Nghệ An: Sửa đổi, bổ sung quy định về đấu giá quyền sử dụng đất

Đình Tiệp| 30/04/2021 22:26

(TN&MT) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Ngày 23/4/2021, UBND tỉnh Nghê An đã Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 2/3/2018 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, UBND tỉnh đã sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định, cụ thể là sửa đổi, bổ sung Điều 5 Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất như sau: UBND cấp có thẩm quyền đấu giá quyền sử dụng đất quyết định thành lập Hội đồng đấu giá tài sản để đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp Luật quy định hoặc không lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 60 Luật đấu giá tài sản. Thành phần Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất gồm đại diện lãnh đạo UBND cấp có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật làm Chủ tịch Hội đồng; đại diện các cơ quan Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Tài chính, Xây dựng cùng cấp và cơ quan, tổ chức khác có liên quan là ủy viên…

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành về đấu giá quyền sử dụng đất

Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 6 như sau: Đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định các thông số kiến trúc, quy hoạch đối với khu đất; Dự án đã được chấp nhận chủ trương đầu tư đối với trường hợp dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 14 như sau: Trong vùng quy hoạch có nhiều lô (thửa) đất với mức giá khởi điểm khác nhau đưa ra đấu giá cùng một lúc thì đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất quy định tối đa hai mức tiền đặt trước đối với một vùng quy hoạch, cụ thể: Khoản tiền đặt trước tối thiểu là 5% và tối đa là 10% giá khởi điểm của lô (thửa) đất ở tại nông thôn; khoản tiền đặt trước tối thiểu là 15% và tối đa là 25% giá khởi điểm của lô (thửa) đất ở tại đô thị; khoản tiền đặt cọc tối thiểu là 5%và tối đa là 20% giá khởi điểm của quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

Quyết định cũng đã sửa đổi, bổ sung Điều 15 Hình thức đấu giá; bổ sung thêm Điều 15a về trình tự, thủ tục đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; sửa đổi, bổ sung Điều 19 về nộp tiền thuê đất, tiền sử dụng đất; bổ sung điểm g khoản 1, điểm đ khoản 4, khoản 9 và sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 5 Điều 25; sửa đổi, bổ sung khoản 4 và khoản 9 Điều 26; bổ sung khoản 6 Điều 27.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 05/5/2021. Trường hợp các văn bản được viện dẫn trong Quyết định này được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thì áp dụng theo quy định mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Sửa đổi, bổ sung quy định về đấu giá quyền sử dụng đất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO