Nghệ An: Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Đình Tiệp| 18/10/2020 16:52

(TN&MT) - Chiều 18/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên bế mạc. Sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình, nội dung đề ra.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 64 đồng chí, đại diện trí tuệ, phẩm chất đạo đức, năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ, đảm bảo tính liên lục, tính kế thừa và phát triển, đảm đương trách nhiệm lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội.

Đại hội cũng đã bầu 29 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết đại diện cho tiếng nói của hơn 19 vạn Đảng viên của Đảng bộ, dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, khóa XIX, đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 16 đồng chí, bầu Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Kết quả của các phiên bầu cử tại Đại hội và bầu cử tại phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cơ bản đạt số phiếu cao, tập trung, thể hiện sự tin tưởng, đoàn kết nhất trí cao trong toàn Đảng bộ.

Toàn cảnh Đại hội

Tại Nghi Quyết Đại hội được thông qua đã tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 5 năm 2020 - 2025 nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội. Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, con người xứ Nghệ, ý chí tự cường và khát vọng vươn lên; chủ động đổi mới sáng tạo, đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt nhận nhiệm vụ

Về các chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2020 – 2025.Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 9,5 - 10,5%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt khoảng 83 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm, ngư nghiệp 19 - 20%; công nghiệp và xây dựng 38 - 39%; dịch vụ 42 - 43%. Kim ngạch xuất khẩu đến năm 2025 đạt 1,765 tỷ USD; Thu ngân sách đến năm 2025 đạt 26 ngàn - 30 ngàn tỷ đồng.

Về văn hóa - xã hội: Tỷ lệ làng, bản, khối phố văn hoá: 71 - 73%; tỷ lệ xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hoá, thể thao đạt tiêu chí theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 82%; Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đến năm 2025: 75 - 78%; Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm mỗi năm khoảng 1 - 1,5%, trong đó vùng miền núi 2 - 3%. Đến năm 2025, có 82% số xã đạt chuẩn nông thôn.

Về các tiêu chí môi trường: Tỷ lệ người dân đô thị loại IV trở lên được dùng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung đạt 93 - 95%. Tỷ lệ người dân đô thị loại V được dùng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung đạt 85 - 87%. Tỷ lệ sử dụng nước hợp vệ sinh của dân cư nông thôn đạt 90%.  Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đến năm 2025 đạt 100%. Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đến năm 2025 đạt 100%. Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các đô thị đạt 97%. Tỷ lệ chất thải thu gom được xử lý đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường 90%...

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An bế mạc Đại hội

Bế mạc Đại hội, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhấn mạnh: "Bước đường đi tới của Đảng bộ và nhân dân Nghệ An tuy có nhiều thời cơ thuận lợi song cũng còn không ít khó khăn, thách thức. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, tập trung trí tuệ, đoàn kết, đổi mới sáng tạo, khai thác tốt mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực để tạo bước đột phá mới, đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành tỉnh khá của miền Bắc và cả nước".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO