Nghệ An: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất

Đình Tiệp| 08/04/2023 10:24

UBND tỉnh Nghệ An mới ban hành văn bản yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về việc đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Theo đó, tại văn bản số 2484/UBND-KT, ngày 06/4/2023, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu, đối với việc hoàn thiện pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, UBND tỉnh Nghệ An giao các Sở, ban, ngành, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị và các doanh nghiệp nhà nước thực hiện thực hiện rà soát, đánh giá, chủ động báo cáo các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp cụ thể, khả thi gửi UBND tỉnh để tổng hợp, gửi Bộ Tài chính.

Đối với việc lập, phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công là nhà, đất, yêu cầu chậm nhất ngày 10/5/2023, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoàn thành rà soát tất cả các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý; trên cơ sở đó, xác định chính xác số cơ sở nhà, đất phải thực hiện sắp xếp lại, xử lý; tiến độ kê khai, báo cáo, lập phương án xử lý, phê duyệt phương án xử lý gửi Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/5/2023.

a.jpg
UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị quyết số 74 của Quốc hội (ảnh: Trụ sở cũ của một đơn vị Trung ương trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh để hoang nhiều năm nay, gây lãng phí).

Về việc xử lý các cơ sở nhà, đất bị lấn chiếm, có tranh chấp, sử dụng sai mục đích, thiếu hồ sơ pháp lý, UBND tỉnh giao các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trực tiếp quản lý, sử dụng nhà, đất rà soát các cơ sở nhà, đất bị lấn chiếm, tranh chấp, sử dụng sai mục đích hoặc thiếu hồ sơ pháp lý chứng minh nguồn gốc. Trên cơ sở đó, kiến nghị và liên hệ với cơ quan chức năng tại địa phương để giải quyết theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng nhà, đất bị lấn chiếm, tranh chấp, sử dụng sai mục đích hoặc mất hồ sơ pháp lý chứng minh nguồn gốc nhà, đất.

Về kiểm tra việc thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở TN&MT, Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan lập kế hoạch và tổ chức triển khai kiểm tra việc thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trong đó, chú trọng kiểm tra việc thực hiện phương án đối với các cơ sở nhà, đất thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý, đấu giá...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO