--Quảng cáo---

Ngành TN&MT: Lan tỏa tinh thần thi đua ái quốc

Ngành TN&MT - 15:19 31/05/2018

(TN&MT) - 70 năm qua (11/6/1948 - 11/6/2018), lời kêu gọi về lòng yêu nước, tinh thần thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn nguyên giá trị và trở thành...

(TN&MT) - 70 năm qua (11/6/1948 - 11/6/2018), lời kêu gọi về lòng yêu nước, tinh thần thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn nguyên giá trị và trở thành lời hiệu triệu, thôi thúc hàng triệu trái tim người dân Việt Nam không quản ngại khó khăn, gian khổ, đứng lên bảo vệ nền độc lập của dân tộc, kiến thiết đất nước, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.
Ngành TN&MT lan tỏa tinh thần thi đua ái quốc
Các phong trào thi đua tạo luồng sinh khí mới cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức
Và trong các giai đoạn phát triển, hơn 15 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của ngành TN&MT luôn quán triệt và thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”.
 
Lịch sử hào hùng của dân tộc đã tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đưa dân tộc ta từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, giành độc lập tự do và xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Thực hiện "Lời kêu gọi Thi đua ái quốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tinh thần "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", "Càng khó khăn thì càng phải thi đua", kể từ khi thành lập cho đến nay, Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ TN&MT đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng của toàn ngành. Và công tác này đã trở thành động lực, thúc đẩy toàn ngành luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên phạm vi cả nước.
 
Những năm qua, Bộ TN&MT đã nghiêm túc quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng"; Kết luận số 83-KL/TW của Ban Bí thư về "Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến"; Chỉ thị số 725/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015 theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/1/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) và Kế hoạch số 08/KH-BTNMT ngày 8/12/2016 của Bộ TN&MT về việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2020.
 
Bộ đã ban hành Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn ngành, trong đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động; quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ, hiệu quả các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. Các cấp, các ngành, các đoàn thể và các địa phương trong cả nước, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành TN&MT đã hăng hái thi đua trên các lĩnh vực công tác, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững đất nước.
 
Đáng chú ý, ngay từ những ngày đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Bộ đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn (2016 - 2020) nhằm phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) với Chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo và đổi mới toàn diện, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững” với tiêu chí “5 không - 5 có”. Và phương châm thiết thực, hiệu quả, các phong trào thi đua gắn với việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp, hưởng ứng chủ trương xây dựng “Chính phủ kiến tạo, liêm chính”. Kế hoạch này đã và đang được triển khai sâu rộng trong toàn ngành, đã tạo luồng sinh khí mới hứng khởi thi đua, nỗ lực vượt qua các khó khăn thách thức hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ đã đề ra, đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả.
 
Thông qua các phong trào thi đua, mỗi tập thể, mỗi cá nhân thực sự là những tấm gương sáng không ngừng học hỏi, phấn đấu để trở thành những điển hình tiên tiến xuất sắc trong từng phong trào, trong học tập và công tác, số lượng các tấm gương điển hình, những nhân tố điển hình toàn ngành không ngừng tăng lên, giai đoạn (2002 - 2005) là 24, giai đoạn (2006 - 2010) là 41 và giai đoạn (2011 - 2015) là 82.
 
Với mỗi kỳ Đại hội Thi đua toàn quốc, Bộ đều giới thiệu được các tấm gương tiêu biểu để tham dự Đại hội và tuyên truyền trong toàn quốc. Tại Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến toàn quốc tổ chức tháng 6/2017, Bộ TN&MT đã có 3 đơn vị (Trung tâm Mạng lưới Khí tượng Thủy văn và Môi trường, Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia; Trung tâm Điều tra tài nguyên - môi trường biển, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Liên đoàn Địa chất Tây Bắc, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam) được vinh danh với những thành tích đặc biệt xuất sắc. Đây là vinh dự của đơn vị nhưng cũng là niềm tự hào chung của toàn ngành TN&MT.
 

   Bộ TN&MT đang gấp rút chuẩn bị cho Hội nghị sơ kết điển hình tiến tiến ngành TN&MT giai đoạn 2016 - 2018. Dự kiến, Hội nghị sẽ diễn ra tại Hà Nội vào giữa tháng 6 và có khoảng 350 đại biểu tham dự và sẽ biểu dương, tôn vinh khoảng 70 tập thể, cá nhân xuất sắc trong toàn ngành. Đến nay, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở TN&MT, các Khối, Cụm thi đua toàn ngành đã gửi đề xuất cho 36 tập thể, 40 cá nhân. Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ, Vụ sẽ báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.
    

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO