--Quảng cáo---

Năm 2025 phát triển ngành Tài nguyên và Môi trường số

Ngành TN&MT - Thu Trang - Nguyễn Thủy - 14:05 01/01/2021

(TN&MT) - Trong thời đại kỷ nguyên số, Chính phủ điện tử đang là một trong những vấn đề nóng mà được Nhà nước quan tâm. Chính phủ điện tử nắm một vai trò quan trọng trong đổi mới, phát triển, cải cách thủ tục hành chính.

Nắm bắt được xu thế đó, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường (CNTT&DLNTNMT) đã nghiên cứu, triển khai, ứng dụng điện tử vào ngành TN&MT, tạo ra môi trường làm việc mới, khắc phục những hạn chế do thiên tai, dịch bệnh gây ra.

Xây dựng hành lang pháp lý cho việc vận hành

Ông Lê Phú Hà, Cục trưởng Cục CNTT&DLNTNMT cho biết, việc xây dựng Chính phủ Điện tử và chuyển đổi số được Bộ TN&MT đề xuất chỉ đạo triển khai khá sớm, bắt đầu từ năm 2016 các nhóm nhiệm vụ được ưu tiên.

Trong đó, việc xây dựng, tạo lập hành lang pháp lý cho triển khai, vận hành Chính phủ Điện tử, trong đó, đã hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật từ Nghị định đến Thông tư về quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu TN&MT, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ, các quy định về tiêu chuẩn dữ liệu về đất đai, đo đạc và bản đồ được xác định là nhiệm vụ mang tính chất then chốt, cần làm ngay.

Công nghệ số đã được ngành TN&MT áp dụng

Chính vì vậy, Cục đã tham mưu ban hành các văn bản phục vụ triển khai, rà soát, cập nhật kiến trúc Chính phủ điện tử ngành TN&MT (phiên bản 2.0). Tiếp tục xây dựng, trình ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ thu thập, chuẩn hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành TN&MT. Xây dựng Chương trình Chuyển đổi số ngành TN&MT theo Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và theo hướng dẫn của Bộ TT&TT về Khung Chương trình Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Cục trưởng Lê Phú Hà cho biết, trong thời gian dịch Covid-19 vừa qua, Cục đã phát triển các ứng dụng trực tuyến trên môi trường mạng để tổ chức các cuộc họp, làm việc với các địa phương, đơn vị. Cách làm này đã tiết kiệm rất nhiều chi phí, thời gian đi lại, giảm ùn tắc giao thông, đem lại thay đổi tích cực trong thực hiện công vụ.

Về triển khai dịch vụ công trực tuyến, trong thời gian qua, Cục CNTT&DLTNMT đã hoàn thành nâng cấp, vận hành Cổng Dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ (tại https://dichvucong.monre.gov.vn) và đưa vào triển khai 107 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) với 53 DVC mức độ 3, 54 DVC mức độ 4; hoàn thành tích hợp hệ thống của Bộ TN&MT với Cổng Dịch vụ công Quốc gia và kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo đúng kế hoạch, lộ trình của Văn phòng Chính phủ; đã tích hợp, cung cấp 17 thủ tục hành chính lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo đúng chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020 được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP và sẵn sàng tích hợp thêm 55 DVCTT mức độ 3, 4 lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Năm 2025 trở thành ngành TN&MT số

Về kế hoạch, phương hướng triển khai Chính phủ điện tử trong thời gian tới, ông Hà cho biết, Bộ TN&MT sẽ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện, chính xác hoá các cơ sở dữ liệu về TN&MT, trong đó chú trọng đến cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, cơ sở dữ liệu nền địa lý, nền tảng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng hay đóng góp vào Hệ tri thức Việt số hoá.

Chủ động, tích cực nắm bắt cơ hội các thành tựu tiên tiến của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 để phát triển nhanh và bền vững dựa trên đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, phương thức làm việc; ứng dụng sáng tạo các thành tựu khoa học, các giải pháp, công nghệ thông minh và phát huy tối đa nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phát triển ngành TN&MT số trong định hướng chuyển đổi số quốc gia, Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số bảo đảm quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Triển khai vận hành nền tảng liên thông, Cổng Dữ liệu TN&MT và tạo lập thị trường trao đổi, sử dụng, thúc đẩy giá trị gia tăng từ tài nguyên dữ liệu số về TN&MT.

Đặc biệt, Bộ TN&MT sẽ thúc đẩy ứng dụng công nghệ của Cách mạng công nghiệp 4.0, định hướng chuyển đổi số ngành, phấn đấu đến năm 2025 là ngành TN&MT số cũng như bảo đảm an toàn, an ninh trên môi trường mạng.

  • Đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường
    Ngành TN&MT - 09:30 26/12/2018
    (TN&MT) - Chiều ngày 25/12, tại Hà Nội, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường (Bộ TN&MT) vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Thứ trưởng Trần Quý Kiên đã tham dự và trao cờ thi đua, bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO