thu hồi đất theo quy định.
 

Đất thuộc quyền quản lý của các nông lâm trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An là rất lớn cần được sớm thu hồi để giao cho người dân sản xuất
Đất thuộc quyền quản lý của các nông lâm trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An là rất lớn cần được sớm thu hồi để giao cho người dân sản xuất

Toàn bộ diện tích đất UBND tỉnh Nghệ An thu hồi nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện, cấp xã và các công ty nông lâm nghiệp tổ chức bàn giao đất trên thực địa cho địa phương để làm cơ sở lập hồ sơ giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng.
 

So với các tỉnh, thành phố trong cả nước có đất của các công ty nông lâm nghiệp thì Nghệ An là một trong những tỉnh đã thu hồi đất với diện tích khá lớn để bàn giao cho địa phương tổ chức giao cho nhân dân sử dụng.
 

Để sớm đưa quỹ đất đã thu  hồi vào sử dụng có hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, đặc biệt là nhân dân miền núi có đất sản xuất, ổn định cuộc sống; Sở Tài nguyên và Môi trường đã có các văn bản hướng dẫn gửi UBND các huyện, thị xã có liên quan để tổ chức thực hiện việc lập phương án sử dụng đất làm cơ sở giao đất, cấp Giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng trên địa bàn.
 

Hiện trường vụ phá rừng chiếm đất của Lâm trường Cô Ba (Quỳ Châu) năm 2013 vì người dân cho rằng đất của lâm trường quá nhiều, trong khi người dân không có đất để sản xuất
Hiện trường vụ phá rừng chiếm đất của Lâm trường Cô Ba (Quỳ Châu) năm 2013 vì người dân cho rằng đất của lâm trường quá nhiều, trong khi người dân không có đất để sản xuất


Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã có các Văn bản báo cáo, tham mưu UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến việc sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông lâm nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh, đồng thời xử lý, giải quyết các vướng mắc liên quan đến việc giao đất, giao rừng cho nhân dân đối với quỹ đất được UBND tỉnh thu hồi bàn giao lại cho địa phương quản lý. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh  đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã có liên quan tổ chức thực hiện.
 

Tuy nhiên, theo báo cáo của UBND các huyện thì sau khi UBND tỉnh thu hồi đất của các công ty nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, bàn giao cho các địa phương quản lý, đến nay kết quả giao đất cho nhân dân sử dụng đạt được chưa cao. Nhiều địa phương đang trong quá trình lập phương án giao đất; đang tổ chức đo đạc bản đồ địa chính cụ thể, chi tiết để làm cơ sở giao đất, cấp giấy chứng nhận theo quy định. Việc lập hồ sơ giao đất cho nhân dân tại các địa phương gặp những khó khăn nhất định, như: thiếu kinh phí để đo đạc bản đồ chi tiết, vướng mắc về quỹ đất lâm nghiệp là rừng tự nhiên sản xuất,….
 

Theo ông Võ Duy Việt – Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Nghệ An, cho biết,trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn và xử lý các vướng mắc cho UBND cấp huyện để sớm hoàn thành việc giao đất, cấp giấy chứng nhận cho nhân dân sử dụng theo chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An và Bộ Tài nguyên và Môi trường, đúng tiến độ.
 

Tại Hội thảo “Tham vấn về vấn đề tăng cường thực thi lâm luật và đảm bảo gỗ hợp pháp; thảo luận đề án giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp và cấp giấy CNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân cộng đồng giai đoạn 2018 - 2024” diễn ra vào sáng ngày 11/9/2018 tại TP. Vinh. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang còn 157.537 ha rừng và đất lâm nghiệp chưa giao. Dự kiến, từ năm 2018 đến 2021 sẽ hoàn thành cơ bản việc giao rừng chọ hộ gia đình và cá nhân cộng đồng.

 

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Thu hồi gần 10.000ha đất nông lâm trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO