--Quảng cáo---

Lạng Sơn: Tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai qua dịch vụ bưu chính công ích

Đất đai - Hoàng Nghĩa - 15:35 03/12/2022

(TN&MT) - Sở TN&MT Lạng Sơn và Bưu điện tỉnh Lạng Sơn vừa ký kết Quy chế phối hợp về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực đất đai cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân qua dịch vụ bưu chính công ích.

Theo đó, hai bên thống nhất các nội dung phối hợp gồm: Tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC từ tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và chuyển đến Sở TN&MT (Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các huyện, thành phố); Nhận kết quả giải quyết TTHC từ Sở TN&MT (Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các huyện, thành phố) chuyển đến tổ chức, cá nhân, hộ gia đình; Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình.

Về quy trình tiếp nhận hồ sơ TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích đến địa chỉ theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, quy chế nêu rõ: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại quầy giao dịch của Bưu điện; Bưu điện tỉnh tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình kiểm đếm, đối chiếu tài liệu có trong hồ sơ so với danh mục hồ sơ được cơ quan có thẩm quyền công bố. Đóng gói, niêm phong hồ sơ, thu phí, lệ phí giải quyết TTHC (nếu có) và cấp chứng từ cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình.

Hồ sơ của tổ chức chuyển giao cho Văn phòng đăng ký đất đai để giải quyết. Hồ sơ của cá nhân, hộ gia đình chuyển giao cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các huyện, thành phố nơi có đất để giải quyết.

20221202_165350.jpg
Sở TN&MT Lạng Sơn và Bưu điện tỉnh Lạng Sơn vừa ký kết Quy chế phối hợp về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực đất đai qua dịch vụ bưu chính công ích.

Về thời gian Bưu điện tỉnh giao hồ sơ sau khi tiếp nhận từ tổ chức chuyển giao cho Văn phòng đăng ký đất đai để giải quyết: Hồ sơ tiếp nhận tại địa bàn TP. Lạng Sơn thì giao hồ sơ trong ngày tiếp nhận hồ sơ; trường hợp tiếp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì giao trước 9 giờ sáng ngày làm việc hôm sau. Hồ sơ tiếp nhận tại địa bàn trung tâm huyện thì thời gian giao hồ sơ tối đa không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Hồ sơ tiếp nhận tại địa bàn xã thì thời gian giao hồ sơ tối đa không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Về thời gian Bưu điện tỉnh giao hồ sơ sau khi tiếp nhận của cá nhân, hộ gia đình và giao cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, thành phố nơi có đất để giải quyết: Hồ sơ tiếp nhận tại địa bàn TP. Lạng Sơn và trung tâm các huyện thì giao hồ sơ trong ngày tiếp nhận hồ sơ; trường hợp tiếp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì giao trước 9 giờ sáng ngày làm việc hôm sau. Hồ sơ tiếp nhận tại địa bàn xã thì thời gian giao hồ sơ tối đa không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Khi có kết quả giải quyết TTHC, Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố giao cho Bưu điện để chuyển trả cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình...

Việc ký kết nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, người dân trong việc thực hiện các TTHC, qua đó tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, vì lợi ích của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, góp phần thực hiện cải cách TTHC, giảm tải công việc, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO