--Quảng cáo---
  • mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia

Xây dựng mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia đồng bộ, hiện đại
Môi trường - Theo Chinhphu.vn - 06:42 26/03/2021
Xây dựng được quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia hoàn chỉnh, đồng bộ, hiện đại, khả thi theo hướng tự động hóa cao, bảo đảm: tính mở, có khả năng lồng ghép, tích hợp, kết nối, chia sẻ với các mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia và mạng lưới khí tượng thủy văn toàn cầu trên cơ sở kế thừa Quy hoạch mạng lưới trạm khí thượng thủy văn quốc gia kỳ trước.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO