Mỏ Việt Bắc: An toàn - vệ sinh lao động luôn được quan tâm hàng đầu

Phương Linh| 17/06/2021 06:25

(TN&MT) - Thời gian qua, cùng với việc chú trọng nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, công tác an toàn – vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) cũng được Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP và các đơn vị đặc biệt quan tâm và đặt lên hàng đầu.

Thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 16-NQ/ĐU ngày 08/3/2017 của Đảng ủy Tổng công ty về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác AT-VSLĐ giai đoạn 2017 - 2020.  Năm 2020 là năm thứ tư liên tiếp không có tai nạn lao động chết người, đặc biệt có 11/13 đơn vị trong Tổng công ty không xảy ra tai nạn lao động.

Trước hết phải nói rằng, kết quả 4 năm liên tục không xảy ra tai nạn lao động là sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị từ Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP (Mỏ Việt Bắc) đến các đơn vị thành viên, trực thuộc. Trong đó sự quyết liệt chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty đã có ảnh hưởng sâu sắc đến nhận thức trách nhiệm của đội ngũ người lao động đối với việc đảm bảo an toàn cho chính mình và trách nhiệm đối với mục tiêu phát triển bền vững của Tổng công ty.

Cấp than cho Nhiệt điện Na Dương

Một điều nữa đó là Tổng công ty đã có hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị rà soát hoàn thiện danh mục các yếu tố nguy hiểm tại nơi làm việc và các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động; phổ biến cho người lao động biết, đặc biệt là lực lượng lao động trẻ mới vào nghề tiếp thu kinh nghiệm nhanh để phòng tránh tai nạn lao động. Cùng với đó, các đơn vị đã thực hiện việc trả lương cho người lao động gắn với công tác AT-VSLĐ theo chỉ đạo, hướng dẫn của TKV và Tổng công ty. Kể từ khi áp dụng thực hiện trả lương AT-VSLĐ, để gắn trách nhiệm, quyền lợi của người lao động với công tác AT-VSLĐ thì ý thức, trách nhiệm của người lao động được nâng cao và người lao động đã tích cực phát hiện các nguy cơ tiềm ẩn xảy ra mất an toàn.

Song song với các biện pháp được triển khai từ Tổng công ty, các đơn vị đã có nhiều hình thức tuyên truyền giáo dục về AT-VSLĐ như khẩu hiệu, pa nô, áp phích, treo bảng nội quy an toàn tại nơi làm việc, tổ chức lễ phát động thi đua, cam kết đảm bảo AT-VSLĐ.  Hầu hết người lao động đã chấp hành đầy đủ nội quy, quy trình KTAT, biện pháp AT-VSLĐ tại nơi làm việc. Các đơn vị đã chủ động mua sắm và cấp phát đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động theo tiêu chuẩn định mức do Nhà nước, do đơn vị xây dựng và ban hành, nhất là những vị trí mà người lao động làm việc có tiếp xúc trực tiếp với các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại.

Mỏ Việt Bắc phát triển  bền vững theo hướng hiện đại “Xanh – sạch – đẹp và gọn gàng”.

Được biết, hiện nay toàn Tổng công ty có 543 thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đã được khai báo, kiểm định, cấp giấy chứng nhận đảm bảo an toàn...  Vì vậy, các biện pháp về kỹ thuật an toàn cũng được thực hiện nghiêm túc và thường xuyên. Các đơn vị đã có đầy đủ quy trình vận hành, quy trình sửa chữa, quy trình kỹ thuật, sơ đồ, bản vẽ, nội quy an toàn,... đối với từng ngành nghề, công việc, thiết bị. Các nội quy, biển báo, sơ đồ,... phù hợp với ngành nghề, thiết bị; đặt ở vị trí hợp lý, có tác dụng thiết thực trong sản xuất. Từ tổ sản xuất, đến phân xưởng và đơn vị có đầy đủ sổ sách quản lý về công tác AT-VSLĐ.

Trong năm 2021, Tổng công ty đặt ra mục tiêu không có TNLĐ nặng trở lên. Không có sự cố loại I, II theo quy định phân loại sự cố của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam do vi phạm nội quy, quy trình, biện pháp an toàn gây ra tai nạn lao động. Không để xảy ra sự cổ do mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Điều kiện lao động ngày càng được cải thiện; sản xuất phát triển theo hướng hiện đại “Xanh – sạch – đẹp và gọn gàng”.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỏ Việt Bắc: An toàn - vệ sinh lao động luôn được quan tâm hàng đầu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO