--Quảng cáo---

Ngành TN&MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngành TN&MT - Linh Nga - 09:59 18/02/2021

(TN&MT) - Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2020 cũng như khẩn trương khắc phục những mặt còn hạn chế, bất cập; tiếp tục khẳng định, nâng cao vị thế trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; ngành TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tập trung thực hiện 76 nhiệm vụ, trong đó có 8 nhiệm vụ thường xuyên trong năm 2021.

Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025 nhằm phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch và công nghiệp công nghệ cao; nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; bảo đảm an sinh xã hội; chú trọng bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm quốc phòng, an ninh vững chắc; bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an sinh xã hội.

Năm 2021, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tập trung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trụ sở, cơ quan công trình sự nghiệp

Theo đó, để góp phần hoàn thành mục tiêu chung của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng như tiếp tục khẳng định vị thế trong công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có Quyết định số 1152/QĐ-STNMT về ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 với 76 nhiệm vụ, trong đó có 68 nhiệm vụ thời hạn và 8 nhiệm vụ thường xuyên.

Cụ thể, đối với lĩnh vực đất đai, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ thực hiện 19 nhiệm vụ, trong đó có 1 nhiệm vụ thường xuyên, như: Hoàn thành quy định về thu hồi đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; thẩm định, trình HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông qua Danh mục các dự án thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2021 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT cũng sẽ lập Phương án sử dụng đất của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030; hoàn thành công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn huyện Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Châu Đức; thành lập Tổ hỗ trợ giải quyết các khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn các địa phương; tiếp tục thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trụ sở, cơ quan công trình sự nghiệp; thực hiện thí điểm cấp Giấy chứng nhận liên huyện, khu vực; thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch; cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính.

Đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường, năm 2021, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ thực hiện 11 nhiệm vụ như: Tập trung tham mưu xây dựng Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2021 - 2025; lập Phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; thực hiện chuyển đổi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt sang sử dụng công nghệ tái chế, đốt, phát điện...

Năm 2021, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh

Đồng thời, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xây dựng Chương trình quan trắc môi trường giai đoạn 2021 - 2025, trong đó lập chương trình quan trắc riêng cho từng hồ cấp nước sinh hoạt; tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường. Còn đối với lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng sẽ thực hiện 3 nhiệm vụ như: Tập trung khắc phục các tồn tại của doanh nghiệp theo kết luận thanh tra; thực hiện việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo kế hoạch đã được phê duyệt…

Đặc biệt, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn rất chú trọng tới công tác cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; đồng thời, đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tiết giảm chi phí và tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trong Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021, Sở TN&MT có 8 nhiệm vụ trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin như: Tập trung nâng cấp phần mềm Vilis phục vụ xây dựng quản lý cơ sở dữ liệu đất đai; xây dựng Kế hoạch điều tra, thu thập cập nhật thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021; vận hành Atlas Bà Rịa - Vũng Tàu; triển khai ứng dụng trên thiết bị di động giám sát quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân...

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, để thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2021, Sở TN&MT yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở TN&MT căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1152/QĐ-STNMT của Sở TN&MT để tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Sở TN&MT; thực hiện các Nghị quyết, Chương trình của HĐND, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các nhiệm vụ chủ yếu của Kế hoạch năm 2021.

Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn giao các đơn vị trực thuộc Sở TN&MT tự tổ chức kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch và chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất các giải pháp nhằm xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Bên cạnh đó, Sở TN&MT còn quy định rõ trách nhiệm với người đứng đầu các đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở TN&MT về chất lượng và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã được giao.

Ngoài ra, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đề nghị Trưởng phòng TN&MT các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu căn cứ trên cơ sở Kế hoạch, chương trình hành động của các địa phương và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Sở TN&MT để xây dựng Kế hoạch tại địa phương; đồng thời, báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch về Sở TN&MT để tổng hợp và theo dõi, đôn đốc nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ được giao.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO