Nâng cao hiệu quả Văn phòng đăng ký đất đai Thanh Hóa

Thanh Tâm| 07/05/2022 11:59

(TN&MT) - Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa đi vào hoạt động theo mô hình một cấp từ ngày 01/9/2020. Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động góp phần thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa đang tổ chức thực hiện theo cơ chế một cửa, nhiều giải pháp được triển khai mang lại hiệu quả thiết thực.

Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa được thành lập theo Quyết định số 2829/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa, trên cơ sở hợp nhất Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố.

Văn phòng Đăng ký đất đai đi vào hoạt động theo mô hình một cấp từ ngày 01/9/2020. Việc thành lập đưa Văn phòng Đăng ký đất đai vào hoạt động là phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật, tình hình thực tế của tỉnh và điều kiện công nghệ tiên tiến hiện đại hiện nay, nhằm đảm bảo mục tiêu: Xây dựng mô hình Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường vận hành trên cơ sở hệ thống thông tin đất đai, bảo đảm thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất được thực hiện đơn giản, thuận tiện theo cơ chế “một cửa”; hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai luôn được cập nhật, chỉnh lý đầy đủ, thường xuyên, kịp thời đáp ứng yêu cầu thông tin trong quản lý đất đai và thị trường bất động sản.

Các văn bản đã ban hành là hành lang, pháp lý, tạo sự thống nhất cho việc quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai đảm bảo quy định của pháp luật, đúng chức năng nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai.

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động góp phần thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, Văn phòng Đăng ký đất đai đang tổ chức triển khai thực hiện một số giải pháp như: Tập trung chỉ đạo thực hiện việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về đất đai, tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định.

267706456_4669971699723939_565579213196252150_n.jpg
Nhiều giải pháp được triển khai năm nâng cao hiệu quả Văn phòng đăng ký đất đai Thanh Hóa

Hướng dẫn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 14/01/2020.

Phối hợp với các đơn vị có liên quan tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận, như: việc xác định lại diện tích đất ở cho hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận; tách thửa đất nông nghiệp; xử lý cấp Giấy chứng nhận đối với hồ sơ diện tích đất tăng; cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất nhưng không có hồ sơ lưu trữ; ban hành quy định về điều kiện, diện tích tối thiểu để tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh.

Tích cực nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính trong việc cấp Giấy chứng nhận cho người dân. Đối với một số Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại các huyện miền núi, quãng đường di chuyển xa, địa hình đi lại khó khăn, Văn phòng Đăng ký đất đai đang xây dựng quy trình tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết hồ sơ qua phần mềm Công Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử để giảm thời gian luân chuyển hồ sơ từ Chi nhánh đến Văn phòng Đăng ký đất đai. Đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Chi nhánh, Văn phòng Đăng ký đất đai có văn bản chỉ đạo các Chi nhánh thực hiện cắt giảm thời gian thực hiện, cụ thể: Cắt giảm thời gian đối với 14 thủ tục hành chính tại Chi nhánh, thời gian cắt giảm từ 03 ngày đến 16 ngày.

Xây dựng Quy trình nội bộ tiếp nhận, xử lý hồ sơ trích lục bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất; đo đạc chỉnh lý, đo đạc bổ sung bản đồ địa chính; đo đạc chỉnh lý riêng từng thửa đất của bản đồ địa chính; đo đạc tài sản gắn liền với đất tại các Chi nhánh trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai nhằm tạo sự minh bạch, góp phần giảm thời gian xử lý công việc về đo đạc cho người dân.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ cán bộ, viên chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm việc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị để xảy ra tình trạng cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị có hành vi gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu trong quá trình giải quyết TTHC cho người dân.

Tham mưu cho UBND tỉnh sớm phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính để triển khai thực hiện; xây dựng đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh (hiện mới chỉ xây dựng được 03 huyện, gồm: Yên Định, Triệu Sơn, Hà Trung)

vpdd.jpg
Ông Hoàng Vũ Tuyến – Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa

Ông Hoàng Vũ Tuyến – Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa cho biết: Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường vận hành trên cơ sở hệ thống thông tin đất đai, bảo đảm thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất được thực hiện đơn giản, thuận tiện theo cơ chế “một cửa”; hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai luôn được cập nhật, chỉnh lý đầy đủ, thường xuyên, kịp thời đáp ứng yêu cầu thông tin trong quản lý đất đai và thị trường bất động sản.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nâng cao hiệu quả Văn phòng đăng ký đất đai Thanh Hóa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO