Nghệ An: Đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030

Đình Tiệp| 19/04/2021 11:40

(TN&MT) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công văn số 2025/UBND.NN, ngày 08/4/2021 yêu cầu Sở TN&MT, UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện.

Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 – 2030 là công việc rất quan trọng, ngoài việc thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành, phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn, còn là căn cứ để lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện hàng năm. Thông qua đó, làm cơ sở để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hút các dự án đầu tư nhằm phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương cấp huyện nói riêng và của cả tỉnh nói chung. Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở TN&MT thì tiến độ thực hiện việc lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 tại một số đơn vị cấp huyện nhìn chung còn chậm, chưa đảm bảo kế hoạch, thời gian mà UBND tỉnh yêu cầu.

Tỉnh Nghệ An đang đốc thúc đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện, UBND tỉnh Nghệ An giao UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện và hoàn thành hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030 của đơn vị mình, gửi về Sở TN&MT để tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định; thời gian hoàn thành chậm nhất là trong Quý IV năm 2021.

Giao Sở TN&MT kịp thời hướng dẫn giải quyết các vướng mắc phát sinh của UBND cấp huyện khi có yêu cầu; thẩm định Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 – 2030 bảo đảm chất lượng và kịp thời gian quy định.

Trường hợp đến Quý IV năm 2021 mà UBND cấp huyện không hoàn thành việc lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện để trình UBND tỉnh phê duyệt, tức là không có căn cứ lập, phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện, làm ảnh hưởng đến việc thu hút các dự án đầu tư của tỉnh, việc phát triển kinh tế - xã hội và ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thì Chủ tịch UBND cấp huyện phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch sử dụng đất 2021-2030
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO