--Quảng cáo---

Ngành TN&MT Sơn La triển khai nhiệm vụ năm 2020

Thời sự - Nguyễn Nga - 18:40 16/01/2020

(TN&MT) - Chiều 16/1, Sở TN&MT tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ ngành TN&MT năm 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Lò Minh Hùng chủ trì Hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Lò Minh Hùng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Nhiều kết quả đáng ghi nhận

Báo cáo kết quả công tác ngành TN&MT năm 2019, ông Đỗ Văn Trụ, Phó Giám đốc Sở TN&MT Sơn La cho biết: Trong năm 2019, Sở TN&MT đã tham mưu trình ban hành 4 văn bản quy phạm pháp luật và 14 văn bản áp dụng pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đảm bảo chất lượng, kịp thời điều chỉnh một số vấn đề phát sinh trong quá trình chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà nước lĩnh vực TN&MT.

Thực hiện hiệu quả Đề án kiện toàn, sắp xếp các phòng, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. Hiện, tổ chức bộ máy của Sở TN&MT được kiện toàn từ 14 tổ chức xuống còn 10 tổ chức, gồm 6 phòng chuyên môn và 4 đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Công tác thanh, kiểm tra, năm 2019, ngành TN&MT đã triển khai 54 cuộc thanh, kiểm tra với 150 đơn vị. Qua đó, đã ban hành 26 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 2,1 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi hơn 22.000m2 đất với 3 tổ chức.

Trong năm qua, đã tiếp nhận 127 đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo; số đơn đủ điều kiện giải quyết là 114/127 đơn; đã tham mưu giải quyết xong 101/114 đơn, tỷ lệ đạt gần 90%.

Điểm mới của năm 2019 là Sở đã triển khai nhập dữ liệu vào Hệ thống phần mềm quốc gia về giải quyết khiếu nại, tố cáo; đã cập nhật thành công 180 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và kết quả 43 lượt tiếp công dân. Đây là nội dung quan trọng góp phần theo dõi đơn thư khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân chính xác, thuận tiện và tránh chồng chéo, trùng lặp giữa các cơ quan trên địa bàn tỉnh.

Về công tác tiếp nhận và xử lý thông tin qua đường dây nóng, đã chủ trì phối hợp với UBND cấp huyện, xã có liên quan xử lý 7/7 thông tin phản ánh, đạt 100%; có văn bản phúc đáp làm rõ kết quả xử lý đối với thông tin của tổ chức và nhân dân phản ánh qua đường dây nóng.

Đã tập trung tham mưu giải quyết dứt điểm 8/8 vụ việc đơn thư kéo dài, tồn đọng từ năm 2004 đến năm 2018, đạt 100%.

Giám đốc Sở TN&MT Sơn La Nguyễn Đắc Lực phát biểu tại Hội nghị

Lĩnh vực đất đai, đã triển khai công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo hướng dẫn của Bộ TN&MT. Toàn ngành đã tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và cơ bản hoàn thành việc cấp GCNQSDĐ lần đầu, đạt 95,7% với đất ở và 89,11% với đất sản xuất nông nghiệp. Xây dựng và ban hành bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020-2024 đảm bảo đúng quy định.

Lĩnh vực tài nguyên nước, tham mưu trình UBND tỉnh cấp 21 giấy phép tài nguyên nước. Rà soát, đôn đốc, tổ chức thẩm định hoặc phối hợp với Bộ TN&MT thẩm định; yêu cầu chủ dự án thủy điện thực hiện nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo qui định.

Tính đến năm 2019, Bộ TN&MT đã ban hành 45 Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền phải nộp năm 2019 hơn 153 tỷ đồng, UBND tỉnh Sơn La ban hành 52 Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với các tổ chức, cá nhân với tổng số tiền phải nộp năm 2019 hơn 353 triệu đồng.

Lĩnh vực khoáng sản, tổ chức thành công 3 cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 17 điểm cát trên sông Mã, dự tính số thu ngân sách nhà nước hơn 136 tỷ đồng. Trình cấp 2 giấy phép thăm dò khoáng sản; 4 quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản, 5 quyết định điều chỉnh tên chủ giấy phép khai thác khoáng sản; 3 giấy phép khai thác khoáng sản; rà soát, trình thu hồi 1 giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản. Tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đã thu đến hết ngày 30/11/2019 là hơn 17 tỷ đồng.

Lĩnh vực môi trường, đã thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt 20 báo cáo Đánh giá tác động môi trường; 2 phương án cải tạo phục hồi môi trường; cấp 26 Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường; cấp 7 Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại; cấp 11 giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án. Hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ thu gom chất thải rắn khu vực nông thôn đạt 64%. Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc 14 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới 2019…

Nhìn chung, trong năm 2019, ngành TN&MT Sơn La đã chủ động, tích cực trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được giao, hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, giải quyết hồ sơ, thủ tục, huy động có hiệu quả nguồn lực từ đất, tài nguyên nước, khoáng sản. Đóng góp vào kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2019, với số thu ước khoảng hơn 810 tỷ đồng, chiếm gần 20% tổng số thu ngân sách, cụ thể: Đất đai 624 tỷ đồng; tài nguyên nước 155 tỷ đồng; khai thác khoáng sản hơn 17 tỷ đồng; bảo vệ môi trường hơn 11 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính hơn 2 tỷ đồng.

Quang cảnh hội nghị

6 nhiệm vụ trọng tâm cho 2020

Tại hội nghị, đại diện các huyện, thành phố đã tập trung thảo luận một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai và bảo vệ môi trường.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích trên các lĩnh vực mà toàn ngành TN&MT đã đạt được trong năm 2019.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn một số vấn đề nóng cần tập trung chỉ đạo quyết liệt trong năm 2020, đơn cử: Việc rà soát đất các tổ chức chưa xác định rõ thời điểm hoàn thành? Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng còn nhiều vấn đề. Quy chế phối hợp trong bảo vệ khoáng sản chưa khai thác đã ban hành nhưng tình hình khai thác khoáng sản trái phép vẫn xảy ra.

Công tác lập, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đã có chuyển biến nhưng việc kiểm soát chất lượng của các đơn vị tư vấn vẫn cần nâng cao hơn nữa. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của cấp huyện, cấp xã trong lĩnh vực môi trường còn nhiều vấn đề phải giải quyết… Việc triển khai thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước cần những giải pháp nào?

Trong năm 2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Lò Minh Hùng đề nghị ngành TN&MT tiếp tục rà soát, tham mưu, đề xuất cho cấp có thẩm quyền ban hành các quy định, cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch về quản lý TN&MT theo hướng ưu tiên tháo gỡ các vướng mắc, bất cập và cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, bộ, ngành theo thẩm quyền, phù hợp với điều kiện của tỉnh và gắn với tăng cường phổ biến, thực thi pháp luật, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và tiếp tục kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cho phù hợp yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường thanh, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong lĩnh vực TN&MT theo hướng phối hợp chặt chẽ từ cơ sở, tập trung vào các vấn đề bức xúc đang đặt ra như: Các dự án chậm đưa đất vào sử dụng để lãng phí đất đai hoặc mua bán chuyển nhượng đất, tài sản trên đất trái pháp luật, không sử dụng đất, sử dụng đất không đúng mục đích, tự ý chuyển mục đích; lấn, chiếm, hủy hoại đất đai; các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm nguồn nước; chấp hành pháp luật về quản lý, thăm dò, khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trưởng trong khai thác khoáng sản; vận hành điều tiết của các hồ chứa, khai thác, sử dụng nước mặt đối với hồ chứa thủy điện, thủy lợi…

Tổ chức triển khai thực hiện và có giải pháp để hoàn thành 2 chỉ tiêu giao năm 2020 (tỷ lệ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 100%; tỷ lệ chất thải rắn được thu gom khu vực nông thôn đạt 75%).

Đối với các huyện, thành phố, tập trung cao cho rà soát sử dụng đất các tổ chức trên địa bàn; trình thu hồi đất đối với các tổ chức có vi phạm pháp luật về đất đai, đây là nguồn thu ngân sách lớn từ việc đấu giá quyền sử dụng đất.

Tăng cường kiểm tra, xử lý triệt để và quyết liệt các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng. Tăng cường quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, đặc biệt là tình hình khai thác cát sông Mã, sông Đà thuộc địa phận các huyện Sông Mã, Mai Sơn, Bắc Yên và Mường La. Đây cũng là nhiệm vụ chung của các sở ngành như Công an, Giao thông vận tải, Công thương, Xây dựng...

Tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý môi trường, đặc biệt là việc sử dụng tràn lan hoá chất bảo vệ thực vật, thuốc diệt cỏ, ô nhiễm từ sản xuất cà phê…; quản lý tài nguyên nước (việc khoan thăm dò, khai thác nước của các hộ gia đình, cá nhân); quản lý bảo vệ tốt rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ xung yếu...

  • Sở TN&MT TP Hà Nội triển khai nhiệm vụ năm 2020
    Ngành TN&MT - Tuyết Chinh - 13:06 10/01/2020
    (TN&MT) - Sáng 10/1, Sở TN&MT Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO