Các trường hợp phải xin phép khai thác nước mặt

(TN&MT) – Doanh nghiệp của tôi được giao 2000m2 đất để sản xuất, kinh doanh. Nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, chúng tôi phải khai thác, sử dụng nước mưa, nước mặt trong phạm vi diện tích đất trên. Xin hỏi, theo các quy định hiện hành, doanh nghiệp của tôi có phải làm thủ tục xin cấp phép khai thác, sử dụng nước không?

Trả lời

Câu hỏi của bạn Báo Tài nguyên & Môi trường xin tư vấn như sau:

Do bạn không nêu rõ thời điểm doanh nghiệp của bạn thực hiện hoạt động khai thác, sử dụng nước mưa, nước mặt trong phạm vi diện tích đất được giao nên chúng tôi chưa thể khẳng định được việc doanh nghiệp có phải xin giáy phép khai thác, sử dụng hay không.

Theo quy định tại Nghị định số 201/2013/NĐ-CP, từ ngày 31/01/2014 trở về trước, doanh nghiệp khai thác, sử dụng nước mưa, nước mặt trong phạm vi diện tích đất đã được giao, được thuê theo quy định của Luật Đất đai, Luật Tài nguyên nước và các quy định khác của pháp luật thì không phải xin cấp phép khai thác nước.

Ngoài ra, căn cứ theo Điểm b, Khoản 1, Điều 44 Luật Tài nguyên nước và Khoản 2 Điều 16, Nghị định 201/2013/NĐ-CP, từ ngày 01/02/2014, các trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước sau sẽ không phải đăng ký, xin phép:

- Khai thác nước dưới đất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với quy mô không vượt quá 10 m3/ngày đêm;

- Khai thác nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với quy mô không vượt quá 0,1 m3/giây;

- Khai thác nước mặt cho các mục đích kinh doanh, dịch vụ và sản xuất phi nông nghiệp không vượt quá 100 m3/ngày đêm.

Như vậy, nếu doanh nghiệp của bạn khai thác sử dụng nước mưa, nước mặt trong phạm vi diện tích đất đã được giao, được thuê theo quy định của Luật Đất đai, Luật Tài nguyên nước và các quy định khác của pháp luật thuộc một trong các trường hợp dưới đây thì mới phải xin cấp phép khai thác nước:

- Khai thác sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với quy mô từ 0,1m3/giây trở lên;

- Khai thác nước mặt cho các mục đích kinh doanh, dịch vụ và sản xuất phi nông nghiệp từ 100 m3/ngày đêm;

- Khai thác, sử dụng nước mặt để phát điện với công suất lắp máy từ 50kw trở lên.

Báo TN&MT

  Ý kiến bạn đọc
Phản hồi nhiều
Tin cùng chuyên mục