--Quảng cáo---

Mỏ Việt Bắc: Năm 2022 hướng đến “nhà máy nằm trong công viên”

Doanh nghiệp - doanh nhân - Phương Linh - 15:44 17/01/2022

(TN&MT) - Đó là đề nghị của Chủ tịch HĐTV TKV tại Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 và hội nghị người lao động năm 2022 của Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV – CTCP.

Ngày 17/1, tại Hà Nội, Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV – CTCP tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 và hội nghị người lao động năm 2022.

Vượt qua khó khăn của dịch bệnh về đích các chỉ tiêu kinh tế

Báo cáo tại Hội nghị, Quyền TGĐ Tổng công ty Trịnh Hồng Ngân cho biết, năm 2021, dưới sự chỉ đạo giúp đỡ của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), cùng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ và người lao động, Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV - CTCP đã tích cực triển khai các giải pháp chủ động trong phòng chống dịch và tổ chức sản xuất kinh doanh, đoàn kết nhất trí khắc phục mọi khó khăn; thực hành tiết kiệm chi phí, đảm bảo ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Toàn cảnh Hội nghị

Doanh thu sản xuất kinh doanh toàn Tổng công ty đạt 5.176 tỷ đồng bằng 108% NQ HN NLĐ, trong đó: Doanh thu sản xuất than đạt 1.859 tỷ đồng, doanh thu sản xuất xi măng đạt 2.256 tỷ đồng và doanh thu sản xuất kinh doanh khác đạt 1.061 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế dự kiến 381,8 tỷ đồng, bằng 132%  TKV giao, bằng 118% NQ HN NLĐ trong đó lợi nhuận sản xuất than 224,5 tỷ đồng, lợi nhuận sản xuất kinh doanh khác 157,3 tỷ đồng. Tổng công ty đã nộp ngân sách: 662 tỷ đồng, bằng 115% kế hoạch. 

Tiêu thụ than của Tổng công ty bằng 102% kế hoạch năm và bằng 98% so với năm 2020, trong đó: than giao cho Nhiệt điện Na Dương là 506.273 tấn bằng 93% so với năm 2020, Nhiệt điệt Cao Ngạn: 491.737 tấn bằng 93% so với năm 2020, than giao cho các đơn vị sản xuất xi măng của Tổng công ty là 320.012 tấn và bằng 106% so với năm 2020.

Về tiêu thụ xi măng, các đơn vị sản xuất xi măng đã chủ động, linh hoạt với các diễn biến của thị trường để có chính sách bán hàng phù hợp, qua đó đã giữ vững được các thị trường truyền thống và từng bước nâng sản lượng tiêu thụ tại các thị trường có giá bán cao. Khối lượng sản xuất, tiêu thụ xi măng và Clinke của các đơn vị đạt 2.682.662 tấn, đây là năm có sản lượng tiêu thụ cao nhất từ trước tới nay. Giá bán xi măng cuối năm 2021 đã ngang bằng hoặc cao hơn với giá của các đơn vị trên từng vùng tiêu thụ.

Quyền TGĐ Tổng công ty Trịnh Hồng Ngân phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó, Tổng công ty đã nghiêm túc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Ban chỉ đạo Trung ương, Ban chỉ đạo Cuộc vận động của Tập đoàn Công nghiệp Than  –  Khoáng sản Việt Nam. Đảng bộ Tổng công ty đã kiện toàn Ban chỉ đạo, ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động. Tổng công ty có tỷ lệ sử dụng vật tư thiết bị trong ngành cao, góp phần vào việc tạo thêm việc làm cho người lao động, tăng hiệu quả sử dụng vốn của các đơn vị trong ngành và trong Tổng công ty. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên đã tham gia, phối hợp với chuyên môn thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện tốt Cuộc vận động và tham gia quá trình kiểm tra, giám sát thực hiện.

Đặc biệt, Tổng công ty đã thực hiện tốt các điều khoản đã cam kết trong Thoả ước lao động tập thể. Tổng công ty và các đơn vị đã cố gắng đảm bảo việc làm, thực hiện đúng các quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và các quy chế về phân phối tiền lương. Kịp thời giải quyết các chính sách, động viên giúp đỡ người lao động khi gặp khó khăn và có nguyện vọng nghỉ hưu sớm, chấm dứt Hợp đồng lao động. Quyền lợi của người lao động trong Tổng công ty được đảm bảo.

Quy chế dân chủ tiếp tục thực hiện tốt, việc tiếp nhận và giải quyết các vướng mắc đề nghị theo nguyện vọng của người lao động có lý, có tình và tương đối thoả đáng.

Chủ tịch HĐTV TKV  Lê Minh Chuẩn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

An toàn - Phát triển - Hiệu quả 

Bước sang năm 2022, mục tiêu tổng quát của Tổng công ty đó là: Kiểm soát tốt dịch bệnh theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt. Điều hành sản xuất theo nhu cầu thị trường, đầu tư hợp lý phát triển bền vững các ngành nghề than, vật liệu xây dựng và cơ khí; hoàn thiện mô hình tổ chức và đổi mới quản trị doanh nghiệp để tăng năng suất, giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm đảm bảo tăng trưởng hợp lý, hiệu quả, bền vững. Từng bước xây dựng và triển khai chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là xây dựng các quy trình số trong lĩnh vực quản lý để thực hiện chuyển đổi số. Thực hiện mục tiêu chung của TKV đề ra là: An toàn - Phát triển - Hiệu quả.     

Về tiêu thụ than, năm 2022, Tổng công ty hướng đến mục tiêu đảm bảo nguồn than cung cấp đủ cho Công ty nhiệt điện Cao Ngạn, Na Dương và các Nhà máy xi măng La Hiên, Tân Quang, Quán Triều; các nhu cầu tiêu thụ khác. Phấn đấu sản xuất và tiêu thụ trên 1.520.000 tấn; trong đó Công ty Than Núi Hồng: 370.000 tấn; Công ty Than Na Dương: 530.000 tấn và Công ty Than Khánh Hòa: 620.000 tấn.

Về tiêu thụ xi măng, quản lý, vận hành đảm bảo an toàn, phát huy công suất của các nhà máy sản xuất xi măng, phấn đấu sản xuất và tiêu thụ xi măng trên 2.450.000 tấn, trong đó Công ty cổ phần Xi măng La Hiên - VVMI trên 740.000 tấn, Công ty cổ phần Xi măng Tân Quang –VVMI trên 920.000 tấn và Công ty cổ phần Xi măng Quán Triều – VVMI trên 790.000 tấn.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch HĐTV TKV ông Lê Minh Chuẩn đánh giá cao sự nỗ lực của toàn Tổng công ty trong năm 2021 trước những khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19 gây ra. Năm 2022, dự báo đại dịch Covid-19 sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp, cùng với những khó khăn, thách thức trong sản xuất, tiêu thụ than, xi măng, ông Chuẩn đề nghị Tổng công ty tập trung vào giải quyết 10 vấn đề, trong đó vấn đề về môi trường được ông nhấn mạnh. Cụ thể, các mỏ và nhà máy xi măng cần đưa ra các giải pháp để hướng đến “nhà máy nằm trong công viên” cũng như đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh khu vực mỏ và nhà máy xi măng.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng Chủ tịch Công đoàn phát động thi đua sản xuất năm 2022

Cùng với đó, Chủ tịch HĐTV TKV đề nghị Tổng công ty tiếp tục đầu tư phát triển các dự án bền vững, đầu tư vào khoa học công nghệ, quản trị doanh nghiệp bằng công nghệ số với cách mạng 4.0 với mục tiêu là tăng năng suất lao động. Đồng thời, hoàn thiện chiến lược kế hoạch phát triển Tổng công ty đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tập trung phát triển vào 3 nền tảng: than, xi măng, cơ khí.

Cũng tại Hội nghị, Công đoàn Tổng công ty phát động thi đua sản xuất năm 2022.

 


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO