Liên Chiểu, Đà Nẵng: “Trảm” người đứng đầu nếu xảy ra vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn

28/03/2018 16:45

(TN&MT) - Là quận nằm về phía Tây của TP. Đà Nẵng, Liên Chiểu có nhiều dự án (DA) khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp được triển khai... Trong đó, DA nhà ga đường sắt Đà Nẵng mới đi qua phường Hòa Minh và phường Hòa Khánh Nam bị “treo” hàng chục năm qua. Dự án đắp chiếu gần 15 năm, nhưng tất cả các vấn đề liên quán đến đất đai khu vực này như: làm sổ, tách thửa cho con, xây mới, cơi nới sửa chữa nhà… đều không được phép thực hiện. Các hộ dân ở phường Hòa Minh, Hòa Khánh Nam rất bức xúc về vấn đề nhà ở .

Thời gian gần đây, tình trạng xây dựng nhà trái phép trong dự án nhà ga đường sắt mới tại phường Hòa Khánh Nam và phường Hòa Minh đã giảm đáng kể
Thời gian gần đây, tình trạng xây dựng nhà trái phép trong dự án nhà ga đường sắt mới tại phường Hòa Khánh Nam và phường Hòa Minh đã giảm đáng kể

Nhận thức được vấn đề quản lý trật tự đô thị, nhất là phòng chống xây dựng trái phép tại các dự án, nhiều năm qua, Quận ủy, UBND quận đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn và đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt trong năm 2016, BCH Đảng bộ quận đã ra Nghị quyết chuyên đề số 03-NQ/QU ngày 31 tháng 10 năm 2016 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý quy hoạch đất đai; xử lý nhà, công trình xây nhà trái phép trên địa bàn; UBND quận ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị 21-CT/TU ngày 01 tháng 11 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, quản lý trật tự xây dựng, an toàn lao động trên địa bàn quận Liên Chiểu; đồng thời, Quận ủy, UBND quận ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt vấn đề này; hằng tuần Thường trực Quận ủy nghe Chủ tịch UBND quận báo cáo kết quả xử lý nhà trái phép; Thường trực Quận ủy chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo xử lý vi phạm trật tự đô thị…

Ngoài ra, Ban Thường vụ Quận ủy phân công ủy viên thường vụ đứng điểm tăng cường giám sát thực địa; chỉ đạo kiểm tra xử lý các công trình vi phạm nghiêm túc, kịp thời và kiên quyết. Chỉ đạo thành lập các Tổ giám sát về xử lý xây dựng trái phép ở phường. Đồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận trực tiếp kiểm tra hiện trường; Thường trực HĐND quận cử đồng chí Phó Chủ tịch HĐND quận và Ban Pháp chế giám sát việc xử lý việc vi phạm xây dựng nhà trái phép. Qua đó đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Kịp thời ban hành các quyết định xử lý, xử phạt theo quy định, kiên quyết xử lý các công trình xây dựng vi phạm.

Nhiều công trình trái phép đã bị lực lượng chức năng đập nhưng thồi gian sau cũng được thi công hoàn thiện
Nhiều công trình trái phép đã bị lực lượng chức năng đập nhưng thồi gian sau cũng được thi công hoàn thiện

Quận ủy, UBND quận tổ chức nhiều buổi làm việc với các phường, lãnh đạo Đội Kiểm tra quy tắc đô thị và các phòng liên quan chấn chỉnh lề lối làm việc và yêu cầu kiểm tra xử lý chặt chẽ việc xây dựng trái phép. UBND quận yêu cầu Đội kiểm tra quy tắc xây dựng có kế hoạch phân công cán bộ phụ trách các lĩnh vực công tác, đứng điểm các phường.

Bên cạnh đó, lãnh đạo quận đã kịp thời báo cáo với Chủ tịch UBND TP tạm dừng việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà tại khu vực quy hoạch dự án ga đường sắt mới để chấn chỉnh lại công việc này. Thường trực Quận ủy đã chỉ đạo UBND quận kiện toàn các Tổ kiểm tra quy tắc đô thị phường do công chức địa chính – xây dựng làm Tổ trưởng. Việc chỉ đạo này được chủ động thực hiện trước nhưng hoàn toàn đúng với chỉ đạo của UBND thành phố sau này.

Ban Thường vụ Quận ủy thống nhất quan điểm kiên quyết xử lý trách nhiệm đối với cán bộ thuộc quyền quản lý được phân công làm nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng và người đứng đầu UBND các địa phương khi có biểu hiện buông lỏng việc quản lý trật tự xây dựng, để xảy ra nhiều sai phạm. Trên quan điểm chung là phát hiện xử lý kiên quyết, không có vùng cấm. Xử lý nghiêm các tập thể cá nhân liên quan.

Kiên quyết xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu UBND các địa phương khi có biểu hiện buông lỏng việc quản lý trật tự xây dựng, để xảy ra nhiều sai phạm
Kiên quyết xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu UBND các địa phương khi có biểu hiện buông lỏng việc quản lý trật tự xây dựng, để xảy ra nhiều sai phạm

Thực hiện chủ trương trên, năm 2017 và những tháng đầu năm 2018, lãnh đạo quận đã lãnh đạo chỉ đạo xử lý: Xác định trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch UBND phường trong việc quản lý quy hoạch, quản lý đô thị.

UBND quận chỉ đạo Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị quận phân công, bố trí 05 tổ công tác đứng điểm để phối hợp UBND các phường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị về xây dựng. Đồng thời các ngày nghỉ, ngày lễ trực 100% quân số để xử lý các vấn đề nóng liên quan đến các lĩnh vực vi phạm trật tự đô thị, xây dựng trái phép. Riêng phường Hòa Khánh Nam có 02 tổ (10 người).

Theo báo cáo của đội Kiểm tra Quy tắc đô thị quận, trong năm 2017 đã xử lý tháo dỡ 129 trường hợp vi phạm: (gồm: nhà xây, nhà tạm, nhà cơi nới, móng, tường rào). Trong đó, trái phép: 87 trường hợp , không phép: 22 trường hợp, sai phép: 20 trường hợp; cụ thể: phường Hòa Minh 26 trường hợp, Hòa Khánh Nam 77 trường hợp, Hòa Khánh Nam 18 trường hợp, Hòa Hiệp Nam 08 trường hợp. Các công trình xây dựng trái phép tập trung xảy ra tại địa bàn phường Hòa Khánh Nam là: 69/87 trường hợp trái phép, chiếm 80%.

Mặc dù ra quân kiên quyết xử lý triệt để, nhưng còn một số hộ dân bất chấp kỷ cương pháp luật nhà nước đã lén lút xây dựng trái phép gây khó khăn cho công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị
Mặc dù ra quân kiên quyết xử lý triệt để, nhưng còn một số hộ dân bất chấp kỷ cương pháp luật nhà nước đã lén lút xây dựng trái phép gây khó khăn cho công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị

Từ đầu năm 2018 đến nay, đã xử lý 35 trường hợp xây dựng trái phép, trong đó, địa bàn phường Hòa Khánh Nam 27 trường hợp; phường Hòa Minh: 03 trường hợp; Hòa Khánh Bắc: 02 trường hợp. Tất cả các trường hợp được phát hiện đều xử lý triệt để, không có trường hợp nào phát hiện mà không xử lý.

Mặc dù, ra quân kiên quyết xử lý triệt để nhưng còn một số hộ dân bất chấp kỷ cương pháp luật nhà nước đã lén lút xây dựng trái phép gây khó khăn cho công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị. Đặc biệt, lợi dụng những ngày nghỉ tết âm lịch Mậu Tuất 2018 để tập kết vật liệu xây dựng trái phép. Trước tình hình như vậy, lãnh đạo quận đã chỉ đạo cho Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị tăng cường phối hợp với UBND các phường kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các trường hợp xây dựng trái phép.

Hiện nay, Việc chuyển nhượng đất nông nghiệp trái phép; việc làm nhà trái phép tại Dự án Ga đường sắt trên địa bàn phường Hòa Khánh Nam, Thanh tra thành phố đang thanh tra theo chỉ đạo của UBND thành phố, đến nay chưa có Kết luận thanh tra. Sau khi có Kết luận thanh tra, UBND quận sẽ chỉ đạo giải quyết dứt điểm theo kiến nghị của Thanh tra và theo đúng quy định của pháp luật. 

Dự án thì “đắp chiếu” gần 15 năm nhưng mọi việc liên quan đến đất trong khu vực này đều không được phép thực hiện khiến người dân nơi đây rất bức xúc
Dự án thì “đắp chiếu” gần 15 năm nhưng mọi việc liên quan đến đất trong khu vực này đều không được phép thực hiện khiến người dân nơi đây rất bức xúc

Trong quá trình thanh tra, Thanh tra TP đã phát hiện và chuyển Công an TP điều tra 72 hồ sơ đất đai nghi giả mạo, đến nay chưa có kết quả. Khi có kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng, UBND quận sẽ chỉ đạo giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Trao đổi về vấn đề này với chúng tôi, ông Đàm Quang Hưng- Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu chi biết, quan điểm thống nhất của quận là các trường hợp nhà xây dựng trái phép chưa xử lý trước Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 (do nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, nhằm thực hiện chính sách an sinh xã hội và đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết), UBND quận đã chỉ đạo xử lý dứt điểm trong tháng 3 năm 2018.

“Phương hướng xử lý trong thời gian đếnTiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Quận ủy tại Nghị quyết số 03-NQ/QU về công tác quản lý quy hoạch đất đai, chống xây dựng nhà, công trình trái phép trên địa bàn và Chỉ thị số 21-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng về việc tăng cương lãnh đạo, quản lý trật tự xây dựng, an toàn lao động trên địa bàn thành phố. Tập trung, kiểm tra, chỉ đạo UBND các phường xử lý kiên quyết, dứt điểm các trường hợp lợi dụng xây dựng công trình, nhà ở, nhà tạm, nhà cơi nới, nhà tôn-ván, xây dựng tường rào, cổng ngõ trái phép tại các dự án trên địa bàn quận, đặc biệt là các dự án đã công bố quy hoạch; đổ đất san lấp mặt bằng trái phép. Để đạt được kết quả tốt trong việc này, Cần có biện pháp mạnh tay, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân không hoàn thành tốt nhiệm vụ, để xảy ra vi phạm”- Chủ tịch Đàm Quang Hưng nhấn mạnh.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Liên Chiểu, Đà Nẵng: “Trảm” người đứng đầu nếu xảy ra vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO