--Quảng cáo---

Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận

Thời sự - Mai Đan - 13:03 11/07/2020

(TN&MT) - Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới, Nghị quyết Đại hội XII xác định giải pháp đầu tiên mà cấp ủy các cấp cần tập trung thực hiện là tổ chức tốt việc học tập, quán triệt nội dung công tác dân vận của Đảng.

Đồng chí Bùi Vĩnh Kiên - Phó Bí thư Đảng ủy (nhiệm kỳ 2015-2020), Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng Bộ Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Tổ chức học tập, quán triệt tốt Nghị quyết của Đảng không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, mà còn là cơ sở để xây dựng và ban hành chương trình hành động thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác dân vận.

Công tác dân vận của Đảng ủy Liên đoàn được đánh giá cao

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động về vai trò, vị trí của công tác dân vận trong tình hình mới, Đảng ủy Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ TN&MT) thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác dân vận.

Theo đồng chí Trịnh Đình Huấn - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bí thứ Đảng ủy, Liên đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm, trong những năm qua, công tác dân vận đã được Đảng ủy, lãnh đạo Liên đoàn quan tâm đúng mức, nhất là các nhiệm vụ thực hiện ở những vùng sâu, vùng xa, vùng có đồng bào dân tộc thiểu số.

Liên đoàn đã chỉ đạo các đơn vị thi công chấp hành nghiêm túc các thủ tục hành chính với chính quyền địa phương nơi đơn vị thi công, thực hiện tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Vì vậy những năm qua tại các địa bàn công tác đã không để xảy ra vụ việc nào mâu thuẫn với nhân dân, hầu hết các đơn vị thi công ở thực địa đều nhận được sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân và chính quyền địa phương nơi công tác.

Đồng chí Trịnh Đình Huấn cho biết: Năm 2015, Liên đoàn đã tổ chức hoạt động tri ân, tặng quà cho đồng bào nghèo và học sinh các trường phổ thông tại 2 xã Tabhing và Tà Pơ là địa bàn thi công thăm dò quặng urani khu Pà Lừa-Pà Rồng, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam với giá trị khoảng trên 100 triệu đồng. Năm 2016 Liên đoàn tiếp tục vận động cán bộ quyên góp ủng hộ đồng bào khó khăn thuộc 2 xã nghèo Tabhing và Tà Pơ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Ngoài ra, đều đặn hàng năm Đảng ủy đã chỉ đạo Công đoàn tổ chức các đợt quyên góp ủng hộ các quỹ xã hội, từ thiện nhằm giúp đỡ đồng bào nghèo, giúp đỡ đồng bào vùng bị thiên tai, lũ lụt, các quỹ ủng hộ nhân dân bám biển, các hoạt động chăm lo cho gia đình, thân nhân thuộc diện chính sách (thương binh, gia đình liệt sĩ).

Đặc biệt, trong những năm qua Liên đoàn đã nhận phụng dưỡng liên tục 1 đến 2 mẹ Việt Nam Anh hùng tại tỉnh Quảng Nam. Hàng năm cán bộ viên chức Liên đoàn tổ chức quyên góp ủng hộ các quỹ nhân đạo, từ thiện 40-60 triệu đồng.

Liên đoàn trưởng Trịnh Đình Huấn chia sẻ niềm vinh dự khi năm 2016, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã đánh giá cao công tác dân vận của Đảng ủy Liên đoàn tại Hội nghị khảo sát về công tác dân vận tại Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm.

Đề xuất giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận

Để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong công tác dân vận tại Liên đoàn, đồng chí Trịnh Đình Huấn cho rằng cần tiếp tục triển khai các giải pháp về xây dựng Đảng và quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận. Việc cụ thể hóa phải sát với điều kiện, tình hình thực tế của đơn vị. Bảo đảm sự quan tâm lãnh đạo chặt chẽ của cấp ủy trong việc tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các nội dung của công tác dân vận tại đơn vị.

Theo đồng chí Trịnh Đình Huấn, cần thực hiện tốt phương châm: Công tác dân vận luôn gắn chặt với công tác xây dựng Đảng, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đẩy mạnh đấu tranh tự phê bình và phê bình, phát huy được sự đoàn kết, thống nhất cao trong đảng bộ và các chi bộ trực thuộc, thực hiện triệt để nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; làm tốt công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng chính quyền; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi đảng viên.

Đồng chí Trịnh Đình Huấn - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bí thứ Đảng ủy, Liên đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm

“Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy và chính quyền đối với công tác dân vận. Trong đó, lấy chi bộ làm trọng tâm để chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Sự lãnh đạo của cấp ủy phải bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị; thấy được những thuận lợi, khó khăn cùng tâm tư, nguyện vọng và những bức xúc của quần chúng trong đơn vị để có giải pháp lãnh đạo phù hợp, tính khả thi cao” – đồng chí Trịnh Đình Huấn đề xuất.

Đồng chí Trịnh Đình Huấn cũng đề cập đến các giải pháp như: Thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các đơn vị thi công thực địa nâng cao tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp tốt với chính quyền địa phương; phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Liên đoàn trong vận động cán bộ viên chức và người lao động thực hiện hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát” trong mọi hoạt động của Liên đoàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết, Hướng dẫn, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên…


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO