--Quảng cáo---

Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ đạt nhiều dấu ấn trong điều tra và đánh giá khoáng sản

Thời sự - Mai Đan - 08:45 27/02/2021

(TN&MT) - Đó là nhận định của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam Nguyễn Văn Nguyên tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ, chiều 26/2 tại Bình Định.

Triển khai thi công hiệu quả các nhiệm vụ sản xuất địa chất

Ông Trần Văn Thảo – Liên đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ cho biết: Năm 2020, Liên đoàn đã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sản xuất địa chất Nhà nước giao và đặt hàng; tiếp tục thực hiện các hợp đồng dịch vụ địa chất năm trước chuyển qua, ký và thực hiện một số hợp đồng mới; mua sắm sửa chữa thiết bị, tài sản phục vụ sản xuất.

Về thực hiện nhiệm vụ địa chất nguồn vốn ngân sách Nhà nước, Liên đoàn đã thực hiện đề án Chính phủ giao “Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1/50.000 vùng Tây Bắc, phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội”.

Ông Nguyễn Văn Nguyên - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đề án này gồm 3 đề án thành phần. Đối với đề án thành phần “Lập bản đồ địa chất và khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Con Cuông 1”, trong năm qua, Liên đoàn đã tiến hành lập bản đồ địa chất – khoáng sản tỷ lệ 1:50.000; điều tra khoáng sản chi tiết tỷ lệ 1:10.000; thi công công tác địa vật lý; thi công công trình hào; lấy, gia công, phân tích các loại mẫu và đã hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2020. Mật độ khảo sát và mật độ độ dài lộ trình địa chất cao hơn nhiều so với đề án đã duyệt. Các tài liệu, mẫu vật thu thập được có chất lượng tốt. Thi công đề án đảm bảo an toàn lao động.

Kết quả đã phát hiện và ghi nhận nhiều kết quả về địa chất và khoáng sản, trong đó nổi bật nhất là đã khoanh định được một số diện tích có triển vọng về quặng vàng khu Suối Khổ - huyện Con Cuông, khu Tiến Thành - huyện Tân Kỳ và đá ốp lát khu vực Tân Long - huyện Tân Kỳ... kịp thời dưa vào đánh giá chi tiết thuộc nhiệm vụ của đề án Tây Bắc.

Đối với đề án thành phần “Điều tra, đánh giá vàng và các khoáng sản đi kèm phần phí Đông Bắc đứt gãy sông Hồng”, các phương pháp kỹ thuật đã được áp dụng đảm bảo đúng các yêu cầu nêu trong đề án đã được duyệt. 12/13 lỗ khoan thi công gặp quặng. Các công trình vỉa lộ, hào, khoan máy được thu thập tài liệu cẩn thận, chi tiết, đảm bảo tính trung thực của tài liệu nguyên thủy. Mẫu được lấy, gia công và các lô mẫu gửi phân tích đều được kiểm soát chất lượng theo đúng quy định. Các tài liệu địa chất thu thập và các kết quả phân tích đảm bảo chất lượng và độ tin cậy. Công tác thi công tại thực địa đảm bảo an toàn.

Kết quả đã xác định được khu vực Làng Đẩu, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đã chi tiết hóa khu Thôn Phào với tài nguyên khá tin tưởng để đưa vào đáu giá thăm dò khai thác mỏ có qui mô trung bình tăng nguồn thu ngân sách cho quốc gia. Ngoài ra, phát hiện nhiều đới quặng, đới khoáng hóa quặng vàng - đa kim ở khu vực Bắc Khánh Thiện tỉnh Yên Bái, khu vực huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn là cơ sở để đầu tư đánh giá tiếp theo trong những năm tới. Thành tích này của Liên đoàn đóng góp rất to lớn vào sự thành công của đề án Tây Bắc cả về khoa học, thực tiễn và hiệu quả kinh tế.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Về các đề án, nhiệm vụ nguồn vốn sự nghiệp môi trường, dự án “Điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường phóng xạ tại một số khu vực có dị thường phóng xạ trên địa bàn các tỉnh Kon Tum, Gia Lai và Lâm Đồng, đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác hại của môi trường phóng xạ” do nguồn vốn cấp muộn nên Liên đoàn mới triển khai từ đầu tháng 11/2020, với các hạng mục công việc gồm: Lập bản đồ điều tra địa chất môi trường, tỷ lệ 1/25.000; đo gamma môi trường; đo khí phóng xạ (phổ alpha); lấy, gia công, phân tích các loại mẫu.

Kết quả bước đầu đã có những số liệu kịp thời trung thực và chính xác về môi trường phóng xạ sau khi bổ sung làm rõ chi tiết năm 2021 sẽ tổng hợp báo cáo cho các tỉnh để sử dụng trong qui hoạch phát triển kinh tế địa phương.

Liên đoàn trưởng Trần Văn Thảo nhấn mạnh: Năm 2020, Liên đoàn đã quyết tâm huy động mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực về kinh tế để chỉnh sửa hoàn thiện trình Thủ tướng phê duyệt đề án “Đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản vùng Trung Trung Bộ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội". Hiện nay, đề án này Bộ TN&MT đã phê duyệt chi tiết đề án và các đề án thành phần, đồng thời, bố trí kinh phí thi công đề án năm 2021.

Bên cạnh đó, mặc dù, rất khó khăn với nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan năm 2020 giá trị dịch vụ địa chất của Liên đoàn chỉ đạt gần 50% so với kế hạch đề ra, nhưng cũng góp phần và ổn định thu nhập của CBCNV thuộc Liên đoàn.

Những thành công của Liên đoàn trong năm qua, không thể không kể đến công tác phân tích mẫu nhất là phân tích đánh giá chất lượng quặng vàng, phân tích khoáng tướng. Qua đó, những số liệu mà Liên đoàn báo cáo các cấp lãnh đạo luôn luôn có độ tin cậy cao và nó cũng góp phần nâng cao uy tín của Liên đoàn về điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2021, ông Võ Quang Bình - Phó Liên đoàn trưởng cho biết, Liên đoàn tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật cho cán bộ viên chức và người lao động; bố trí nhân lực phù hợp với vị trí việc làm của các phòng, đơn vị, tổ đề án; tăng cường chất lượng công tác quản lý kỹ thuật, tổ chức thi công, tổng hợp, xử lý tài liệu…

Suy nghĩ táo bạo, chủ động đi trước tình hình

Ông Nguyễn Văn Nguyên – Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đánh giá: Năm 2020, mặc dù, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài, nhưng với suy nghĩ táo bạo, Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ đã chủ động đi trước tình hình và đạt được nhiều thắng lợi trong công tác điều tra, đánh giá khoáng sản, đặc biệt tại khu vực Yên Sơn (Tuyên Quang), khu vực Bắc Khánh Thiện (huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) và khu vực Cao Lộc (Lạng Sơn) trong đề án “Điều tra, đánh giá vàng và các khoáng sản đi kèm phần phía Đông Bắc đứt gãy Sông Hồng”. Kết quả này đã được ghi nhận trong buổi báo cáo kết quả 3 năm thực hiện và triển khai đề án Tây Bắc với sự có mặt của đại diện nhiều Bộ, Ban, ngành, các Viện, trường Đại học và Tổng hội Địa chất Việt Nam.

Bà Bùi Thị Mai Lan, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Ngoài ra, đối với đề án thành phần “Lập bản đồ địa chất và khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Con Cuông 1”, Liên đoàn đã thực hiện tốt các quy định, quy chế về điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 theo Quy chuẩn quốc gia, đồng thời, động viên các cán bộ trẻ vượt qua nhiều khó khăn trong quá trình thi công…

Theo ông Nguyễn Văn Nguyên, để đạt được những thành công trên là nhờ tập thể Lãnh đạo Liên đoàn luôn đoàn kết; tạo ra khí thế lao động; biết áp dụng các điều kiện kỹ thuật khác để đưa vào sản xuất và bố trí phân bổ công việc hài hòa giữa các đơn vị để đảm bảo thu nhập có tính ổn định chung trong toàn Liên đoàn.

Công bố các quyết định khen thưởng đối với tập thể và các cá nhân của Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ có thành tích trong thời gian qua

Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Nguyên yêu cầu Liên đoàn tạo điều kiện hơn cho các lớp trẻ tham gia các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ và công nghệ thông tin, quản lý nhất là kỹ thuật đánh giá khoáng sản đặc biệt là khoáng sản kim loại quí hiểm ẩn sâu.. góp phần bổ sung nguồn cán bộ cho ngành địa chất nói chung và các Liên đoàn thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam nói riêng. Đồng thời, tăng cường năng lực, trang thiết bị, mẫu chuẩn, phân tích các loại mẫu cơ bản và quản lý phân tích thí nghiệm theo tiêu chuẩn; cử người đi học chuyên sâu về gia công, phân tích mẫuđáp ứng kịp thời đòi hỏi ngày càng cao khi triển khai đề án Trung Trung Bộ....

Theo bà Bùi Thị Mai Lan, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, trong năm 2021, Liên đoàn cần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phối hợp với Thủ trưởng đơn vị thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức, người lao động; chăm lo đời sống, giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho đoàn viên.

Hơn nữa, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chuyên môn…

Ngay sau Hội nghị, Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ cũng tổng kết công tác thanh tra nhân dân năm 2020 và bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2022; công bố các quyết định khen thưởng đối với tập thể và các cá nhân có thành tích trong thời gian qua; phát động phong trào thi đua năm 2021.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO