--Quảng cáo---

Nghệ An: Hầu hết bảng giá các loại đất đều tăng từ 01/01/2020

Kinh tế - Đình Tiệp - 12:28 27/12/2019

(TN&MT) - Tại Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021, đã thông qua Nghị quyết về bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2020-2024. Đa số các loại đất ở địa phương này đều tăng.

Theo đó, đối tượng áp dụng là các cơ quan quản lý nhà nước; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Bảng giá đất ở, đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối trên địa bàn 21 huyện, thành phố và thị xã đa số đều tăng từ ngày 01/01/2020.

Đơn cử, đất ở tại thành phố Vinh, mức giá cao nhất là 65 triệu đồng/m2 ỏ mặt đường Cao Thắng, thuộc phường Hồng Sơn (tăng 27,5% so với bảng giá đất giai đoạn 2015-2019). Tại các huyện, mức giá cao nhất là 15 triệu đồng/m2 (tăng 87,5% so với bảng giá đất giai đoạn 2015-2019).

Giá đất ở mặt đường Cao Thắng (phường Hồng Sơn, TP Vinh) có giá 65 triệu đồng/m2 cao nhất tỉnh Nghệ An 

Riêng đối với đất ở, tại thành phố Vinh, khung giá Chính phủ quy định tối đa là 65 triệu đồng/m2, tối thiểu 300 ngàn đồng/m2. Tại thị xã Cửa Lò, khung giá Chính phủ quy định tối đa 32 triệu đồng/m2, tối thiểu 160 ngàn đồng/m2. Tại thị trấn các huyện, khung giá Chính phủ quy định tối đa 15 triệu đồng/m2, tối thiểu 40 ngàn đồng/m2.

Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (không bao gồm đất thương mại, dịch vụ): Bằng 50% so với mức giá đất ở có cùng điều kiện thuận lợi như nhau nhưng không thấp hơn mức giá tối thiểu theo quy định của Chính phủ.

Bảng giá đất thương mại, dịch vụ: Bằng 60% so với mức giá đất ở có cùng điều kiện thuận lợi như nhau nhưng không thấp hơn mức giá tối thiểu theo quy định của Chính phủ.

Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phục vụ mục đích khai thác khoáng sản: Bằng 150% so với mức giá đất ở liền kề hoặc vị trí tương đương nhưng không vượt mức giá tối đa của đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ theo quy định của Chính phủ.

Bảng giá các loại đất khác: Căn cứ mức giá đất ở, đất rừng sản xuất, các loại đất nông nghiệp được quy định tại bảng giá để xác định mức giá.

Đối với những lô, thửa đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tiếp giáp ít nhất 02 mặt đường cũng có quy định riêng cụ thể.

Đối với những lô thửa đất ở, đất thương mại, dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ có chiều sâu trên 30m tính từ chỉ giới xây dựng đường giao thông, mức giá đất được xác định theo phương pháp phân lớp đảm bảo mức giá của lớp đất sau cùng không được thấp hơn mức giá đất của các thửa liền kề có vị trí tương đương.

Hầu hết bảng giá các loại đất ở tỉnh Nghệ An từ ngày 01/01/2020 đều tăng 

Theo UBND tỉnh Nghệ An, trong quá trình thực hiện xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2020-2024, việc điều tra giá đất thị trường, đánh giá mức độ biến động giá đất ở các khu vực và dự báo trong giai đoạn tới đã được đơn vị tư vấn, cơ quan chuyên môn triển khai nghiêm túc.

Việc xây dựng và ban hành bảng giá đất để làm cơ sở tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân.

Ngoài ra, đây cũng là cơ sở tính thuế sử dụng đất; tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai; tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai.

Theo HĐND tỉnh Nghệ An
Copy Link

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO