Ngành TN&MT Bến Tre tổng kết công tác năm 2020

Bạch Thanh| 19/01/2021 17:16

(TN&MT) - Ngày 19/01, Sở TN&MT Bến Tre đã tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá tình hình công tác năm 2020 và triển khai kế hoạch giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 của ngành TN&MT. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Minh Cảnh đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Ông Nguyễn Minh Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, ông Trịnh Minh Khôi - Phó Giám đốc Sở TN&MT Bến Tre cho biết, năm 2020, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường cơ bản được triển khai đúng theo yêu cầu kế hoạch đặt ra. Theo đó, ngành TN&MT đã trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh Bến Tre ban hành 10 văn bản quy phạm pháp luật theo quy định và phù hợp với điều kiện thực tế quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở địa phương. 

Cùng với đó, trình UBND tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định phê duyệt 99 quy trình nội bộ giải quyết 99 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở TN&MT. Thực hiện lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Trình UBND tỉnh ban hành 71 quyết định về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và gia hạn sử dụng đất các tổ chức với diện tích 163,9 ha.

Tham mưu UBND tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Bến Tre, hoàn thành công tác phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo thực hiện. Hoàn thành, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 cấp huyện. Tham mưu triển khai lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) cấp tỉnh. Thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện.

Đồng thời, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn các huyện, TP. Bến Tre. Ngoài ra, tham mưu chỉ đạo công tác lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của cấp huyện và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Triển khai công tác lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2030 của cấp tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bến Tre và Sở TN&MT Bến Tre chủ trì Hội nghị

Công tác Đăng ký đất đai: Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho tổ chức 84 giấy, diện tích 56,54 ha, nâng tổng số giấy chứng nhận đã cấp lần đầu lên 7.929 giấy, diện tích 12.287,2 ha. Cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân 1.450 giấy, diện tích 245,69 ha; nâng tổng số giấy chứng nhận đã cấp lần đầu lên 606.510 giấy, diện tích 177.429,8 ha.

Về quản lý tài nguyên, đã quản lý 5 khu vực mỏ đã đưa vào đấu giá quyền khai thác, yêu cầu các địa phương tăng cường bảo vệ khoáng sản 5 khu mỏ trúng đấu giá. Hướng dẫn các huyện, thành phố bảo vệ, khai thác tài nguyên nước dưới đất trong thời gian diễn ra hạn hán, xâm nhập mặn.

Hoàn thành dự án, nghiệm thu và công bố sản phẩm Dự án “Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bến Tre”. Giải quyết thủ tục hành chính 5 hồ sơ đề nghị giao khu vực biển, đã giao 3 đơn vị (diện tích khoảng 300ha ngoài khơi huyện Bình Đại và Ba Tri); xác nhận tâm móng tua-bin điện gió ngoài mực triều thấp nhất trung bình nhiều năm cho các công ty điện gió.

Trình phê duyệt Đề án quản lý chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Bến Tre, kế hoạch bảo vệ môi trường 3 năm 2021-2023; báo cáo thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học 2015-2020, tầm nhìn 2025; báo cáo hoạt động hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, hoạt động bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp FDI.

Ông Trịnh Minh Khôi - Phó Giám đốc Sở TN&MT Bến Tre báo cáo tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, các đơn vị thuộc Sở TN&MT Bến Tre, đại diện Phòng TN&MT các huyện, thành phố và các ngành có liên quan đã tập trung thảo luận những vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tế; đồng thời, đề xuất những giải pháp nhằm tháo gỡ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Minh Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được có hướng chuyển biến tích cực của ngành TN&MT Bến Tre trong năm 2020. Đồng thời, ông Nguyễn Minh Cảnh cũng lưu ý: Ngành TN&MT Bến Tre cần chủ động thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025 đúng theo kế hoạch đã đặt ra.

Để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và những năm tiếp theo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, ông Nguyễn Minh Cảnh đề nghị: Ngành TN&MT Bến Tre cần tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tập huấn văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh Bến Tre ban hành các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực tài nguyên và môi trường kịp thời và có chất lượng. Tập trung giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế thấp nhất các trường hợp trễ hẹn theo quy định.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết ngành TN&MT Bến Tre năm 2020

Đồng thời, tổ chức thẩm định trình UBND tỉnh Bến Tre quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất cho các tổ chức theo bộ thủ tục hành chính. Hướng dẫn, tuyên truyền cho các cá nhân, tổ chức, các huyện, thành phố lập thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và kiểm tra tình hình sử dụng đất sau khi được giao, cho thuê đất.

Ngoài ra, ngành TN&MT Bến Tre cần xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác kiểm tra định kỳ việc thực hiện các quy định pháp luật về tài nguyên khoáng sản đối với các đơn vị được cấp phép. Tham mưu ban hành quy chế quản lý đối với mỏ khoáng sản được cấp phép. Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo về lĩnh vực khoáng sản và phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác. Tích hợp quy hoạch khoáng sản vào quy hoạch chung của tỉnh Bến Tre.

Ông Nguyễn Minh Cảnh cũng yêu cầu: Sở TN&MT Bến Tre cần tăng cường phòng ngừa, kiểm soát môi trường các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh và kiểm soát các nguồn xả thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Đánh giá hiện trạng rác thải y tế và đề xuất giải pháp làm cơ sở xây dựng kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại tỉnh Bến Tre. Triển khai thực hiện Đề án rác thải và Đề án Bến Tre xanh.

Cùng với đó, Sở TN&MT Bến Tre theo dõi, giám sát và kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với các bãi rác trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, Sở TN&MT tăng cường thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường, tài nguyên nước đối với các tổ chức trên địa bàn tỉnh Bến Tre theo kế hoạch năm và theo kiến nghị, phản ánh của các tổ chức, cá nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngành TN&MT Bến Tre tổng kết công tác năm 2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO